Höje å Trolleberg nedstr. Källby ARV

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE617799-133269
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Staffanstorp - 1230
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Höje å - SE91000
Åtgärdsområde
Höjeå
Startår
1982
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6174500
SWEREF99 TM Östlig: 383351

RT 90 2,5 gon V - X: 6177990
RT 90 2,5 gon V - Y: 1332690

WGS84 Latitud: 55.7022291013
WGS84 Longitud: 13.1437911109

ETRS-89 Latitud: 55.70222
ETRS-89 Longitud: 13.14378

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Höje å Bottenfauna i vattendrag 21 Höje å Trolleberg nedstr. Källby ARV
SRK, Höje å Fisk i vattendrag 21 Höje å Trolleberg nedstr. Källby ARV
SRK, Höje å Vattenkemi 21 Höje å Trolleberg nedstr. Källby ARV
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag 21 Höje å Trolleberg nedstr. Källby ARV
SRK, Höje å Metaller i vattendrag 21 Höje å Trolleberg nedstr. Källby ARV

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Höje å Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   1 gång per år 1988 -
SRK, Höje å Fisk i vattendrag Fisk   Var tredje år 2004 -
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2007 -
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2007 -
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2007 -
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2007 -
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2007 -
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Höje å Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Syrgasförhållanden Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen TOC Fler än 20 gånger per år 1991 -
SRK, Höje å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2010 -
SRK, Höje å Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2010 -
SRK, Höje å Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 1989 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Höje åBottenfauna
Fisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Höje åPåväxt-kiselalger

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk

Parameter Klassning Version  
Interkalibreringsstation
Referensstation
HELCOM-station
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad