Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Göta älv - Bastån / Vargön till utloppet ur Vänern (SE647537-129915)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Göta älv - Vänern till Stallbacka (WA87968084)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Göta älv - Vänern till Stallbacka (WA87968084)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Göta älv - Vänern till Stallbacka (WA87968084)
Stationen skapades: 2008-03-04 13:01 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Senast uppdaterad: 2015-09-02 08:50
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Vänersborg - 1487
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Göta älv huvudfåra
Startår
1968
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6471687
SWEREF99 TM Östlig: 346458

RT 90 2,5 gon V - X: 6475770
RT 90 2,5 gon V - Y: 1299290

WGS84 Latitud: 58,359116
WGS84 Longitud: 12,3756666

ETRS-89 Latitud: 58.35911
ETRS-89 Longitud: 12.37566

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Göta älv, Vargön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Ljusförhållanden   12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Ljusförhållanden Siktdjup 12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2010 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1991 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 1998 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1991 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1991 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Näringsämnen   12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Näringsämnen Kjeldahlkväve 12 gånger per år 1968 2010
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1987 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1982 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1982 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1982 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Temperaturförhållande   12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Försurning   12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Försurning pH 12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Försurning Sulfat 12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 1994 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 12 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1968 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i utlopp Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1968 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Stora sjöarnaFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningNMÖ, Stora sjöarnaNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Nitratdirektivet Ja Göta Älv Vargön Arbetsmaterial
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad
HELCOM-station
Interkalibreringsstation
Referensstation