Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Örsundaån Lårstaviken - Alsta sjö (WA33501891)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Örsundaån Lårstaviken - Alsta sjö (WA33501891)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Örsundaån Lårstaviken - Alsta sjö (WA33501891)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Örsundaån Lårstaviken - Alsta sjö (WA33501891)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:08 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Uppsala - 03
Kommun
Enköping - 0381
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Örsundaån
Startår
1965
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6624343
SWEREF99 TM Östlig: 629868

RT 90 2,5 gon V - X: 6625060
RT 90 2,5 gon V - Y: 1584650

WGS84 Latitud: 59.7366373147
WGS84 Longitud: 17.310296714

ETRS-89 Latitud: 59.73663
ETRS-89 Longitud: 17.31028

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län
SRK, Örsundaån Vattenkemi 125-ÖR1 Örsundaån Örsundsbro

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Örsundaån Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1965 -
SRK, Örsundaån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1965 -
SRK, Örsundaån Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 1965 -
SRK, Örsundaån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1965 -
SRK, Örsundaån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1965 -
SRK, Örsundaån Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1965 -
SRK, Örsundaån Vattenkemi Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1965 -
SRK, Örsundaån Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1965 -
SRK, Örsundaån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1965 -
SRK, Örsundaån Vattenkemi Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1965 -
SRK, Örsundaån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1965 -
SRK, Örsundaån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1965 -
SRK, Örsundaån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1965 -
SRK, Örsundaån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1965 -
SRK, Örsundaån Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 1965 -
SRK, Örsundaån Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 1965 -
SRK, Örsundaån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1965 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2008 -
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2008 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, ÖrsundaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala länPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningKartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala länPåväxt-kiselalger
SRK, ÖrsundaånNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Nitratdirektivet Ja Örsundaån Örsundsbro Arbetsmaterial
Natura 2000
Dricksvattenförekomster
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad
HELCOM-station
Interkalibreringsstation
Referensstation