Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Valboån - Ellenösjön till Lillåns inflöde (WA41641620)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Valboån - Ellenösjön till Lillåns inflöde (WA41641620)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Valboån - Ellenösjön till Lillåns inflöde (WA41641620)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Valboån - Ellenösjön till Lillåns inflöde (WA41641620)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:34 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Färgelanda - 1439
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Örekilsälven - SE110000
Åtgärdsområde
Örekilsälven
Startår
1989
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6490359
SWEREF99 TM Östlig: 322467

RT 90 2,5 gon V - X: 6494740
RT 90 2,5 gon V - Y: 1275510

WGS84 Latitud: 58.5175282001
WGS84 Longitud: 11.9517799989

ETRS-89 Latitud: 58.51752
ETRS-89 Longitud: 11.95177

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Örekilsälven Vattenkemi i vattendrag V9 Valboån, Torp
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag Kiselalger, Västra Götalands län Valboån, Torp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Örekilsälven Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 2000 -
RK, Örekilsälven Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 2003 -
RK, Örekilsälven Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1992 -
RK, Örekilsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1989 -
RK, Örekilsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1989 -
RK, Örekilsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1989 -
RK, Örekilsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2003 -
RK, Örekilsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 12 gånger per år 2000 2003
RK, Örekilsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1989 -
RK, Örekilsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 2003 -
RK, Örekilsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2005 -
RK, Örekilsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2012 -
RK, Örekilsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2012 -
RK, Örekilsälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1989 -
RK, Örekilsälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1989 -
RK, Örekilsälven Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 2003 -
RK, Örekilsälven Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 2003 -
RK, Örekilsälven Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2003 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag Kiselalger, Västra Götalands län Påväxt-kiselalger   Vart annat år 2010 -
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag Kiselalger, Västra Götalands län Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Vart annat år 2010 -
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag Kiselalger, Västra Götalands län Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Vart annat år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, ÖrekilsälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendragPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningRMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendragPåväxt-kiselalger
RK, ÖrekilsälvenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad
HELCOM-station
Interkalibreringsstation
Referensstation