Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Åbyälven (WA64607000)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Åbyälven (WA64607000)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Åbyälven (WA64607000)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Åbyälven (WA64607000)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Skellefteå - 2482
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Åbyälven - SE17000
Åtgärdsområde
Åby-, Byske- och Kågeälven med kustvatten
Startår
2002
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7226956
SWEREF99 TM Östlig: 798395

RT 90 2,5 gon V - X: 7225650
RT 90 2,5 gon V - Y: 1760720

WGS84 Latitud: 65,031462
WGS84 Longitud: 21,343545

ETRS-89 Latitud: 65.03145
ETRS-89 Longitud: 21.34354

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Åbyälven, avan
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Avan Åbyälven
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi 2482STA7225650-1760720 Åbyälven, Avan, recip

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 2008 -
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Ljusförhållanden   Fler än 20 gånger per år 2003 -
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 2002 2008
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 2008 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2008 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2008 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2008 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2008 -
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2002 2008
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 2002 2008
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2002 2008
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2002 2008
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2002 2008
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2002 2008
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2002 2008
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2008 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2008 -
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   Fler än 20 gånger per år 2003 -
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Fler än 20 gånger per år 2003 -
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2002 2008
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2002 2008
SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2002 2008
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2008 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 2008 -
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Försurning   Fler än 20 gånger per år 2003 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Flodmynningar, Västerbottens länPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet Ja Beslutad
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet
Natura 2000