NMÖ, Stora sjöarna

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vänern, Vättern och Mälaren har sedan mitten av 1960-talet varit föremål för omfattande provtagningsverksamhet inom Naturvårdsverkets Program för övervakning av MiljöKvalitet (PMK). Till och med 1995 hade Naturvårdsverket ansvaret för de övergripande undersökningarna i sjöarna. Under åren 1996-1999 tillhörde miljöövervakningen i sjöarna den regionala miljöövervakningen. Fr.o.m. 2000 tillhör sjöarna åter det nationella programmet och programmen för Vänern, Vättern och Mälaren är numera samordnade och anpassade till EU: s vattendirektiv.
Vänerns vattenvårdsförbund, Vätternvårdsförbundet samt Mälarens vattenvårdsförbund ansvarar för de samordnade miljöövervakningsprogrammen på uppdrag av Naturvårdsverket, länsstyrelserna och vattenvårdsförbunden vid respektive sjö.

I det nationella programmet för Vänern, Vättern och Mälaren ingår följande regelbundna undersökningar:
1. Vattenkemi i utsjön
2. Växtplankton
3. Vattenblomningsarter (endast Mälaren)
4. Djurplankton
5. Bottenfauna
6. Vattenkemi i utloppet
7. Vattenkemi i tillflöden
8. Ekoräkning av fisk
9. Miljögifter i fisk (endast Vänern, Vättern)
10. Inventering av fågelskär
11. Övervakning av hotade stammar av fisk i tillflöden (endast Vänern, Vättern)
12. Makrofyter
13. Sedimentkemi
14. Nederbördskemi (endast Vättern)
15. Strandvegetation (endast Vänern)
16. Rörlig del, kampanjer, utredningar m.m.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
SRK, Samordnad recipientkontroll
1964
-
Pågående
Södermanland
Jönköping
Uppsala
Västra Götaland
Västmanland
Stockholm
Östergötland
Örebro
Värmland
2011-02-10 09:58
2022-07-18 15:53
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Blacken SE659503-154190 Mälaren, Blacken Mälaren-Blacken Norrström
2 Edeskvarnaån NV SE642140-140640 Vättern, Edeskvarnaån NV Vättern - Storvättern Motala ström
3 Ekoln Vreta Udd SE662709-160136 Mälaren, Ekoln Vreta Udd Mälaren-Ekoln Norrström
4 Forsviksån Forsvik SE649556-142025 Forsviksån, Forsvik Forsviksån Motala ström
5 Gagnån SE643205-140046 Gagnån Gagnån Motala ström
6 Galten SE659180-152170 Mälaren, Galten Mälaren-Galten Norrström
7 Granfj. Djurgårds Udde SE659755-155697 Mälaren, Granfjärden Mälaren-Granfjärden Norrström
8 Granfjärden 25m SE659673-155649 Granfjärden 25m Mälaren-Granfjärden Norrström
9 Gripsholmsviken SE657565-158596 Mälaren, Gripsholmsviken Mälaren-Gripsholmsviken Norrström
10 Görväln 45m SE659023-160983 Görväln 45m Mälaren-Görväln Norrström
11 Görväln S SE659036-160984 Mälaren, Görväln Mälaren-Görväln Norrström
12 Göta Älv Vargön SE647577-129929 Göta älv, Vargön Göta älv - Vänern till Stallbacka Göta älv
13 Hjoån SE646546-141100 Hjoån Hjoån Motala ström
14 Huskvarnaån utlopp SE640881-140842 Huskvarnaåns utlopp Huskvarnaån: Vättern - Lillån vid Huskvarna Motala ström
15 Hökesån SE642260-139876 Hökesån Hökesån Motala ström
16 Jungfrun NV SE648694-143413 Vättern, Jungfrun NV Vättern - Storvättern Motala ström
17 Knipån SE642517-139895 Knipån Knipån Motala ström
18 Långtarmen S SE657714-161018 Mälaren, Långtarmen Mälaren-Långtarmen Norrström
19 Lårstaviken SE662483-159252 Mälaren, Lårstaviken Mälaren-Lårstaviken Norrström
20 Marielundsfjärden SE657147-158188 Mälaren, Mariefredsfjärden Mälaren-Mariefredsfjärden Norrström
21 Mjölnaån SE647917-144480 Mjölnaån Mjölnaån Motala ström
22 Munksjön utlopp SE640750-140230 Munksjön utlopp Munksjön Motala ström
23 Mälaren, Arnöfjärden SE659401-158063 Mälaren, Arnöfjärden Mälaren-Arnöfjärden Norrström
24 Mälaren, Fiskarfjärden SE657566-161801 Mälaren, Fiskarfjärden Mälaren-Fiskarfjärden Norrström
25 Mälaren, Freden SE659936-152670 Mälaren, Freden Mälaren-Freden Norrström
26 Mälaren, Garnsviken SE661425-160959 Mälaren, Garnsviken Mälaren-Garnsviken Norrström
27 Mälaren, Köpingsviken SE659577-151476 Mälaren, Köpingsviken Mälaren-Köpingsviken Norrström
28 Mälaren, Rödstensfjärden SE657297-161346 Mälaren, Rödstensfjärden Mälaren-Rödstensfjärden Norrström
29 Mälaren, Årstaviken SE657807-162833 Mälaren, Årstaviken Mälaren-Årstaviken Norrström
30 Mälaren-Brobyviken SE659037-152626 Mälaren, Brobyviken Mälaren-Brobyviken Norrström
31 Mälaren-Hilleshögviken SE658667-160865 Mälaren, Hilleshögviken Mälaren-Hilleshögviken Norrström
32 N. Ekoln 30m SE663004-160268 N. Ekoln 30m Mälaren-Ekoln Norrström
33 Omberg SE645856-142778 Vättern, Omberg Vättern - Storvättern Motala ström
34 Orrnäsaån SE645625-143105 Orrnäsaån Orrnäsaån (Vättern - Viksjön) Motala ström
35 Oxen SE661890-159494 Mälaren, Gorran Mälaren-Gorran Norrström
36 Oxfjärden NV SE660392-156309 Mälaren, Oxfjärden Mälaren-Oxfjärden Norrström
37 Prästfjärden SE659072-159203 Mälaren, Prästfjärden Mälaren-Prästfjärden Norrström
38 Röttleån SE643092-141875 Röttleån Röttleån Motala ström
39 S. Björkfjärden 45m SE657612-159707 S. Björkfjärden 45m Mälaren-Prästfjärden Norrström
40 S. Björkfjärden SO SE657562-159772 Mälaren, S. Björkfjärden Mälaren-Prästfjärden Norrström
41 Skarven SE660542-161322 Mälaren, Skarven Mälaren-Skarven Norrström
42 Skofjärden SE661735-160024 Mälaren, Skofjärden Mälaren-Skofjärden Norrström
43 St. Aspön SO SE651417-144822 Vättern, St. Aspön SO Vättern - Storvättern Motala ström
44 Stora Ullfjärden SE661277-159655 Mälaren, Stora Ullfjärden Mälaren-Stora Ullfjärden Norrström
45 Strängnäsfjärden SE658887-156656 Mälaren, Strängnäsfjärden Mälaren-Gisselfjärden Norrström
46 Svinnegarnsviken SE660743-157006 Mälaren, Svinnegarnsviken Mälaren-Arnöfjärden Norrström
47 Sörfjärden SE658723-155862 Mälaren, Sörfjärden Mälaren-Sörfjärden Norrström
48 Ulvhällsfjärden SE658368-157107 Mälaren, Ulvhällsfjärden Mälaren-Tynnelsöfjärden Norrström
49 Ulvsundasjön SE658218-162455 Mälaren, Ulvsundasjön Mälaren-Ulvsundasjön Norrström
50 Visingsö SV SE642554-140803 Vättern, Visingsö SV Vättern - Storvättern Motala ström
51 Vänern Millesviks skärgård SE654374-134209 Vänern Millesvik Vänern - Dalbosjön Göta älv
52 Vänern SO Åsundaön SE657554-135664 Vänern SO Åsundaön Vänern - Värmlandssjön Göta älv
53 Vänern V Onsö SE651492-137641 Vänern V Torsö Vänern - Värmlandssjön Göta älv
54 Vänern, Dagskärsgrund N SE651826-136762 Vänern, Dagskärsgrund Vänern - Värmlandssjön Göta älv
55 Vänern, Megrundet N SE652877-132735 Vänern, Megrundet Vänern - Dalbosjön Göta älv
56 Vänern, Tärnan SSO SE655455-136581 Vänern, Tärnan Vänern - Värmlandssjön Göta älv
57 Väsbyviken SE659125-153504 Mälaren, Väsbyviken Mälaren-Väsbyviken Norrström
58 Västeråsfjärden N SE660831-154222 Mälaren, Västeråsfjärden Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
59 Västeråsfjärden S SE660169-154639 Mälaren, Ridöfjärden Mälaren-Västeråsfjärden Norrström
60 Vättern utlopp SE649035-145565 Vätterns utlopp (Motala) Motala Ström (Motala) Motala ström
61 Ålebäcken SE646330-143190 Ålebäcken Motala ström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 N. Prästfjärden 55m SE658884-159234 N. Prästfjärden 55m Mälaren-Prästfjärden Norrström
2 Skarven 30m SE660500-161301 Skarven 30m Mälaren-Skarven Norrström
3 Vänern - Dalbosjön, Hindens rev SE649847-133107 Vänern - Dalbosjön, Hindens rev Vänern - Dalbosjön Göta älv
4 Vänern - Hammarösjön, Tynäsudden SE658388-137259 Vänern - Hammarösjön, Tynäsudden Vänern - Hammarösjön Göta älv
5 Vänern - Värmlandssjön, Hattareviken SE651974-138070 Vänern - Värmlandssjön, Hattareviken Vänern - Värmlandssjön Göta älv
6 Vänern - Värmlandssjön, Notudden SE652690-138775 Vänern - Värmlandssjön, Notudden Vänern - Värmlandssjön Göta älv
7 Vänern - Värmlandssjön, Roparudden SE650960-135024 Vänern - Dalbosjön, Ropparudden Vänern - Värmlandssjön Göta älv
8 Vänern - Åsfjorden, Stamnäsudden SE658048-135094 Vänern - Åsfjorden, Stamnäsudden Vänern - Åsfjorden Göta älv
9 Vänern - Ölmeviken, Kärret SE658016-139736 Vänern - Ölmeviken, Kärret Vänern - Ölmeviken Göta älv
10 Vänern Köpmannebro SE652101-131010 Vänern Köpmannabro Vänern - Dalbosjön Göta älv
11 Vättern SE649029-145550 Vättern 3747 Vättern - Storvättern Motala ström