Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Börrumsbäcken (WA42492381)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Börrumsbäcken (WA42492381)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Börrumsbäcken (WA42492381)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Börrumsbäcken (WA42492381)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2017-08-11 15:04 av Länsstyrelsen i Östergötlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Östergötland - 05
Kommun
Söderköping - 0582
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE68069
Åtgärdsområde
Motala ströms kust och skärgård
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6468455
SWEREF99 TM Östlig: 595048

RT 90 2,5 gon V - X: 6469556
RT 90 2,5 gon V - Y: 1547940

WGS84 Latitud: 58,3466846301767
WGS84 Longitud: 16,6238388587553

ETRS-89 Latitud: 58.34750
ETRS-89 Longitud: 16.62658

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Elfiske, Östergötland RMÖ, Elfiske, Östergötland Börrumsån
RMÖ, Kiselalger i rinnande vatten, Östergötland Kiselalger i rinnande vatten i Östergötland Börrumsbäcken
RMÖ, Trendvattendrag, Östergötland Vattenkemi Ög 20 Börrumsbäcken
RMÖ, Trendvattendrag, Östergötland Bottenfauna Ög 20 Börrumsbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Trendvattendrag, Östergötland Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1997 -
RMÖ, Elfiske, Östergötland RMÖ, Elfiske, Östergötland Fisk   1 gång per år 2003 -
RMÖ, Kiselalger i rinnande vatten, Östergötland Kiselalger i rinnande vatten i Östergötland Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Kiselalger i rinnande vatten, Östergötland Kiselalger i rinnande vatten i Östergötland Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2010 -
RMÖ, Kiselalger i rinnande vatten, Östergötland Kiselalger i rinnande vatten i Östergötland Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Trendvattendrag, Östergötland Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Trendvattendrag, Östergötland Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Trendvattendrag, Östergötland Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1997 -
RMÖ, Trendvattendrag, Östergötland Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Trendvattendrag, ÖstergötlandBottenfauna
RMÖ, Elfiske, ÖstergötlandFisk
Operativ övervakningRMÖ, Kiselalger i rinnande vatten, ÖstergötlandPåväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Nitratdirektivet Ja Börrumsbäcken Arbetsmaterial
Natura 2000
Dricksvattenförekomster
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad
HELCOM-station
Interkalibreringsstation
Referensstation