Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skärån (WA32370039)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skärån (WA32370039)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skärån (WA32370039)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skärån (WA32370039)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-06-23 16:03 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Klippan - 1276
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1989
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6212324
SWEREF99 TM Östlig: 389607

RT 90 2,5 gon V - X: 6215760
RT 90 2,5 gon V - Y: 1339390

WGS84 Latitud: 56.0433823811
WGS84 Longitud: 13.2278764985

ETRS-89 Latitud: 56.04338
ETRS-89 Longitud: 13.22787

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Söderåsens Nationalpark Si113M Tostarpsbäcken
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Tidsserier, Lst Skåne Si113M Tostarpsbäcken
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Skärån, Tostarp
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag gammal Skärån, Tostarp
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Skärån, Tostarp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 2011 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2011 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag gammal Näringsämnen   12 gånger per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag gammal Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag gammal Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1998 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag gammal Prioriterade ämnen   1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag gammal Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag gammal Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag gammal Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag gammal Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag gammal Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag gammal Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag gammal Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag gammal Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag gammal Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag gammal Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag gammal Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag gammal Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1995 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1995 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 1994 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Söderåsens Nationalpark Påväxt-kiselalger   En gång 2007 2007
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Söderåsens Nationalpark Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2007 2007
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Söderåsens Nationalpark Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2007 2007
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Söderåsens Nationalpark Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger En gång 2007 2007
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Söderåsens Nationalpark Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager En gång 2007 2007
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Söderåsens Nationalpark Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2007 2007
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Tidsserier, Lst Skåne Påväxt-kiselalger   Vart annat år 2016 2020
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Tidsserier, Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Vart annat år 2016 2020
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Tidsserier, Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Vart annat år 2016 2020
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Tidsserier, Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Vart annat år 2016 2020
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Tidsserier, Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Vart annat år 2016 2020
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Tidsserier, Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Vart annat år 2016 2020

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningGRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendragPåväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Nitratdirektivet Ja Tostarp Arbetsmaterial
Natura 2000
Dricksvattenförekomster
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad
HELCOM-station
Interkalibreringsstation
Referensstation