Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Genevadsån (Mynningen-Vessingeån) (SE627533-132599)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Genevadsån (Mynningen-Alslövsån) (WA11813426)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Genevadsån (Mynningen-Alslövsån) (WA11813426)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Genevadsån (Mynningen-Alslövsån) (WA11813426)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-09-02 08:38
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Halmstad - 1380
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Genevadsån - SE99000
Åtgärdsområde
Genevadsån
Startår
1971
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6271521
SWEREF99 TM Östlig: 375730

RT 90 2,5 gon V - X: 6275150
RT 90 2,5 gon V - Y: 1326200

WGS84 Latitud: 56.5715126187
WGS84 Longitud: 12.9773575609

ETRS-89 Latitud: 56.57151
ETRS-89 Longitud: 12.97735

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag N3 Genevadsån, Tönnersa
VER, Hallands län, Kiselalgsundersökningar 2008 Kiselalger i vattendrag 15 Genevadsån, Tönnersa

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1973 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1983 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1983 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1983 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1983 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2001 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1973 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 1983 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1983 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1983 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1983 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1983 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1983 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1983 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1983 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 1994 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Hallands län, Kiselalgsundersökningar 2008 Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   annat 2008 2008
VER, Hallands län, Kiselalgsundersökningar 2008 Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger annat 2008 2008
VER, Hallands län, Kiselalgsundersökningar 2008 Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar annat 2008 2008

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Hallands län, MynningsstationerFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
Operativ övervakningRMÖ, Hallands län, MynningsstationerNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Tönnersa Arbetsmaterial
Natura 2000

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
Interkalibreringsstation
Referensstation
HELCOM-station Ja Beslutad
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad