Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Stationen skapades: 2006-12-18 14:26 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:17 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Säffle - 1785
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6540127
SWEREF99 TM Östlig: 388412

RT 90 2,5 gon V - X: 6543740
RT 90 2,5 gon V - Y: 1342090

WGS84 Latitud: 58.9861239548
WGS84 Longitud: 13.0583524168

ETRS-89 Latitud: 58.98611
ETRS-89 Longitud: 13.05833

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Vänern Millesvik
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Gädda Vänern Millesvik
SRK Vänerns vikar Makrofyter Millesviks skärgård

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Vänerns vikar Makrofyter Makrofyter   Var femte år 2011 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Prioriterade ämnen   1 gång per år 1996 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1996 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1996 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1996 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1996 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Prioriterade ämnen DDT 1 gång per år 1996 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Gädda Prioriterade ämnen   Var femte år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Gädda Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var femte år 2010 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var femte år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Gädda Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var femte år 2010 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Gädda Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var femte år 2010 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1996 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1996 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1996 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1996 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 1 gång per år 1996 2003

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK Vänerns vikarMakrofyter
NMÖ, Stora sjöarnaPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Operativ övervakningSRK Vänerns vikarMakrofyter

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000