SRK Bäveån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Finns provtagning av vissa parametrar från 1973 på några av provlokalerna
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Bäveåns Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1988
-
Under uppbyggnad
Västra Götaland
2011-02-23 15:05
2011-02-24 11:35
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fagerhult, väg 172 SE648480-127885 Fagerhult, väg 172 311 Bäveån - sammanflödet med Risån till källområdena på Herrestadsfjället Bäveån
2 Kopperödsåsen SE648325-127895 Kopperödsåsen 312 Bäveån
3 Kuröd SE647635-127540 Kuröd 317A Bäveån - sammanflödet med Risån till Fossums kvarn Bäveån
4 Kvarnehagen SE647905-128120 Kvarnehagen 315 Risån - sammanflödet med Bäveån till Gundleboåns inflöde Bäveån
5 L. Köperödssjön SE647758-127870 L. Köperödssjön Lilla Köperödssjön Bäveån
6 Orrekvissla SE647995-128080 Orrekvissla 314 Bäveån - sammanflödet med Risån till källområdena på Herrestadsfjället Bäveån
7 Pumpstationen SE647755-127943 Pumpstationen 316 Bäveån
8 St. Köperödssjön SE647740-127830 St. Köperödssjön Stora Köperödssjön Bäveån
9 Tillopp L. Köperödssjön SE647760-127878 Tillopp L. Köperödssjön Lilla Köperödssjön Bäveån
10 Öresjös utlopp SE647080-128420 Öresjös utlopp 310 Risån - sammanflödet med Gundleboån till Öresjös utlopp, inkl Sågån, Källesjö och Kyrkesjön Bäveån