Vänern Köpmannebro

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE652101-131010
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Stationen skapades: 2006-12-18 14:26 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:17 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Mellerud - 1461
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1996
Slutår
2003
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6517026
SWEREF99 TM Östlig: 356717

RT 90 2,5 gon V - X: 6521010
RT 90 2,5 gon V - Y: 1310100

WGS84 Latitud: 58.7694194997
WGS84 Longitud: 12.5222497501

ETRS-89 Latitud: 58.76941
ETRS-89 Longitud: 12.52224

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Vänern Köpmannabro

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Prioriterade ämnen   1 gång per år 1996 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1996 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1996 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1996 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1996 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Prioriterade ämnen DDT 1 gång per år 1996 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1996 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1996 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1996 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 1 gång per år 1996 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1996 2003