Fyllebro

  • Aldrig använd övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE628430-132235
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) (WA53648000)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) (WA53648000)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) (WA53648000)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) (WA53648000)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-06-30 15:16
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Halmstad - 1380
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Fylleån - SE100000
Åtgärdsområde
Fylleån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6280619
SWEREF99 TM Östlig: 371775

RT 90 2,5 gon V - X: 6284300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1322350

WGS84 Latitud: 56.652138613
WGS84 Longitud: 12.9085209469

ETRS-89 Latitud: 56.65212
ETRS-89 Longitud: 12.90851

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Fyllebro Arbetsmaterial
Natura 2000

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
Interkalibreringsstation
Referensstation
HELCOM-station Nej Beslutad
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Nej Beslutad