Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Östergötland - 05
Kommun
Ödeshög - 0509
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6460813
SWEREF99 TM Östlig: 479137

RT 90 2,5 gon V - X: 6463300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1431900

WGS84 Latitud: 58.2878492103
WGS84 Longitud: 14.6441846287

ETRS-89 Latitud: 58.28784
ETRS-89 Longitud: 14.64418

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Ålebäcken
RMÖ, Kiselalger i rinnande vatten, Östergötland Kiselalger i rinnande vatten i Östergötland Ålabäcken
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag
VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Syrgasförhållanden   12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Ljusförhållanden   12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 0 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   En gång 2021 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet En gång 2021 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Näringsämnen   12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Näringsämnen Järn 12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Näringsämnen TOC 12 gånger per år 0 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   En gång 2021 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium En gång 2021 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve En gång 2021 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor En gång 2021 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit En gång 2021 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat En gång 2021 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC En gång 2021 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Försurning   12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Försurning pH 12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Försurning Sulfat 12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Temperaturförhållande   12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 0 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning   En gång 2021 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning pH En gång 2021 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet En gång 2021 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   En gång 2021 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur En gång 2021 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 0 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 0 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2021 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans En gång 2021 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Kiselalger i rinnande vatten, Östergötland Kiselalger i rinnande vatten i Östergötland Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2007 2007
RMÖ, Kiselalger i rinnande vatten, Östergötland Kiselalger i rinnande vatten i Östergötland Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2007 2007
RMÖ, Kiselalger i rinnande vatten, Östergötland Kiselalger i rinnande vatten i Östergötland Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2007 2007
VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2021 -
VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2021 -
VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2021 -
VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2021 -
VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager En gång 2021 -
VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger En gång 2021 -