Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Fämtan (SE674843-135440)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Fämtan (WA43483826)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Fämtan (WA43483826)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Fämtan (WA43483826)
Stationen skapades: 2007-02-12 11:56 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-02-29 11:08
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Malung-Sälen - 2023
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1986
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6746723
SWEREF99 TM Östlig: 397800

RT 90 2,5 gon V - X: 6750320
RT 90 2,5 gon V - Y: 1354000

WGS84 Latitud: 60,843351
WGS84 Longitud: 13,12230871

ETRS-89 Latitud: 60.84262
ETRS-89 Longitud: 13.11952

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag 1245 Lill-Fämtan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Bottenfauna   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Bottenfauna ASPT 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Bottenfauna MISA 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2007 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Syrgasförhållanden   13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Prioriterade ämnen   13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 2000 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen   13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Totalkväve 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Totalfosfor 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Ammonium 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Järn 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Mangan 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Kisel 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen TOC 13 till 20 gånger per år 2001 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Fosfat 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Temperaturförhållande   13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Temperaturförhållande Temperatur 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Särskilda förorenande ämnen   13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Salthaltsförhållanden   13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Försurning   13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Försurning pH 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Försurning Alkalinitet 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Försurning Sulfat 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 13 till 20 gånger per år 1988 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 13 till 20 gånger per år 1986 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 13 till 20 gånger per år 1994 -
NMÖ, Vattendrag trendstationer Nationell MÖ, Trendvattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 2005 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Vattendrag trendstationerBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningNMÖ, Vattendrag trendstationerNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Nitratdirektivet Ja Lill-Fämtan Arbetsmaterial
Natura 2000
Dricksvattenförekomster
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad
HELCOM-station
Interkalibreringsstation
Referensstation