Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nossan - mynningen i Vänern till Grästorp (WA31907558)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nossan - mynningen i Vänern till Grästorp (WA31907558)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nossan - mynningen i Vänern till Grästorp (WA31907558)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nossan - mynningen i Vänern till Grästorp (WA31907558)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:53 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Grästorp - 1444
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Nossan
Startår
1971
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6471852
SWEREF99 TM Östlig: 361857

RT 90 2,5 gon V - X: 6475750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1314700

WGS84 Latitud: 58.365719894
WGS84 Longitud: 12.6385132628

ETRS-89 Latitud: 58.36571
ETRS-89 Longitud: 12.63849

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Metaller i vattenmossa 790 Nossan, bron vid väg 560
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag 790 Nossan, bron vid väg 560
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier 790 Nossan, bron vid väg 560

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Vänerns sydöstra tillflöden Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier Bottenfauna   Var fjärde år 2005 2011
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier Bottenfauna ASPT Var fjärde år 2005 2011
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier Bottenfauna DJ-index Var fjärde år 2005 2011
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier Bottenfauna MISA Var fjärde år 2005 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1971 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1971 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1971 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1971 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1971 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1971 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1971 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1971 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1971 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1971 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1971 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen   Var tredje år 1993 2011
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 1993 2011
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 1993 2011
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 1993 2011
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 1993 2011
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1971 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1971 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 1993 2011
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tredje år 1993 2011
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Krom Var tredje år 1993 2011
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 1993 2011
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 1993 2011
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1971 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1971 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1971 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1971 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1971 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 1993 2011
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var tredje år 1993 2011
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1971 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Sex gånger vart tredje år 2012 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Sex gånger vart tredje år 2012 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1971 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Sex gånger vart tredje år 2012 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 1971 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK Vänerns sydöstra tillflödenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK Vänerns sydöstra tillflödenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Nitratdirektivet Ja Nossan, bron vid väg 560 Arbetsmaterial
Natura 2000
Dricksvattenförekomster
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad
HELCOM-station
Interkalibreringsstation
Referensstation