Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sävjaån mynning - Storån (WA82797609)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sävjaån mynning - Storån (WA82797609)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sävjaån mynning - Storån (WA82797609)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sävjaån mynning - Storån (WA82797609)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:09 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Uppsala - 03
Kommun
Uppsala - 0380
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Fyrisån
Startår
1962
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6635706
SWEREF99 TM Östlig: 650866

RT 90 2,5 gon V - X: 6636170
RT 90 2,5 gon V - Y: 1605790

WGS84 Latitud: 59.8314672639
WGS84 Longitud: 17.6915882118

ETRS-89 Latitud: 59.83145
ETRS-89 Longitud: 17.69158

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Sävjaån Kuggebro

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1962 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1968 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1962 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1962 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1962 1978
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2010 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1987 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1987 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1987 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2004 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1962 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1987 2006
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1962 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1962 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1986 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1986 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1962 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Nitrit 12 gånger per år 1962 1996
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Kjeldahlkväve 12 gånger per år 1962 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1962 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1962 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1993 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1968 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1968 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Försurning   12 gånger per år 1962 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1962 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1962 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 1984 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1986 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2004 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1986 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1986 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2004 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1993 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1962 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1962 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 1996 1996
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 12 gånger per år 2011 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1962 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1962 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1964 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1962 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 1994 2003
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1996 1996
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1984 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1984 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2008 -
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2008 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, FyrisånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala länPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningSRK, FyrisånNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala länPåväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Nitratdirektivet Ja Sävjaån Kuggebro Arbetsmaterial
Natura 2000
Dricksvattenförekomster
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad
HELCOM-station
Interkalibreringsstation
Referensstation