Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) (WA53648000)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) (WA53648000)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) (WA53648000)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) (WA53648000)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Halmstad - 1380
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Fylleån - SE100000
Åtgärdsområde
Fylleån
Startår
1971
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6280605
SWEREF99 TM Östlig: 371791

RT 90 2,5 gon V - X: 6284285
RT 90 2,5 gon V - Y: 1322366

WGS84 Latitud: 56,6520097993578
WGS84 Longitud: 12,9087918895722

ETRS-89 Latitud: 56.65200
ETRS-89 Longitud: 12.90878

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015 PFOS YT
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag N4 Fylleån, Fyllebro

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1971 -
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015 PFOS YT Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2015 2105

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Hallands län, MynningsstationerFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Operativ övervakningRMÖ, Hallands län, MynningsstationerFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Nitratdirektivet Nej Arbetsmaterial
Natura 2000
Dricksvattenförekomster
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet Ja Beslutad

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad
HELCOM-station Ja Beslutad
Interkalibreringsstation
Referensstation