HELCOM-station - HELCOM

  • Stationsparameter
Internationella nätverk
2015-06-17 08:13
2015-06-22 14:56

Övervakningsstationer

Filter
  Namn EU-ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alelyckan SE641071-127372 Göta älv - förgreningen med Nordre älv till Säveåns mynning Göta älv
2 Alsterån Getebro SE632033-152167 Alsterån: Hornsödammen - Barnebosjön Alsterån
3 Alterälven Norrfjärden SE726942-176351 Alterälven Alterälven
4 Botorpström Brunnsö SE639339-154122 Botorpsströmmen: bifåra från Lill-Maren - Maren Botorpsströmmen
5 Bäveån Uddevalla SE647582-127369 Bäveån - Fossums kvarn till mynningen Bäveån
6 Dalälven Älvkarleby SE671742-158974 Dalälven - Älvkarleby-Havet Dalälven
7 Delångersån Iggesund SE683661-156793 Iggesundsån Kustområde
8 Emån Emsfors SE633520-153920 Emån: mynningen Emområdet - Lillån Emån
9 Enningdalsälv N.Bullaren SE653621-125394 Enningdalsälven Enningdalsälven
10 Forsmarksån Johannisfors SE669500-163246 Forsmarksån Forsmarksån
11 Fylleån, Fyllebro SE628430-132237 Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) Fylleån
12 Gavleån, Gävle stadspark SE672924-157224 Gavleån Gavleån
13 Genevadsån, Tönnersa SE627515-132620 Genevadsån (Mynningen-Alslövsån) Genevadsån
14 Gide älv Gideåbacka SE703055-166572 Gideälven Gideälven
15 Gothemån Hörsne SE638491-166721 Gothemån-Dalhem Gothemsån
16 Helgeån Hammarsjön SE620277-140091 Helge å: Vramsån - Hammarsjön Helge å
17 Indalsälven Bergeforsen SE693587-158205 Indalsälven Indalsälven
18 Kalix älv Karlsborg SE732407-183604 Kalixälven Kalixälven
19 Kvistforsen SE719095-173622 Skellefteälven Skellefteälven
20 Lagan Laholm SE626875-133051 Lagan (Smedjeån-Lillån) Lagan
21 Ljungan Skallböleforsen SE691743-155984 Ljungan (Skallböle - Matfors) Ljungan
22 Ljungbyån Ljungbyholm SE627831-152255 Ljungbyån: mynningen Hossmoviken - Råsbäcken Ljungbyån
23 Ljusne Strömmar SE678924-156862 Ljusnan Ljusnan
24 Lule älv Luleå SE729186-178575 Luleälven Luleälven
25 Lyckebyån Lyckeby SE623006-149119 LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön Lyckebyån
26 Lögde älv Lögdeå SE705438-167938 Lögdeälven Lögdeälven
27 Motala Ström Norrköping SE649673-151838 Motala Ström (Glan-Bråviken) Motala ström
28 Mörrumsån Mörrum SE622950-143450 MÖRRUMSÅN: Östersjön - Bjällerbäcken Mörrumsån
29 Nissan Halmstad SE628877-132040 Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) Nissan
30 Nyköpingsån Spånga SE652370-156442 Nyköpingsån Nyköpingsån
31 Pite älv Bölebyn SE726410-175525 Piteälven Piteälven
32 Rickleån Utl SE711900-175034 Rickleån (Bruksforsen - mynningen i havet) Rickleån
33 Råne älv Niemisel SE733833-177925 Råneälven Råneälven
34 Råån Helsingborg SE621205-131122 Råån Råån
35 Rönneån Klippan SE622467-133458 Rönne å: Klövabäcken-Skärån Rönne å
36 Stensån, Malen SE625989-131913 STENSÅN:Havet-Järnvägen Stensån
37 Stockholm Centralbron SE658065-162841 Norrström Norrström
38 Torne älv Mattila SE733351-187900 Torneälven Torneälven
39 Töre älv Infl.Bölträsket SE733222-181059 Töreälven Töreälven
40 Ume älv Stornorrfors SE708979-170865 Umeälven (Stornorrfors naturfåra) Umeälven
41 Viskan Åsbro SE635136-128895 Viskan (Mynningen-Skuttran) Viskan
42 Ångermanälven Sollefteå SE700773-157350 Ångermanälven Ångermanälven
43 Ätran Falkenberg SE631338-129833 Ätran (Mynningen-Vinån) Ätran
44 Öre älv Torrböle SE707160-168739 Öreälven Öreälven
45 Örekilsälven Munkedal SE648930-125964 Örekilsälven - mynningen till Munkedalsälvens inflöde Örekilsälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fyllebro SE628430-132235 Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) Fylleån
2 Gavleån Gävle SE672915-157210 Gavleån Gavleån