Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) (WA19239539)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) (WA19239539)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) (WA19239539)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) (WA19239539)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:56 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Halmstad - 1380
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Nissan - SE101000
Åtgärdsområde
Nissan
Startår
1972
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6285064
SWEREF99 TM Östlig: 369774

RT 90 2,5 gon V - X: 6288770
RT 90 2,5 gon V - Y: 1320400

WGS84 Latitud: 56.6914845363
WGS84 Longitud: 12.8736564315

ETRS-89 Latitud: 56.69148
ETRS-89 Longitud: 12.87365

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar 482 Nissan, Halmstad
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015 PFOS YT
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten 4. Nissan, Halmstad, slottsmöllan Nissan, Halmstad, slottsmöllan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Syrgasförhållanden Syrgas 10 gånger per år 2013 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Ljusförhållanden   12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1972 1979
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2010 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1988 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1988 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 1996 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen   12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1987 -
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen   1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Antracen 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Klorfenvinfos 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Endosulfan 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Fluoranten 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Hexaklorbensen 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Isoproturon 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Naftalen 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Oktylfenol 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Pentaklorfenol 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Dieldrin 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen DDT 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Isodrin 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 1 gång per år 2019 2019
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015 PFOS YT Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2015 2105
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 1996 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1982 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1982 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 1996 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Uran 12 gånger per år 2013 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Temperaturförhållande   12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2001 -
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen MCPA 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen PFAS 11 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol 1 gång per år 2019 2019
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Försurning   12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Försurning pH 12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Försurning Sulfat 12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 1996 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1996 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 1994 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1972 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 12 gånger per år 1996 -
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2019 2019

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, FlodmynningarFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenUran
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Operativ övervakningNMÖ, FlodmynningarPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenUran

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Nissan Halmstad Arbetsmaterial
Natura 2000

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
Interkalibreringsstation
Referensstation
HELCOM-station Ja Beslutad
OSPAR-station Ja Beslutad
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad