Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Töreälven (WA91101565)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Töreälven (WA91101565)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Töreälven (WA91101565)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Töreälven (WA91101565)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:27 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kalix - 2514
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Töreälven - SE5000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7334143
SWEREF99 TM Östlig: 846887

RT 90 2,5 gon V - X: 7332220
RT 90 2,5 gon V - Y: 1810590

WGS84 Latitud: 65.9378752701
WGS84 Longitud: 22.6395452962

ETRS-89 Latitud: 65.93786
ETRS-89 Longitud: 22.63953

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar 554 Töreälven, Inflöde Bölträsket

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Ljusförhållanden   12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1974 1979
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2010 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen   12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1987 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Uran 12 gånger per år 2013 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Temperaturförhållande   12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2002 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Försurning   12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Försurning pH 12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Försurning Sulfat 12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 1994 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1974 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1974 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningNMÖ, FlodmynningarNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Nitratdirektivet Ja Töre älv Infl.Bölträsket Arbetsmaterial
Natura 2000
Dricksvattenförekomster
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad
HELCOM-station Ja Beslutad
Interkalibreringsstation
Referensstation