Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skansån (WA15165797)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skansån (WA15165797)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skansån (WA15165797)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skansån (WA15165797)
Stationen skapades: 2007-02-12 11:56 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västernorrland - 22
Kommun
Ånge - 2260
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Harmångersån - SE44000
Åtgärdsområde
Norra Hälsinglands kustvatten
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6903725
SWEREF99 TM Östlig: 565844

RT 90 2,5 gon V - X: 6905300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1524050

WGS84 Latitud: 62,26029918
WGS84 Longitud: 16,27127727

ETRS-89 Latitud: 62.25941
ETRS-89 Longitud: 16.26796

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag 1282 Stormyrbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Bottenfauna   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Bottenfauna ASPT 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Bottenfauna MISA 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2007 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Syrgasförhållanden   13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Prioriterade ämnen   13 till 20 gånger per år 1996 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 13 till 20 gånger per år 1996 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 2000 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 13 till 20 gånger per år 1996 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 13 till 20 gånger per år 1996 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen   13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Totalkväve 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Totalfosfor 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Ammonium 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Järn 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Mangan 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen TOC 13 till 20 gånger per år 2001 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Kisel 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Fosfat 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Temperaturförhållande   13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Temperaturförhållande Temperatur 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Särskilda förorenande ämnen   13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 13 till 20 gånger per år 1996 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 13 till 20 gånger per år 1996 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Försurning   13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Försurning pH 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Försurning Alkalinitet 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Försurning Sulfat 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Salthaltsförhållanden   13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 13 till 20 gånger per år 1996 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 13 till 20 gånger per år 1996 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 13 till 20 gånger per år 1994 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 2005 -

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Nitratdirektivet Ja Stormyrbäcken Arbetsmaterial
Natura 2000
Dricksvattenförekomster
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad
HELCOM-station
Interkalibreringsstation
Referensstation