RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet omfattar biologisk och kemisk provtagning i vattendrag. Biologisk provtagning omfattar elfiske, bottenfauna samt kiselalger. Varje år provtas ca 10 vattendrag. Provtagning i ett vattendrag sker vart sjätte år.
Godkänd
2011-02-23 16:48
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
-
Under uppbyggnad
Gävleborg
Uppsala
2011-02-23 16:44
2015-02-25 16:16
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björsjöbäcken SE672902-157882 Björsjöbäcken X33_25 WA66246417 Kustområde
2 Bodsjöån SE689884-152337 Bodsjöån X33_50 Harmångersån Harmångersån
3 Brinnasån SE684817-150172 Brinnasån X33_43 Stocksboån Ljusnan
4 Bursån SE683696-150373 Bursån X33_39 Ljusnan
5 Bäckmoraån SE683024-155839 Bäckmoraån X33_36 Holmsbäcken Nianån
6 Djupråbäcken SE681896-156616 Djupråbäcken X33_34 Hedsjöbäcken Kustområde
7 Enån SE687108-148532 Enån X33_48 Enån Ljusnan
8 Getbäcken SE669700-153564 Getbäcken X33_16 Dalkarlssjöbäcken Gavleån
9 Gådaån SE688381-149749 Gådaån X33_49 Gådaån Ljusnan
10 Gäddviksån SE684979-153492 Gäddviksån X33_22 Storån Delångersån
11 Harsabäcken SE683198-150641 Harsabäcken X33_01 Harsabäcken Ljusnan
12 Holmsjöbäcken SE685936-157095 Holmsjöbäcken X33_44 Kvarnmorabäcken Kustområde
13 Hyttbäcken SE671202-153734 Hyttbäcken X33_15 Hyttbäcken Gavleån
14 Häsboån SE677811-150781 Häsboån X33_02 Frösteboån Ljusnan
15 Häsboån Brattskuru SE678255-150470 Häsboån Brattskuru X33_03 Frösteboån Ljusnan
16 Kilbobäcken SE679943-154834 Kilbobäcken X33_33 WA24528598 Ljusnan
17 Kölsjöån SE675996-153354 Kölsjöån X33_28 Kölsjöån Testeboån
18 Leån SE686922-150723 Leån X33_47 Sillerboån Ljusnan
19 Lillån SE675448-156405 Lillån X33_26 Lillån Hamrångeån
20 Loån SE683720-147059 Loån X33_40 Loån Ljusnan
21 Lumpån SE686170-152969 Lumpån X33_46 Lumpån Delångersån
22 Långsjöån SE678150-151932 Långsjöån X33_32 Testeboån Testeboån
23 Masksjöbäcken SE686182-157565 Masksjöbäcken X33_45 Masksjöbäcken Kustområde
24 Mosjöån SE676441-154268 Mosjöån X33_29 Moån Testeboån
25 Murån SE675524-155898 Murån X33_27 Hamrångeån
26 Nianån SE683219-156073 Nianån X33_37 Nianån Nianån
27 Nianån SE683352-155410 Nianån X33_38 Nianån Nianån
28 Nyboån SE682567-154806 Nyboån X33_35 Enångersån Kustområde
29 Nätsjöbäcken SE683938-146662 Nätsjöbäcken X33_19 Nätsjöbäcken Ljusnan
30 Oppalaån SE674002-157416 Oppalaån X33_17 Björkeån Kustområde
31 Simeån SE682894-152335 Simeån X33_18 Simeån Ljusnan
32 Skyttån SE681900-154683 Skyttån X33_05 Norralaån
33 Sorgboån SE684076-155442 Sorgboån X33_41 Trogstaån Delångersån
34 Sorgån SE686564-149324 Sorgån X33_06 Sorgån Ljusnan
35 Stavtjärnsbäcken SE671016-152841 Stavtjärnsbäcken X33_07 Stavtjärnbäcken Gavleån
36 Stenån SE676660-151735 Stenån X33_30 Stenån Testeboån
37 Stråsjöbäcken SE684402-158444 Stråsjöbäcken X33_42 WA41300524 Kustområde
38 Sånghusån SE684880-149847 Sånghusån X33_08 Sånghusån Ljusnan
39 Tansbäcken SE674378-153936 Tansbäcken X33_09 Tansbäcken Gavleån
40 Trödjeån SE674670-157672 Trödjeån X33_10 Trödjeån Kustområde
41 Tröskenbäcken SE672677-158585 Tröskenbäcken X33_24 Älgängsån Kustområde
42 Tönsån SE677818-154280 Tönsån X33_11 Skärjån
43 Uttertjärnsbäcken SE684371-143625 Uttertjärnsbäcken X33_04 Voxnan Ljusnan
44 Vedaån SE684750-155515 Vedaån X33_12 Trogstaån Delångersån
45 Vinnfarsån Karlbergsströmmen SE682595-150490 Vinnfarsån Karlbergsströmmen X33_13 Rösteån Ljusnan
46 Vrångån SE677462-154452 Vrångån X33_31 Vrångån Hamrångeån
47 Västerhocklan SE684427-145982 Västerhocklan X33_14 Västerhocklan Ljusnan
48 Älgängsån SE672361-158178 Älgängsån X33_23 Älgängsån Kustområde
49 Öjungsån SE682888-148622 Öjungsån X33_20 Öjungsån Ljusnan
50 Österhåcklan SE685198-146700 Österhåcklan X33_21 Loån Ljusnan

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Häsboån SE677798-150780 Häsboån X33_02 Frösteboån Ljusnan
2 Rävsjöbäcken SE684309-143560 Rävsjöbäcken X33_04 Voxnan Ljusnan
3 Sånghusån SE684868-149839 Sånghusån X33_08 Sånghusån Ljusnan
4 Tansbäcken SE674700-153822 Tansbäcken X33_09 Tansbäcken Gavleån