RMÖ, Stockholms län. Metaller och PAH i sediment

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att följa förändringar i belastning av 8 metaller och 16 olika polycykliska aromatiska kolväten (PAH) genom ytsedimentens halter av dessa
föreningar. Metallerna är kadmium (Cd), krom (Cr), koppar (Cu), kvicksilver (Hg), nickel (Ni), bly (Pb), tenn (Sn) och zink (Zn). Programmet fokuserar på dessa metaller och PAH eftersom dessa miljöföroreningarär typiska för ett storstadsområde.

Programmet är ett samarbete med Stockholms Stads miljöförvaltning som bekostar provtagning och analys av sediment från stationer i Stockholms
innerskärgård.

Delprov sparas också i miljöprovbanken och Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) lager av frystorkade sediment för framtida analysbehov. Resultaten bidrar till miljömålsuppföljning av "Giftfri miljö" samt de långsiktiga effekterna av arbetet med att minska utsläpp av miljöfarliga ämnen.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Stockholms län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Stockholm
2011-02-27 19:34
2022-10-12 15:27
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 09I0264 SE653405-161077 09I0264 09I0264 Svärdsfjärden Havet
2 09I0266 SE652453-161557 09I0266 09I0266 Svärdsfjärden Havet
3 09I0359 SE652487-162599 09I0359 09I0359 Stockholms skärgårds s kustvatten Havet
4 09I0379 SE654211-163957 09I0379 09I0379 Mysingen Havet
5 10H0017 SE657626-159692 10H0017 10H0017 Norrström
6 10I0002 SE659212-163141 10I0002 10I0002 Stora Värtan Havet
7 10I0011 SE657995-163008 10I0011 10I0011 Strömmen Havet
8 10I0014 SE658314-163796 10I0014 10I0014 Askrikefjärden Havet
9 10I0019 SE658536-164179 10I0019 10I0019 Askrikefjärden Havet
10 10I0045 SE658230-163391 10I0045 10I0045 Lilla Värtan Havet
11 10I0046 SE658777-163414 10I0046 10I0046 Askrikefjärden Havet
12 10I0047 SE658679-164482 10I0047 10I0047 Askrikefjärden Havet
13 10I0048 SE659011-164862 10I0048 10I0048 Trälhavet Havet
14 10I0049 SE659595-164901 10I0049 10I0049 Västra Saxarfjärden Havet
15 10I0058 SE658419-163124 10I0058 10I0058 Lilla Värtan Havet
16 10I0059 SE658538-162695 10I0059 10I0059 Brunnsviken Havet
17 10I0088 SE657303-161133 10I0088 10I0088 Norrström
18 10I0090 SE657566-161804 10I0090 10I0090 Norrström
19 10I0091 SE657777-162153 10I0091 10I0091 Norrström
20 10J0051 SE657046-166280 10J0051 10J0051 Nämdöfjärden Havet
21 10J0090 SE655042-165461 10J0090 10J0090 Hanstensfjärden Havet
22 10J0211 SE659272-169063 10J0211 10J0211 Björkskärsfjärden Havet
23 10J0247 SE659026-166531 10J0247 10J0247 Skagsfjärden Havet
24 10J0252 SE658192-166887 10J0252 10J0252 Kanholmsfjärden Havet
25 10J0268 SE659326-165413 10J0268 10J0268 Östra Saxarfjärden Havet
26 10J0320 SE657643-167527 10J0320 10J0320 Brandfjärden Havet
27 11J0029 SE662017-168010 11J0029 11J0029 Gräsköfjärden Havet
28 11J0053 SE660692-169284 11J0053 11J0053 Kobbfjärden Havet
29 11J0114 SE663458-169674 11J0114 11J0114 Stockholms skärgårds n n Havet