RMÖ, Gävleborgs län, Vegetationsklädda bottnar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med detta program är att beskriva makrovegetationens sammansättning, djuputbredning och förändring samt att ge underlag för statusbedömning inom EGs Direktiv om vatten. Programmet syftar till att spegla kustvattnets kvalitet, identifiera förändringar i artsammansättningen och djuputbredning samt eventuell förekomst av främmande arter. 19 lokaler inventeras vartannat år. Vi har för avsikt att samordna delprogrammet med det nationella programmet.
Läs mer
Godkänd
2011-02-28 15:28
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2002
-
Pågående
Gävleborg
2011-02-25 17:41
2011-02-28 15:28
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bonden SE683400-157689 Bonden 15 Agöfjärden sek namn Havet
2 Drakön SE682784-158225 Drakön 14 Agöfjärden sek namn Havet
3 Eggegrund SE673582-159543 Eggegrund 3 Skutskärsfjärden sek namn Havet
4 Grubban, Gråberg SE673735-158305 Grubban, Gråberg 2 Skutskärsfjärden sek namn Havet
5 Hålöklubb SE674801-158182 Hålöklubb 6 Hilleviksfjärden Havet
6 Hölik SE679778-158768 Hölik 17 Agöfjärden sek namn Havet
7 Iggöhällan SE675411-158148 Iggöhällan 7 Hamnskär Havet
8 Korsholmen SE681293-157545 Korsholmen 13 N S M Bottenhavets kustvatten Havet
9 Kuggören SE684433-159013 Kuggören 18 N S M Bottenhavets kustvatten Havet
10 Kusö Kalv 10 SE677257-157863 Kusö Kalv 10 Kusöfjärden sek namn Havet
11 Lindön SE675751-157525 Lindön 8 S S M Bottenhavets kustvatten Havet
12 Långhörningen SE679446-157493 Långhörningen 12 Sandarnesfjärden sek namn Havet
13 Midsommar SE679192-157729 Midsommar 11 Vallviksfjärden sek namn Havet
14 Norrskär SE674097-158709 Norrskär 4 Gävlebuktens utsjövatten Havet
15 Skommarrevet SE674610-158201 Skommarrevet 5 Hilleviksfjärden Havet
16 Storbådan, Limön SE673497-158497 Storbådan, Limön 1 Skutskärsfjärden sek namn Havet
17 Storjungfrun SE678353-158065 Storjungfrun 9 Vallviksfjärden sek namn Havet
18 Tjuvön SE687134-158217 Tjuvön 19 N M Bottenhavets kustvatten Havet
19 Tunaholmen SE683610-158190 Tunaholmen 16 Agöfjärden sek namn Havet