Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Fyrisån Jumkilsån - Sävjaån (WA93715408)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Fyrisån Jumkilsån - Sävjaån (WA93715408)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Fyrisån Jumkilsån - Sävjaån (WA93715408)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Fyrisån Jumkilsån - Sävjaån (WA93715408)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:09 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Uppsala - 03
Kommun
Uppsala - 0380
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Fyrisån
Startår
1958
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6641595
SWEREF99 TM Östlig: 644295

RT 90 2,5 gon V - X: 6642140
RT 90 2,5 gon V - Y: 1599290

WGS84 Latitud: 59.8866357309
WGS84 Longitud: 17.5785937711

ETRS-89 Latitud: 59.88663
ETRS-89 Longitud: 17.57858

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Fyrisån Klastorp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1958 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1958 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1958 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1958 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1958 1978
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2010 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1987 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1987 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1987 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2004 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1958 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1987 2006
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1958 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1965 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1986 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1986 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1958 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Nitrit 12 gånger per år 1958 1996
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Kjeldahlkväve 12 gånger per år 1965 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1958 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1958 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1993 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1958 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1958 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Försurning   12 gånger per år 1958 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1958 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1958 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 1984 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1986 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2004 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2004 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1986 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1986 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1962 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1958 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1958 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 1996 1996
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 12 gånger per år 2011 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1958 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1958 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1965 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1958 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 1994 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1996 1996
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1984 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1984 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2008 -
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2008 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, FyrisånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala länPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningSRK, FyrisånNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala länPåväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Nitratdirektivet Ja Fyrisån Klastorp Arbetsmaterial
Natura 2000
Dricksvattenförekomster
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad
HELCOM-station
Interkalibreringsstation
Referensstation