Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lärjeån - från mynningen till Lövsjöarna (SE641451-128303)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lärjeån - från mynningen till Lövsjöarna (SE641451-128303)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lärjeån - från mynningen till Lövsjöarna (SE641451-128303)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lärjeån från mynningen i Göta älv till Gråbo (WA10559559)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-11-22 13:15 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Göteborg - 1480
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Göta älv huvudfåra
Startår
1986
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6407705
SWEREF99 TM Östlig: 325744

RT 90 2,5 gon V - X: 6412000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1277800

WGS84 Latitud: 57.7774577795
WGS84 Longitud: 12.069583667

ETRS-89 Latitud: 57.77745
ETRS-89 Longitud: 12.06956

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån L8 Lärjeån, Bro i Linnarhult

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 2000 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Ljusförhållanden   6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen   6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 1986 1999
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Temperaturförhållande   6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Försurning   6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Försurning pH 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1986 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Parametrar enligt Badvattendirektivet   12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Parametrar enligt Badvattendirektivet E-coli enligt Badvattendirektivet 12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Parametrar enligt Badvattendirektivet Enterokocker enligt Badvattendirektivet 12 gånger per år 1986 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningLärjeåns kontrollprogramFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet Ja Beslutad
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet
Natura 2000