Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lillån-Kovraån (uppströms Häggån) (WA35495796)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lillån-Kovraån (uppströms Häggån) (WA35495796)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lillån-Kovraån (uppströms Häggån) (WA35495796)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lillån-Kovraån (uppströms Häggån) (WA35495796)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:47 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Borås - 1490
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Viskan - SE105000
Åtgärdsområde
Viskan
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6393651
SWEREF99 TM Östlig: 383581

RT 90 2,5 gon V - X: 6397250
RT 90 2,5 gon V - Y: 1335500

WGS84 Latitud: 57,6700444550385
WGS84 Longitud: 13,0482063217538

ETRS-89 Latitud: 57.67003
ETRS-89 Longitud: 13.04820

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Vattendrag trendstationer Vattendrag trendstationer, elfiske 639725-133550 Ned riksväg 27
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag 639725-133550 Ned riksväg 27

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Bottenfauna   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Bottenfauna ASPT 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Bottenfauna MISA 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Vattendrag trendstationer, elfiske Fisk   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Vattendrag trendstationer, elfiske Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2006 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2006 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2006 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Vattendrag trendstationerBottenfauna
Fisk

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad
HELCOM-station
Interkalibreringsstation
Referensstation