Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Höjdabäcken (WA24742612)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Höjdabäcken (WA24742612)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Höjdabäcken (WA24742612)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Höjdabäcken (WA24742612)
Stationen skapades: 2007-02-12 11:56 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Åsele - 2463
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ångermanälven - SE38000
Åtgärdsområde
Övre Ångermanälven
Startår
1986
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7102265
SWEREF99 TM Östlig: 593943

RT 90 2,5 gon V - X: 7103540
RT 90 2,5 gon V - Y: 1554650

WGS84 Latitud: 64,03549316
WGS84 Longitud: 16,92674104

ETRS-89 Latitud: 64.03439
ETRS-89 Longitud: 16.92323

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag 1170 Höjdabäcken
RMÖ, Vattenkvalitet i vattendrag, Västerbottens län Bottenfauna Höjdabäcken, Bergvattenberget

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Vattenkvalitet i vattendrag, Västerbottens län Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 2001 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Bottenfauna   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Bottenfauna ASPT 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Bottenfauna MISA 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2006 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2006 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2006 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen   13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Totalkväve 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Totalfosfor 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Ammonium 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Järn 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Mangan 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Kisel 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Fosfat 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen TOC 13 till 20 gånger per år 2000 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Syrgasförhållanden   13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Prioriterade ämnen   13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 2000 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Temperaturförhållande   13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Temperaturförhållande Temperatur 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Särskilda förorenande ämnen   13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Salthaltsförhållanden   13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Försurning   13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Försurning pH 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Försurning Alkalinitet 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Försurning Sulfat 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 13 till 20 gånger per år 1994 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 13 till 20 gånger per år 2004 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Vattenkvalitet i vattendrag, Västerbottens länBottenfauna
NMÖ, Vattendrag trendstationerBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Nitratdirektivet Ja Höjdabäcken Arbetsmaterial
Natura 2000
Dricksvattenförekomster
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad
HELCOM-station
Interkalibreringsstation
Referensstation