Nossan Sal

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE647568-131469
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nossan - mynningen i Vänern till Grästorp (WA31907558)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nossan - mynningen i Vänern till Grästorp (WA31907558)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nossan - mynningen i Vänern till Grästorp (WA31907558)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nossan - mynningen i Vänern till Grästorp (WA31907558)
Stationen skapades: 2007-02-12 11:56 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Grästorp - 1444
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Nossan
Startår
1968
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6471782
SWEREF99 TM Östlig: 361848

RT 90 2,5 gon V - X: 6475680
RT 90 2,5 gon V - Y: 1314690

WGS84 Latitud: 58,36550267
WGS84 Longitud: 12,64104502

ETRS-89 Latitud: 58.36508
ETRS-89 Longitud: 12.63838

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Nossan, Sal

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1996 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1996 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1996 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 1996 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen   12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1973 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1973 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1987 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Temperaturförhållande   12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1982 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 1996 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 1996 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1982 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1982 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Försurning   12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Försurning pH 12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Försurning Sulfat 12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 1996 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 12 gånger per år 1996 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 1994 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1996 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Parametrar enligt Fiskvattendirektvet   12 gånger per år 1968 2007
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Parametrar enligt Fiskvattendirektvet Nitriter 12 gånger per år 1968 2007

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
Interkalibreringsstation
Referensstation
HELCOM-station
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Nej Beslutad