Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nybroån: Havet-Herrestadsbäcken (SE614658-138072)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nybroån: Havet-Herrestadsbäcken (SE614658-138072)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nybroån: Havet-Herrestadsbäcken (SE614658-138072)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  NYBROÅN:Havet-Örupsån (WA42930518)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-06-11 10:13 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Ystad - 1286
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nybroån - SE89000
Åtgärdsområde
Nybroån, Kabusaån och Tygeå
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6144717
SWEREF99 TM Östlig: 432593

RT 90 2,5 gon V - X: 6147620
RT 90 2,5 gon V - Y: 1381610

WGS84 Latitud: 55.4439969503
WGS84 Longitud: 13.9344327603

ETRS-89 Latitud: 55.44399
ETRS-89 Longitud: 13.93442

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Nybroån Kiselalger i vattendrag 18 Nybroån vid golfbanan
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag 18 Nybroån vid golfbanan
SRK, Nybroån Bottenfauna i vattendrag 18 Nybroån vid golfbanan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nybroån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 0 -
SRK, Nybroån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 1998 -
SRK, Nybroån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 1998 -
SRK, Nybroån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 1998 -
SRK, Nybroån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var tredje år 1998 -
SRK, Nybroån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var tredje år 1998 -
SRK, Nybroån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var tredje år 2010 2010

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1988 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2013 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2013 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2013 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2013 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2013 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 2018 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1982 -
SRK, Nybroån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1996 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, NybroånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, NybroånNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad
HELCOM-station
Interkalibreringsstation
Referensstation