Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Årosälven (WA56424554)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Årosälven (WA56424554)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Årosälven (WA56424554)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Årosälven (WA56424554)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:27 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Hagfors - 1783
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1976
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6652237
SWEREF99 TM Östlig: 421507

RT 90 2,5 gon V - X: 6655500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1376560

WGS84 Latitud: 59.999919426
WGS84 Longitud: 13.5926892759

ETRS-89 Latitud: 59.99991
ETRS-89 Longitud: 13.59268

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden 217 Uvån, Norra Råda

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen   12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1987 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1987 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Temperaturförhållande   12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Försurning   12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Försurning pH 12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Försurning Sulfat 12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1976 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 1994 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Vänerns tillflödenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningRMÖ, Vänerns tillflödenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Klarälven Norra Råda Arbetsmaterial
Natura 2000

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
Interkalibreringsstation
Referensstation
HELCOM-station
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad