Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Upperudsälven (WA71157040)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Upperudsälven (WA71157040)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Upperudsälven (WA71157040)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Upperudsälven (WA71157040)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Mellerud - 1461
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1968
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6518055
SWEREF99 TM Östlig: 355775

RT 90 2,5 gon V - X: 6522050
RT 90 2,5 gon V - Y: 1309170

WGS84 Latitud: 58.7783304526
WGS84 Longitud: 12.5053179047

ETRS-89 Latitud: 58.77832
ETRS-89 Longitud: 12.50530

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Upperudsälven, Köpmannebro
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag 18 Upperudsälven, Köpmannebro
SRK, Upperudsälven Kiselalger 18 Upperudsälven, Köpmannebro

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1968 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Järn 6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 2004 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen   12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1973 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1973 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1987 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1996 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1996 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1996 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 1996 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2004 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Temperaturförhållande   12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1982 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 1996 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 1996 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1982 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1982 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Försurning   12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Försurning pH 12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Försurning Sulfat 12 gånger per år 1968 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2004 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1968 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning   6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 6 gånger per år 2004 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 2004 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 1996 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 12 gånger per år 1996 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 1994 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1996 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Parametrar enligt Fiskvattendirektvet   12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Parametrar enligt Fiskvattendirektvet Nitriter 12 gånger per år 1968 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Kiselalger Påväxt-kiselalger   Vart annat år 2013 -
SRK, Upperudsälven Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Vart annat år 2013 -
SRK, Upperudsälven Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Vart annat år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, UpperudsälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
RMÖ, Vänerns tillflödenFörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, UpperudsälvenPåväxt-kiselalger
RMÖ, Vänerns tillflödenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Upperudsälv. Köpmannebro Arbetsmaterial
Natura 2000

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
Interkalibreringsstation
Referensstation
HELCOM-station
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad