OSPAR-station - OSPAR

  • Stationsparameter
Internationella nätverk
2015-06-17 08:13
2015-06-22 14:57

Övervakningsstationer

Filter
  Namn EU-ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alelyckan SE641071-127372 Göta älv - förgreningen med Nordre älv till Säveåns mynning Göta älv
2 Bäveån Uddevalla SE647582-127369 Bäveån - Fossums kvarn till mynningen Bäveån
3 Enningdalsälv N.Bullaren SE653621-125394 Enningdalsälven Enningdalsälven
4 Lagan Laholm SE626875-133051 Lagan (Smedjeån-Lillån) Lagan
5 Nissan Halmstad SE628877-132040 Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) Nissan
6 Rönneån Klippan SE622467-133458 Rönne å: Klövabäcken-Skärån Rönne å
7 Viskan Åsbro SE635136-128895 Viskan (Mynningen-Skuttran) Viskan
8 Ätran Falkenberg SE631338-129833 Ätran (Mynningen-Vinån) Ätran
9 Örekilsälven Munkedal SE648930-125964 Örekilsälven - mynningen till Munkedalsälvens inflöde Örekilsälven