Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Viepsajåkkå (WA56061050)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Viepsajåkkå (WA56061050)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Viepsajåkkå (WA56061050)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Viepsajåkkå (WA56061050)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Arjeplog - 2506
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Piteälven - SE13000
Åtgärdsområde
Piteälven med kustvatten
Startår
1995
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7375724
SWEREF99 TM Östlig: 618591

RT 90 2,5 gon V - X: 7376750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1582800

WGS84 Latitud: 66,478048
WGS84 Longitud: 17,663504

ETRS-89 Latitud: 66.47804
ETRS-89 Longitud: 17.66350

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag 1750 Viepsajåkkå, ovan väg

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Bottenfauna   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Bottenfauna ASPT 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Bottenfauna MISA 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2006 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2006 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2006 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Prioriterade ämnen   Fler än 20 gånger per år 1996 1996
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Fler än 20 gånger per år 1996 1996
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Fler än 20 gånger per år 1996 1996
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Fler än 20 gånger per år 1996 1996
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Särskilda förorenande ämnen   Fler än 20 gånger per år 1996 1997
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik Fler än 20 gånger per år 1996 1996
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom Fler än 20 gånger per år 1996 1996
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink Fler än 20 gånger per år 1996 1997
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar Fler än 20 gånger per år 1996 1997
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Försurning   12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Fler än 20 gånger per år 1996 1996
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Fler än 20 gånger per år 1996 1996
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 1995 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 2004 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Vattendrag trendstationerBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningNMÖ, Vattendrag trendstationerBottenfauna
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Nitratdirektivet Ja Viepsajåkkå Arbetsmaterial
Natura 2000
Dricksvattenförekomster
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad
HELCOM-station
Interkalibreringsstation
Referensstation