Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  VEGE Å: Havet-Hasslarpsån (WA85123011)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  VEGE Å: Havet-Hasslarpsån (WA85123011)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  VEGE Å: Havet-Hasslarpsån (WA85123011)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  VEGE Å: Havet-Hasslarpsån (WA85123011)
Stationen skapades: 2015-02-24 13:15 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2015-09-04 11:01
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Helsingborg - 1283
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Vege å - SE95000
Åtgärdsområde
Vege å
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6232136
SWEREF99 TM Östlig: 363334

RT 90 2,5 gon V - X: 6235889
RT 90 2,5 gon V - Y: 1313335

WGS84 Latitud: 56,2144811343825
WGS84 Longitud: 12,7962834567954

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Miljöövervakning av bekämpningsmedel, Typområden på jordbruksmark och åar Bekämpningsmedel i ytvatten Vege å

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Miljöövervakning av bekämpningsmedel, Typområden på jordbruksmark och åar Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen   10 gånger per år 1990 -
NMÖ, Miljöövervakning av bekämpningsmedel, Typområden på jordbruksmark och åar Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Isoproturon 10 gånger per år 1990 -
NMÖ, Miljöövervakning av bekämpningsmedel, Typområden på jordbruksmark och åar Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen   10 gånger per år 1990 -
NMÖ, Miljöövervakning av bekämpningsmedel, Typområden på jordbruksmark och åar Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan 10 gånger per år 1990 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Miljöövervakning av bekämpningsmedel, Typområden på jordbruksmark och åarPrioriterade ämnenIsoproturon
Särskilda förorenande ämnenDiflufenikan
Operativ övervakningNMÖ, Miljöövervakning av bekämpningsmedel, Typområden på jordbruksmark och åarSärskilda förorenande ämnenDiflufenikan

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad
HELCOM-station
Interkalibreringsstation
Referensstation