State of Enviroment (SoE) - EIONET

  • Stationsparameter
Beskrivning
EIONET rapporteringsskyldighet
Internationella nätverk
2015-06-17 08:13
2016-05-11 14:38

Övervakningsstationer

Filter
  Namn EU-ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abiskojaure SE758208-161749 Abiskojaure Torneälven
2 Abiskojokk Röda Bron SE758793-162214 Abiskojåkka Torneälven
3 Alelyckan SE641071-127372 Göta älv - förgreningen med Nordre älv till Säveåns mynning Göta älv
4 Allgjuttern SE642489-151724 Allgjuttern Botorpsströmmen
5 Alsjön SE647050-130644 Bastån Göta älv
6 Alsterån Getebro SE632033-152167 Alsterån: Hornsödammen - Barnebosjön Alsterån
7 Alsterälven, Alster SE658873-137513 Alstersälven - S om Alstern Göta älv
8 Alterälven Norrfjärden SE726942-176351 Alterälven Alterälven
9 Ammerån Skyttmon SE703411-148805 Ammersån Indalsälven
10 ARÅN SE697805-139065 Arån Ljungan
11 Bergträsket SE733110-182955 Bergträsket Kalixälven
12 Bjännsjön SE713404-172465 Bjännsjön Dalkarlsån
13 Björken SE652707-159032 Björken Kustområde
14 Borgviksälven, Borgvik SE658535-133765 Borgviksälven Göta älv
15 Botorpström Brunnsö SE639339-154122 Botorpsströmmen: bifåra från Lill-Maren - Maren Botorpsströmmen
16 Brunfloviken SE700585-144145 Storsjön Indalsälven
17 Brunnsjön SE627443-149526 Brunnsjön Hagbyån
18 Brännträsket SE728095-175926 Brännträsket
19 Bulsjöån, Sundsbruk SE641475-147365 Bulsjöån Motala ström
20 Bysjön SE658086-130264 Bysjön Göta älv
21 Byälven, Säffle SE656203-133484 Byälven ns Harefjorden Göta älv
22 Båtkåjaure SE742442-153530 Båtkåjaure Piteälven
23 Bäen SE623624-141149 Bäen Skräbeån
24 Bästeträsk SE642555-168553 Bästeträsk Kustområde
25 Bäveån Uddevalla SE647582-127369 Bäveån - Fossums kvarn till mynningen Bäveån
26 Börrumsbäcken SE646965-154810 Börrumsbäcken Kustområde
27 Bösjön SE680235-141799 Bösjön Dalälven
28 Dagarn SE664197-149337 Dagarn Norrström
29 Dalbergsån Dalbergså SE650164-131327 Dalbergså - mynningen i Vänern till Lillåns inflöde Göta älv
30 Dalälven SE672117-145779 Dalälven Dalälven
31 Dalälven Älvkarleby SE671742-158974 Dalälven - Älvkarleby-Havet Dalälven
32 Degervattnet SE708512-152086 Degervattnet Ångermanälven
33 Delångersån Iggesund SE683661-156793 Iggesundsån Kustområde
34 Djupa Holmsjön SE656263-156963 Djupaholmsjön Trosaån
35 Domneån Utl. Vättern SE641827-139990 Domneån Motala ström
36 Dunnervattnet SE713131-144608 Dunnervattnet Ångermanälven
37 Dättern, mitt mellan botten och yta SE647820-131220 Vänern - Dättern Göta älv
38 E4:an SE706025-169395 Lillån Kustområde
39 Edasjön SE663365-161779 Edasjön Norrström
40 Edeskvarnaån NV SE642140-140640 Vättern - Storvättern Motala ström
41 Ekholmssjön SE663907-156927 Ekholmssjön Norrström
42 Ekoln Vreta Udd SE662709-160136 Mälaren-Ekoln Norrström
43 Emån Emsfors SE633520-153920 Emån: mynningen Emområdet - Lillån Emån
44 Enningdalsälv N.Bullaren SE653621-125394 Enningdalsälven Enningdalsälven
45 Fagertärn SE651558-143620 Fagertärn Motala ström
46 Fiolen SE633025-142267 Fiolen Mörrumsån
47 Fjärasjö SE638725-146677 Fjärasjö Emån
48 Fjätsjön Övre SE690617-134197 Övre Fjätsjön Dalälven
49 Forsmarksån Johannisfors SE669500-163246 Forsmarksån Forsmarksån
50 Forsviksån Forsvik SE649556-142025 Forsviksån Motala ström
51 Fräcksjön SE645289-128665 Fräcksjön Göta älv
52 Fylleån, Fyllebro SE628430-132237 Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) Fylleån
53 Fyrisån, Flottsund SE663116-160415 Fyrisån Ekoln - Sävjaån Norrström
54 Fyrisån, Klastorp SE664214-159929 Fyrisån Jumkilsån - Sävjaån Norrström
55 Fyrisån, Sävjaån, Kuggebro SE663617-160579 Sävjaån mynning - Storån Norrström
56 Fyrsjön SE704082-148125 Fyrsjön Indalsälven
57 Fysingen SE660749-161885 Fysingen Norrström
58 Gagnån SE643205-140046 Gagnån Motala ström
59 Gagnån Nedströms ARV SE643167-140119 Gagnån Motala ström
60 Galten SE659180-152170 Mälaren-Galten Norrström
61 Gavleån, Gävle stadspark SE672924-157224 Gavleån Gavleån
62 Genevadsån, Tönnersa SE627515-132620 Genevadsån (Mynningen-Alslövsån) Genevadsån
63 Gide älv Gideåbacka SE703055-166572 Gideälven Gideälven
64 Gipsjön SE672729-138082 Årosälven Göta älv
65 Glimmingen SE642122-148744 Glimmingen Motala ström
66 Gosjön SE677506-156174 Gosjön Skärjån
67 Gothemån Hörsne SE638491-166721 Gothemån-Dalhem Gothemsån
68 Granvattnet SE646293-126302 Granvattnet Kustområde
69 Grissjön SE651578-146163 Grissjön Motala ström
70 Gullspångsälven SE654151-140275 Gullspångsälven Göta älv
71 Göta Älv Trollhättan SE646771-129330 Göta älv - Slumpån till Stallbackaån Göta älv
72 Göta Älv Vargön SE647577-129929 Göta älv - Vänern till Stallbacka Göta älv
73 Hagasjön SE635878-137392 Hagasjön Nissan
74 Harasjön SE632231-136476 Harasjön Lagan
75 Havgårdssjön SE615365-134524 Havgårdssjön Sege å
76 Helgeån Hammarsjön SE620277-140091 Helge å: Vramsån - Hammarsjön Helge å
77 Helgeån vid Torsebro SE622020-139540 Helge å: Araslövssjön - Bivarödsån Helge å
78 Hinnasjön SE630605-144655 Hinnasjön Mörrumsån
79 Hjoån SE646546-141100 Hjoån Motala ström
80 Hjärtsjön SE632515-146675 Hjärtsjön Alsterån
81 Horns udde Glan SE650043-150589 Glan Motala ström
82 Horsan SE642008-168013 Horsan
83 Humsjön SE650061-142276 Humsjön Motala ström
84 Huskvarnaån utlopp SE640881-140842 Huskvarnaån: Vättern - Lillån vid Huskvarna Motala ström
85 Häckebergasjön SE616397-135001 Häckebergasjön Höje å
86 Hällsjön SE667151-149602 Hällsjön Norrström
87 Hällvattnet SE704955-159090 Hällvattnet Moälven
88 Härsvatten SE643914-127698 Härsvatten Kustområde
89 Höjdabäcken SE710354-155465 Höjdabäcken Ångermanälven
90 Höje å Trolleberg nedstr. Källby ARV SE617799-133269 HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa Höje å
91 Hökesjön SE639047-149701 Hökesjön Motala ström
92 Hökesån SE642260-139876 Hökesån Motala ström
93 Indalsälven Bergeforsen SE693587-158205 Indalsälven Indalsälven
94 Indalsälven, Hammarstrand SE700057-152778 Indalsälven Indalsälven
95 Ivösjön SE622080-141495 Ivösjön Skräbeån
96 Jutsajaure SE744629-167999 Jutsajaure Luleälven
97 Kalix älv Karlsborg SE732407-183604 Kalixälven Kalixälven
98 Kila SE651375-154304 Virån-Ålbergaån Kilaån
99 Killingi SE749870-169055 Kaitumälven Kalixälven
100 Klarälven Edsforsen SE666294-137309 Klarälven ns Acksjöälven Göta älv
101 Klarälven, Almar, fd färjeplatsen SE659439-136626 Klarälven, Grava-Sandgrund Göta älv
102 Klingavälsån Vomb SE617263-135608 KLINGAVÄLSÅN: Kävlingeån-Sövdesjön Kävlingeån
103 Knipån SE642517-139895 Knipån Motala ström
104 Krageholmssjön SE615375-137087 Krageholmssjön Kustområde
105 Krankesjön SE617797-135339 Krankesjön Kävlingeån
106 Kukkasjärvi SE735526-183905 Sangisälven Sangisälven
107 Kvarnån, nedre fors SE703659-153562 Kvarnån Ångermanälven
108 Kvistforsen SE719095-173622 Skellefteälven Skellefteälven
109 Kävlingeån Högsmölla SE618678-132881 KÄVLINGEÅN: Havet-Bråån Kävlingeån
110 Köpmannebro, gamla landsvägsbron SE652205-130917 Upperudsälven Göta älv
111 Lagan Laholm SE626875-133051 Lagan (Smedjeån-Lillån) Lagan
112 Latnjajaure SE758677-161050 Latnjajaure Torneälven
113 Laxtjärnsbäcken SE730224-165025 Laxtjärnsbäcken Piteälven
114 Lidan Lidköping SE648892-134530 Lidan - Lovene till Lidköping Göta älv
115 LIFFEDARVE SE637535-164346 Idå Kustområde
116 Lilla Öresjön SE638665-129243 Sundstorpsån - mellan St Öresjön och L Öresjön, inklusive L Öresjön Rolfsån
117 Lillesjö SE623161-142148 Lillesjö Skräbeån
118 Lill-Fämtan SE675032-135400 Fämtan Göta älv
119 Lillsjön SE655380-155738 Lillsjön Nyköpingsån
120 Lilltjärnsbäcken SE707822-133430 WA99507792 Indalsälven
121 Lillån Bankeryd utlopp Vättern SE641732-140096 Lillån vid Bankeryd Motala ström
122 Limmingsjön SE660804-142742 Limmingssjön Göta älv
123 Ljungan Skallböleforsen SE691743-155984 Ljungan (Skallböle - Matfors) Ljungan
124 Ljungbyån Ljungbyholm SE627831-152255 Ljungbyån: mynningen Hossmoviken - Råsbäcken Ljungbyån
125 Ljusnan Funäsdalen SE694231-133350 Ljusnan Ljusnan
126 Ljusne Strömmar SE678924-156862 Ljusnan Ljusnan
127 Louvvajaure SE736804-160569 Louvvajaure Piteälven
128 Lule älv Luleå SE729186-178575 Luleälven Luleälven
129 Lyckebyån Lyckeby SE623006-149119 LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön Lyckebyån
130 Långsjön SE673534-153381 Långsjön Gavleån
131 Lögde älv Lögdeå SE705438-167938 Lögdeälven Lögdeälven
132 Mattjokbäcken, Rastplatsen SE723232-161455 Mattjokbäcken Umeälven
133 Mesjön SE718001-147980 Näsån Ångermanälven
134 Mjölnaån SE647917-144480 Mjölnaån Motala ström
135 Motala Ström Norrköping SE649673-151838 Motala Ström (Glan-Bråviken) Motala ström
136 Muddusälven SE741419-169012 Muddusälven Luleälven
137 Munksjön mitt SE640670-140210 Munksjön Motala ström
138 Mäsen SE665654-149206 Mäsen Norrström
139 Mörrumsån Mörrum SE622950-143450 MÖRRUMSÅN: Östersjön - Bjällerbäcken Mörrumsån
140 N. Yngern SE656206-159170 Yngern Norrström
141 Ned riksväg 27 SE639725-133550 Lillån-Kovraån (uppströms Häggån) Viskan
142 Nedan vägen SE753440-165280 Akkarjåkka Kalixälven
143 Nissan Halmstad SE628877-132040 Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) Nissan
144 Njalakjaure SE741340-153576 Njalakjaure Skellefteälven
145 Nordre älv, Gullö SE641980-126935 Nordre Älv Kustområde
146 Norsälven, Norsbron SE658981-135385 Norsälven - S om Norsbron Göta älv
147 Nossan, bron vid väg 560 SE647575-131470 Nossan - mynningen i Vänern till Grästorp Göta älv
148 Nybroån vid golfbanan vid bro SE614762-138161 NYBROÅN:Havet-Örupsån Nybroån
149 Nyköpingsån Spånga SE652370-156442 Nyköpingsån Nyköpingsån
150 Näs bruk SE667300-153720 Dalälven
151 Orrnäsaån SE645625-143105 Orrnäsaån (Vättern - Viksjön) Motala ström
152 Ostvik SE721000-174904 Storbäcken Kustområde
153 Pahajärvi SE742829-183168 Pahajärvi Kalixälven
154 Pipbäcken Nedre SE633070-131710 Ätran
155 Pite älv Bölebyn SE726410-175525 Piteälven Piteälven
156 Rammsjön SE629570-135470 Rammsjön Lagan
157 Remmarsjön SE708619-162132 Remmarsjön Gideälven
158 Rickleån Utl SE711900-175034 Rickleån (Bruksforsen - mynningen i havet) Rickleån
159 Rotehogstjärnen SE652902-125783 Rotehogstjärnen Enningdalsälven
160 Rundbosjön SE652177-159038 Rundbosjön Kustområde
161 Ryssbysjön mitt SE639800-143050 Ryssbysjön Motala ström
162 Råne älv Niemisel SE733833-177925 Råneälven Råneälven
163 Råån Helsingborg SE621205-131122 Råån Råån
164 Rönneån Klippan SE622467-133458 Rönne å: Klövabäcken-Skärån Rönne å
165 Röttleån SE643092-141875 Röttleån Motala ström
166 S. Björkfjärden SO SE657562-159772 Mälaren-Prästfjärden Norrström
167 Sagån SE664489-154541 Sagån: mellan "Sala flygplats" och mynningen till Lillån Norrström
168 Sagån SE664471-154551 Sagån: mellan "Sala flygplats" och mynningen till Lillån Norrström
169 Sangen SE686849-145214 Sangen Ljusnan
170 Sidensjön SE709218-169710 Sidensjön Umeälven
171 Siggeforasjön SE665175-157559 Siggeforasjön Norrström
172 Skellefte älv Slagnäs SE728796-160764 Bergnäsälven Skellefteälven
173 Skivarpsån Skivarp SE614886-136002 Skivarpsån Kustområde
174 Skärgölen SE651573-152481 Skärgölen Kustområde
175 Skärgölen SE640609-148673 Skärgölen Motala ström
176 Skärsjön SE633344-130068 Skärsjön Kustområde
177 Skärån, Tostarp SE621576-133939 Skärån Rönne å
178 Smedjeån V. Mellby SE626827-132577 Smedjeån (Mynningen-Edenbergaån) Lagan
179 Spjutsjön 1 SE672467-148031 Spjutsjön Dalälven
180 St. Lummersjön SE644463-139986 Skämningsforsån Motala ström
181 Stallbackaån SE646970-129665 Stallbackaån - mynningen till Hullsjön Göta älv
182 Stensjöby kvillen SE635805-154005 Virån: Långsjöbäcken - Virån Virån
183 Stensjön SE683673-154083 Stensjön Ljusnan
184 Stensån, Malen SE625989-131913 STENSÅN:Havet-Järnvägen Stensån
185 Stockholm Centralbron SE658065-162841 Norrström Norrström
186 Stora Envättern SE655587-158869 Stora Envättern Trosaån
187 Stora Skärsjön SE633738-142203 Stora Skärsjön Mörrumsån
188 Stora Skärsjön SE628606-133205 Stora Skärsjön Genevadsån
189 Stora Tresticklan SE655209-126937 Stora Tresticklan Göta älv
190 Stor-Arasjön SE716717-158596 Stor-Arasjön Öreälven
191 Storasjö SE631360-146750 Storasjö Mörrumsån
192 Stor-Backsjön SE695220-143383 Stor-Backsjön
193 Stor-Björsjön SE706083-132287 Stor-Björsjön
194 Storhjälmaren SE656600-149600 Hjälmaren-Storhjälmaren Norrström
195 Stormyrbäcken SE690530-152405 Skansån Harmångersån
196 Stor-Tjulträsket SE731799-151196 Stor-Tjulträsket
197 Storvindeln SE728271-157578 Storvindeln Umeälven
198 Svartberget SE713297-169256 Långbäcken Umeälven
199 Svartesjön SE630558-134327 Fylleån
200 Svartsjön SE651609-140839 Hovaån Göta älv
201 Svartvattnet SE706672-167201 Svartvattnet Leduån
202 Svedån Sved SE643455-140114 Svedån Motala ström
203 Svinarydsjön SE622803-144609 Svinarydssjön Kustområde
204 Sännen SE624421-147234 Sännen
205 Sävjaån Ingvasta SE665649-161397 Lejstaån Norrström
206 Tidan Mariestad SE650960-138526 Tidan - Mariestad till Knutstorp Göta älv
207 Tolångaån Tolånga SE617027-137477 KÄVLINGEÅN:Vombsjön-Tranåsbäcken (Björkaån/Åsumsån/Tolångaån) Kävlingeån
208 Tomeshultagölen SE629026-147562 Tomeshultagölen Lyckebyån
209 Torne älv Mattila SE733351-187900 Torneälven Torneälven
210 Trönningeån, Trönninge SE628120-132365 Trönningeån Fylleån
211 Tväringen SE690345-149315 Tväringen Ljusnan
212 Tångerdasjön SE637120-145525 Tångerdasjön Emån
213 Täftesträsket SE711365-171748 Täftesträsket Kustområde
214 Tängersjö SE637121-151366 Tängersjö Virån
215 Tärnan SE660688-164478 Tärnan Kustområde
216 Töre älv Infl.Bölträsket SE733222-181059 Töreälven Töreälven
217 Ulvsjön SE661521-130182 Ulvsjön med utlopp Göta älv
218 Ume älv Stornorrfors SE708979-170865 Umeälven (Stornorrfors naturfåra) Umeälven
219 Uvån, Norra Råda SE665550-137656 Årosälven Göta älv
220 V. Dalälven Mockfjärd SE670757-145007 Västerdalälven Dalälven
221 Valasjön SE698918-158665 Valasjön Kustområde
222 Valboån, Torp SE649474-127551 Valboån - Ellenösjön till Lillåns inflöde Örekilsälven
223 Valkeajärvi SE751252-175433 Valkeajärvi Torneälven
224 Vege å SE623000-131000 VEGE Å: Havet-Hasslarpsån Vege å
225 Viepsajåkkå SE737675-158280 Viepsajåkkå Piteälven
226 Vindelälven Maltbrännan SE716805-166700 Vindelälven Umeälven
227 Viskan Åsbro SE635136-128895 Viskan (Mynningen-Skuttran) Viskan
228 Visman, Nybble SE655385-140604 Visman nedströms Dävelsbäcken Göta älv
229 Vitträsket SE718150-168580 Vitträsket Rickleån
230 Vuolgamjaure SE728744-162653 Vuolgamjaure Skellefteälven
231 Vänern, Tärnan SSO SE655455-136581 Vänern - Värmlandssjön Göta älv
232 Väster-Rännöbodsjön SE691365-156127 Väster-Rännöbodsjön Ljungan
233 Västersel SE703847-162474 Moälven Moälven
234 Västra Solsjön SE655863-129783 Västra Solsjön Göta älv
235 Vättern utlopp SE649035-145565 Motala Ström (Motala) Motala ström
236 Ymsen SE650398-139136 Ymsen Göta älv
237 Ångermanälven Sollefteå SE700773-157350 Ångermanälven Ångermanälven
238 Älgarydssjön SE633989-140731 Älgarydssjön Lagan
239 Ämten SE661206-147901 Ämten Norrström
240 Ätran Falkenberg SE631338-129833 Ätran (Mynningen-Vinån) Ätran
241 Ö. Särnamannasjön SE683337-133785 Särnmanssjöarna Dalälven
242 Ögerträsket SE712246-170866 Ögerträsket Tavleån
243 Öjsjön SE644987-152393 Öjsjön Storån
244 Ölman, Hult SE658834-139524 Ölman nedströms Svartån Göta älv
245 Öre älv Torrböle SE707160-168739 Öreälven Öreälven
246 Örekilsälven Munkedal SE648930-125964 Örekilsälven - mynningen till Munkedalsälvens inflöde Örekilsälven
247 Örsjön SE624038-143063 Örsjön Kustområde
248 Örsundaån Örsundsbro SE662506-158465 Örsundaån Lårstaviken - Alsta sjö Norrström
249 Örvattnet SE662682-132860 Örvattnet med utlopp
250 Ösan SE647657-138874 Ösan - Frösve till Skövde Göta älv
251 Östanå andra bron 1 SE660713-165636 Loån Kustområde
252 Östra Ringsjön SE619510-135900 Östra Ringsjön Rönne å
253 Översjön SE664410-136192 Göta älv
254 Överudssjön SE659105-133982 Överudssjön Göta älv
255 Övre Lansjärv SE740810-178405 Övre Lansjärv Kalixälven
256 Övre Skärsjön SE663532-148571 Övre Skärsjön Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dalälven, Näs bruk SE667332-153739 Ligger utanför HARO
2 Forsviksån SE649590-142025 Forsviksån Motala ström
3 Fyllebro SE628430-132235 Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) Fylleån
4 Gavleån Gävle SE672915-157210 Gavleån Gavleån
5 Knivstaån uppströms reningsverk SE662431-161150 Knivstaån genom Knivsta Norrström
6 Mörkerbäcken SE647594-138724 Göta älv
7 Nordre älv, Ormo SE642010-126900 Nordre Älv Kustområde
8 Nossan Sal SE647568-131469 Nossan - mynningen i Vänern till Grästorp Göta älv