RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1988
-
Under uppbyggnad
Västra Götaland
2011-02-28 09:05
2021-04-13 12:49
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Amunderödsbäcken utfl SE648605-125540 Amunderödsbäcken utfl 1 Amunderödsbäcken Kustområde
2 Anråse å (utfl vid damm) SE643775-126430 Anråse å (utflöde vid damm) 2 Anråse å Kustområde
3 Anråsälven SE651050-124052 Anråsälven 3 Anråsälven - mynningen i havet till St Anrås Kustområde
4 Bodeleån SE647390-127214 Bodeleån 4 Bodeleån Kustområde
5 Bratteforsån SE646052-127118 Motorvägen Bratteforsån Kustområde
6 Bratteforsån utfl SE646137-127119 Bratteforsån utflöde 5 Bratteforsån Kustområde
7 Bratteforsån, nedströms SE646000-127000 Bratteforsån, nedströms Bratteforsån Kustområde
8 Bratteforsån, uppströms SE645000-127000 Bratteforsån, uppströms Bratteforsån Kustområde
9 Brattorpsån, Törresröd SE645500-128124 Törresröd Brattorpsån Göta älv
10 Brattöälven, Hällungstad SE650748-126651 Torpebäcken Örekilsälven
11 Bro vid brobacken SE639480-135635 Bro vid brobacken Sämån: uppströms Sämsjön Ätran
12 Broälven SE649022-125024 Lokal 1 Kustområde
13 Broälven nedre, N4 SE648505-124723 Broälven nedre 7 Broälven Kustområde
14 Broälven, efter sammanfl. Lillevatten SE649061-125038 Broälven Kustområde
15 Byklev SE647421-130149 Bastån Bastån Göta älv
16 Bärfendalsälven utfl SE649033-124640 Bärfendalsälven utfl 8 Bärfendalsälven Kustområde
17 Dalen SE650112-129900 Dälpan Dälpan Göta älv
18 Dänningen, Stensprång SE644883-132169 Dänningen Göta älv
19 Eggbysjön SE647969-137385 Eggbysjön Eggbysjön Göta älv
20 Fallabäcken SE647876-141039 Fallabäcken SE647876-141039 Göta älv
21 Fisjön SE639293-127208 Fisjön Fisjön Kustområde
22 Forshällaån nedstr. Koppungeån SE646929-127184 Forshällaån nedströms Koppungeån 9 Forshällaån Kustområde
23 Forshällaån utfl SE646785-126794 Forshällaån utflöde 10 Forshällaån Kustområde
24 Furusjön SE653367-131292 Furusjön Göta älv
25 Färlev älv SE649240-125305 Färlev älv 11 Färlev älv Kustområde
26 Glose å SE641775-125925 Glose å 12 Glose å Kustområde
27 Gluggen SE650572-136932 Årnäsån Årnäsån Göta älv
28 Grannebyån SE642755-126280 Grannebyån 13 Grannebyån Kustområde
29 Grytteredssjön SE638498-135731 Grytteredssjön Ätran
30 Grönahög-kvarnen SE639570-136772 Jälmån Jälmån: uppströms Dalstorpasjön - Grönahög Ätran
31 Gunnebybäcken utfl SE643890-125593 Gunnebybäcken utflöde 14 Gunnebybäcken Kustområde
32 Gärån SE638660-129850 Nedan fallen Gärån - mynningen i Storån till Härsjöns utlopp Rolfsån
33 Gärån GÄ SE638670-129850 Gärån Gärån - mynningen i Storån till Härsjöns utlopp Rolfsån
34 Hagån SE645370-125380 Hagån 15 Hagån Kustområde
35 Henån SE646425-125776 Henån 16 Henån Kustområde
36 Hjoån - Hjo SE646542-141083 Hjoån Motala ström
37 Hogarälven SE652902-123688 Hogarälven 17 Hogarälven Kustområde
38 Hogarälven, Apelsäter SE652936-123845 Apelsäter Kustområde
39 Holma å SE647595-126230 Holma å 18 Lanebergsån Kustområde
40 Hornån utflöde SE636490-130010 Hornån Hornå (från S Hornsjön till utlopp i Viskan) Viskan
41 Hullsjön, centralt SE646674-129906 Hullsjön Göta älv
42 Jorälven SE650187-124004 Jorälven 19 Jorälven Kustområde
43 Jörlandaån SE643563-126453 Jörlandaån 20 Jörlandaån Kustområde
44 Karstorpsbacken SE646242-133011 Getån Getån Göta älv
45 Klevaån SE646550-126205 Klevaån 21 Kleveån - Grindsbyvattnets utlopp till mynningen i havet Kustområde
46 Kollungeröd vatten SE645629-126199 Kollungeröd vatten Kollungeröd Vatten Kustområde
47 Kolungen SE651439-130163 Kolungen Göta älv
48 Krogabäcken Billdals park SE649143-126933 Krogarbäcken, Billdals park 22 WA66411499 Kustområde
49 Krogabäcken utlopp SE639045-126885 Krogarbäcken, utlopp 23 WA66411499 Kustområde
50 Krogabäcken, Namnlös lokal SE639103-126932 Namnlöst Askims fjord Kustområde
51 Kvarnebäcken SE654809-127352 Kvarnebäcken SE654809-127352 Kvarnebäcken Göta älv
52 Kvarntorpet SE653346-139738 Kvarntorpsbäcken Kvarntorpsbäcken Göta älv
53 Kvillebäcken SE640612-127030 Kvillebäcken 24 Kvillebäcken Göta älv
54 Kvillebäcken Hökälla SE641006-127017 Kvillebäcken, Hökälla 25 Kvillebäcken Göta älv
55 Kvinnestadsjön SE202087-416605 Kvinnestadsjön Göta älv
56 Kämpegårdsån SE647994-131794 Kämpegårdsån Kämpegårdsån Göta älv
57 Kärnsjön SE203923-395263 Kärnsjön Kärnsjön Örekilsälven
58 Kärraån utfl SE647639-126975 Kärraån utflöde 26 Kärraån Kustområde
59 Kärrebergsån SE645344-125432 Kärrebergsån 105 Kustområde
60 Lagmansered SE644985-129966 Iglabäcken Iglabäcken Göta älv
61 Lerån SE643985-126815 Lerån 27 Lerån Kustområde
62 Lerån SE644140-126980 Stn 8 Lerån Kustområde
63 Lidan, bron vid Johannelund, uppströms Bragnumsåns inflöde SE644255-135340 Lidan, bron vid Johannelund, uppströms Bragnumsåns inflöde Lidan - Eriksberg till Bragnum Göta älv
64 Lillån vid Härja - Storängen SE644468-138936 Lillån vid Härja Göta älv
65 Långevallsälven SE652800-125519 Ovan inl i N. Bullar Långevallsälven Enningdalsälven
66 Lövbrobäcken SE638285-129895 Lövbrobäcken Lövbrobäcken/Sandsjöbäcken Rolfsån
67 Malmen SE648591-137860 Stålkvarnebäcken Stålkvarnebäcken Göta älv
68 Mariestadsviken M1 SE651196-137852 Vänern - Mariestadssjön Göta älv
69 Mogden SE201466-424141 Mogden Mogden Viskan
70 Mullsjön SE203057-442046 Mullsjön Motala ström
71 Nolhagaviken, Mjörn SE642801-130350 Mjörn Göta älv
72 Norumsån SE644158-126520 Norumsån 28 Norumsån Kustområde
73 Orrebol SE653011-131187 Bäck nedströms Furusjön Bäck från Furusjön Göta älv
74 Pineboån, kyrkan SE640455-135785 Kyrkan Pineboån Ätran
75 Porsån SE643956-126807 Porsån 29 Porsån Kustområde
76 Rambergsån, Malmen SE650645-125403 Rambergsån Rambergsån Enningdalsälven
77 Resteån SE646582-126847 Resteån 30 Restebäcken Kustområde
78 Risängsbäcken SE653505-123690 Risängsbäcken 31 Överbyån Kustområde
79 Rölsbäcken, Ovan landsvägsbron SE641540-132825 Ovan landsvägsbron Säveån - inloppet i Säven till källområdena Göta älv
80 Rördalsån SE643958-126827 Rördalsån 32 Rördalsån Kustområde
81 Skredsviksån SE648030-125815 Skredsviksån 33 Skredsviksån Kustområde
82 Skärboälven SE652030-123770 Skärboälven 34 Skärboälven Kustområde
83 Slumpån SE645880-128540 Slumpån Slumpån - mynningen till Lillån / Sjuntorp Göta älv
84 Solbergaån (Kollerödsbäcken) SE643050-126170 Solbergaån/Kollerödsbäcken 35 Solbergaån (Kollerödsbäcken) Kustområde
85 Sollumsån SE645678-128115 Fridhem Sollumsån med Lille-Väktor Göta älv
86 Sollumsån Änghagen SE645711-128099 Sollumsån Sollumsån med Lille-Väktor Göta älv
87 St Nären utlopp SE641734-130806 Store-Nären Store-Nären Göta älv
88 Stallbackaån SE646970-129665 Stallbackaån Stallbackaån - mynningen till Hullsjön Göta älv
89 Stene å SE655085-123720 Stene å 36 Stenebäcken Kustområde
90 Stommebäcken SE651000-129000 Stommebäcken Stommebäcken Göta älv
91 Stora Galten SE646395-127963 Stora Galten Stora Galten Bäveån
92 Stora Hästefjorden SE203680-404337 Stora Hästefjorden Stora Hästefjorden Göta älv
93 Storan, Tonsberg SE651050-129595 Tonsberg Storån / Stampälven - mellan Öresjön och Kabbosjön Göta älv
94 Strane å SE645188-125118 Strane å 61 Kustområde
95 Strömsvattnet SE205498-387378 Strömsvattnet Strömsvattnet Strömsån
96 Strömsån, utfl SE654455-123370 Strömsån, utflöde 37 Strömsån - mynningen i havet till Strömsvattnets utlopp Strömsån
97 Surtan Björketorp SE637155-130247 Surtan Björketorp Surtan (från Enån till utlopp i Viskan) Viskan
98 Sågebäcken SE641822-131310 Sågebäcken SE641822-131310 Sågebäcken Göta älv
99 Säbyån SE644085-125235 Säbyån 38 Säby å Kustområde
100 Säveån, Hemvärnsgården SE642785-132285 Hemvärnsgården Säveån - Vårgårda till Sävens utlopp Göta älv
101 Säveån, Jonseredsdammen SE640865-128445 Jonseredsdammen Säveån - Brodalen till Aspens utlopp Göta älv
102 Säveån, Kastenhov SE641130-129091 Kastenhov Säveån - mellan Aspen och Sävelången Göta älv
103 Säveån, Sommens/Åbrinken SE640794-128204 Sommens/Åbrinken Säveån - Brodalen till Aspens utlopp Göta älv
104 Taske å (utloppet i Munkedals kn.) SE648610-126055 Taske å, utloppet i Munkedals kn 39 Taske Å Kustområde
105 Teåkersälven SE652000-129000 Teåkersälven Teåkersälven Göta älv
106 Tidan SE649561-139519 Skeppsbrobäcken Skeppsbrobäcken Göta älv
107 Tidan, Bergabron SE641285-137145 Bergabron Tidan - mellan Jogen och Strängseredssjön Göta älv
108 Torrgårdsvattnet SE644180-127892 Torrgårdsvattnet Göta älv
109 Uppstr stora vägen SE640539-135814 Pineboån Pineboån Ätran
110 Valboån, Torp SE649474-127551 Valboån, Torp Valboån - Ellenösjön till Lillåns inflöde Örekilsälven
111 Vallby å SE643185-126270 Vallby å 40 Vallby å Kustområde
112 Varekilsån (7b) SE645177-125975 Varekilsån (7b) 41 Varekilsån Kustområde
113 Viskan, Boga kvarn SE641365-135045 Boga kvarn Viskan (från Tolken Ulriceham till Mogden) Viskan
114 Vättlandsån SE653927-124132 Gilltorpskvarnen Vättlandsån - mynningen i Strömsvattnet till sammanflödet med Hämmensån Strömsån
115 Vävrabäcken SE642610-126275 Vävrabäcken 42 WA74190249 Kustområde
116 Ågården SE647406-131608 Mjölån, Ågården Mjölån Göta älv
117 Ämten SE203515-431498 Ämten Ämten Göta älv
118 Ängebäcken - Stora Anrås SE651007-124059 Ängebäcken Kustområde
119 Ätran, Knätte SE641760-136635 Knätte Ätran: Nordsjön - Vinsarpasjön Ätran
120 Ätran, nedströms Böne SE642102-136467 Ätran, nedströms Böne Ätran: Nordsjön - Vinsarpasjön Ätran
121 Ätran, Sågen vid Vist SE641240-135785 Sågen vid vist Ätran: Åsarp - Åsunden Ätran
122 Ödsmålsån SE644890-126635 Ödsmålsån 43 Ödsmålsån Kustområde
123 Ömboån, Svarvaretorp SE647200-138862 Svarvaretorp Ömboån Göta älv
124 Örekilsälven, Borgmästarbruket SE649377-125882 Borgmästarbruket Örekilsälven - Munkedalsälvens inflöde till Kärnsjöns utlopp Örekilsälven
125 Örekilsälven, Gunnarsbo SE650730-126169 Örekilsälven - inloppet i Kärnsjön till Hajumsälvens inflöde Örekilsälven
126 Örekilsälven, inflöde i Kärnsjön SE650570-126104 Örekilsälven, inflöde i Kärnsjön Örekilsälven - inloppet i Kärnsjön till Hajumsälvens inflöde Örekilsälven
127 Öresjö SE641013-133156 Öresjö Viskan
128 Ösan, Toddestorp SE647217-139180 Toddestorp Ösan Göta älv
129 Överbyån SE653470-123740 Överbyån Överbyån Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Amunderödsbäcken, Torpet SE648837-125605 Amunderödsbäcken, Torpet 54 Kustområde
2 Amunderödsbäcken, Utsikten SE648827-125723 Amunderödsbäcken, Utsikten 53 Kustområde
3 Anråse å 2 SE643887-126506 Anråse å 2 77 Kustområde
4 Anråse å 3 SE643874-126595 Anråse å 3 78 Kustområde
5 Anråse å 4 SE643950-126780 Anråse å 4 79 Kustområde
6 Anråsälven, delflöde SE651055-124087 Anråsälven, delflöde 102 Kustområde
7 Anråsälven-Broälven SE651065-124063 Anråsälven-Broälven 103 Kustområde
8 Aröd å SE646296-127157 Aröd å 99 Kustområde
9 Bjällandsåsbäcken, Stale SE646952-125353 Bjällandsåsbäcken, Stale 100 WA13235649 Kustområde
10 Bjällandsåsbäcken, utlopp SE646770-125307 Bjällandsåsbäcken, utlopp 101 WA13235649 Kustområde
11 Brattsåbäcken SE644360-124725 Brattsåbäcken 82 Kustområde
12 Broälven SE649026-125022 Broälven, Hallind 52 Kustområde
13 Broälven Bjälkebräcka, N2 SE649004-125010 Broälven Bjälkebräcka, N2 6 Broälven Kustområde
14 Broälven, Övre SE648627-124767 Broälven, Övre 51 Kustområde
15 Bräckebäcken SE643547-125534 Bräckebäcken 83 Kustområde
16 Bålerödsbäcken SE653940-123555 Bålerödsbäcken 45 Kustområde
17 Dynebäcken utloppet SE655185-123735 Dynebäcken 46 Kustområde
18 Forshällaån, uppströms Koppungeån SE646972-127323 Forshällaån, uppströms Koppungeån 97 Kustområde
19 Galtabäcken, Brännegärde SE636295-134465 Ätran
20 Gunnebybäcken uppst SE643910-125432 Gunnebybäcken uppst 84 Kustområde
21 Gårviksbäcken SE648382-125532 Gårviksbäcken 55 Kustområde
22 Gälovbäcken SE644065-125826 Gälovbäcken 85 Kustområde
23 Hagån 2 SE645539-125197 Hagån 2 104 Hagån Kustområde
24 Halsbäcken SE644450-124795 Halsbäcken 81 Kustområde
25 Hammarbäcken SE644065-125833 Hammarbäcken 86 Hammarbäcken Kustområde
26 Hogdalsbäcken SE655375-123750 Hogdalsbäcken 47 Kustområde
27 Hällebäcken SE643850-125077 Hällebäcken 87 Tollebytjärnbäcken Kustområde
28 Hällenebäcken SE644533-125493 Hällenebäcken 89 Ö i Skagerrak
29 Härån Lasko SE650845-127823 Härån Örekilsälven
30 Höggerödsbäcken SE646983-126280 Höggerödsbäcken 67 WA14732908 Kustområde
31 Kilbäcken SE644493-125900 Kilbäcken 88 Kilbäcken Kustområde
32 Kobbungsbäcken SE655937-123626 Kobbungsbäcken 48 Kustområde
33 Koppungeån SE646990-127235 Koppungeån 98 Kustområde
34 Korsviksbäcken SE648580-125735 Korsviksbäcken 56 Kustområde
35 Kungsvikenbäcken SE646335-125198 Kungsvikenbäcken 70 Kustområde
36 Kärrebergsån 1 SE645364-125517 Kärrebergsån 1 106 WA91992114 Kustområde
37 Kärrebergsån 2 SE645385-125504 Kärrebergsån 2 107 Kustområde
38 Kärrebergsån 3 SE645600-125493 Kärrebergsån 3 108 Kustområde
39 Lerån 2 SE644190-127037 Lerån 2 74 Kustområde
40 Lökholmsbäcken SE655145-123190 Lökholmsbäcken 50 Kustområde
41 Morlandaån SE646047-124860 Morlandaån 68 WA17156608 Kustområde
42 Nösundsbäcken SE645044-124684 Nösundsbäcken 64 Kustområde
43 Olsbybäcken SE643415-125295 Olsbybäcken 90 Olsbybäcken Kustområde
44 Risängsbäcken SE653505-123720 Risängsbäcken (f.d.) 31 Ligger utanför HARO
45 Runnsvattnet, utlopp SE646665-126267 Runnsvattnet, utlopp 65 Kustområde
46 Rödsvattnet, Hälleviksstrand SE645290-124465 Rödsvattnet, Hälleviksstrand 63 Kustområde
47 Rödsvattnet, Röd, Hälleviksstand SE645372-124430 Rödsvattnet, Röd, Hälleviksstand 62 Kustområde
48 Rörabäcken SE644417-125360 Rörabäcken 91 Kustområde
49 Saxerödsbäcken SE643712-126482 Saxerödsbäcken 76 Kustområde
50 Sjörisälven SE648875-125415 Sjörisälven 57 Sjöris älv Kustområde
51 Skärboälven, norra delflöde SE652047-123813 Skärboälven, norra delflöde 109 WA68976448 Kustområde
52 Skärboälven, södra delflöde SE652018-123814 Skärboälven, södra delflöde 110 Kustområde
53 Stene å SE654983-123714 Stene å (f.d.) 36 Ligger utanför HARO
54 Stenunge å SE644612-126520 Stenunge å 80 Kustområde
55 Strane Å SE645212-125019 Strane å 1 111 Strane å Kustområde
56 Strane å 2 SE645286-124975 Strane å 2 112 Kustområde
57 Strömsån, Orust SE646628-126220 Strömsån, Orust 66 Strömsån Kustområde
58 Sörgravenån SE646907-125850 Sörgravenån 60 Kustområde
59 Tollebybäcken SE643412-125007 Tollebybäcken 92 Tollebybäcken Kustområde
60 Tollebytjärnsbäcken/Grinnerödsbäcken SE643835-125073 Tollebytjärnsbäcken/Grinnerödsbäcken 93 Hällebäcken Kustområde
61 Toreboån/Rödsvattensån SE646104-124940 Toreboån/Rödsvattensån 69 Kustområde
62 Tådåsbäcken SE644255-125085 Tådåsbäcken 94 Tådåsbäcken Kustområde
63 Tångerödsbäcken SE644164-126093 Tångerödsbäcken 95 Kustområde
64 Varekilsån 7A SE645108-126016 Varekilsån 7A 59 Kustområde
65 Vättlandsån SE654303-123811 Vättlandsån 44 Strömsån
66 Älgöbäcken SE653525-123625 Älgöbäcken 49 WA99448798 Kustområde
67 Ävjabäcken SE644480-125996 Ävjabäcken 96 Ävjabäcken Kustområde
68 Ödsmålsån nedre SE644880-126612 Ödsmålsån nedre 75 Kustområde