Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Smedjeån (Mynningen-Edenbergaån) (WA46036436)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Smedjeån (Mynningen-Edenbergaån) (WA46036436)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Smedjeån (Mynningen-Edenbergaån) (WA46036436)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Smedjeån (Mynningen-Edenbergaån) (WA46036436)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Laholm - 1381
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Lagan - SE98000
Åtgärdsområde
Lagan
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6264640
SWEREF99 TM Östlig: 375381

RT 90 2,5 gon V - X: 6268270
RT 90 2,5 gon V - Y: 1325770

WGS84 Latitud: 56.5096430416
WGS84 Longitud: 12.974983115

ETRS-89 Latitud: 56.50963
ETRS-89 Longitud: 12.97497

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar 926 Smedjeån, Västra Mellby
SRK, Lagan Bottenfauna i vattendrag 102 Smedjeån, V Mellby
SRK, Lagan Kiselalger i vattendrag 102 Smedjeån, V Mellby

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lagan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1994 -
SRK, Lagan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1994 -
SRK, Lagan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 1994 -
SRK, Lagan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 1994 -
SRK, Lagan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2010 -
SRK, Lagan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2010 -
SRK, Lagan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2010 -
SRK, Lagan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2010 -
SRK, Lagan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2010 -
SRK, Lagan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 2013 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Ljusförhållanden   12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2010 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen   12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1987 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Uran 12 gånger per år 2013 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Temperaturförhållande   12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Försurning   12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Försurning pH 12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Försurning Sulfat 12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1996 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 1994 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1983 -
NMÖ, Flodmynningar Nationell MÖ, Flodmynningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 12 gånger per år 2007 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, LaganBottenfauna
Påväxt-kiselalger
NMÖ, FlodmynningarFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenUran
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningNMÖ, FlodmynningarNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Smedjeån V. Mellby Arbetsmaterial
Natura 2000

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
Interkalibreringsstation
Referensstation
HELCOM-station
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad