Nordre älv, Ormo

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE642010-126900
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nordre Älv (WA16775522)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nordre Älv (WA16775522)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nordre Älv (WA16775522)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nordre Älv (WA16775522)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:33 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Kungälv - 1482
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE108109
Åtgärdsområde
Göta älv huvudfåra
Startår
1997
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6415694
SWEREF99 TM Östlig: 316854

RT 90 2,5 gon V - X: 6420100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1269000

WGS84 Latitud: 57.8455755428
WGS84 Longitud: 11.9142006523

ETRS-89 Latitud: 57.84556
ETRS-89 Longitud: 11.91419

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar 1616 Nordre älv, Ormo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Ljusförhållanden   12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2010 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen   12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Uran 12 gånger per år 2013 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Temperaturförhållande   12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2001 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 12 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Försurning   12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Försurning pH 12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1997 2013
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Försurning Sulfat 12 gånger per år 1997 2013

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, FlodmynningarFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenUran
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningNMÖ, FlodmynningarPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenUran
Särskilda förorenande ämnenZink

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Nitratdirektivet Ja Nordre älv, Ormo Arbetsmaterial
Natura 2000
Dricksvattenförekomster
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Nej Beslutad
HELCOM-station
Interkalibreringsstation
Referensstation