RK, Örekilsälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recpientkontrollen är inte samordnad. Munkedals kommun provtar stationerna som börjar på Ö. Dalslands miljökontor ansvarar för stationer som börjar på V. Arctic papers i Munkedal har två st punkter för vattenkemi i vattendrag (M14 och M15) samt fem st elfiskestationer.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Munkedals kommun
RK, Recipientkontroll
1979
-
Pågående
Västra Götaland
2011-02-28 10:27
2017-12-07 15:23
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Ellenösjön, utlopp SE649244-127296 Ellenösjön, utlopp V12 Valboån - Ellenösjön till Viksjön Örekilsälven
2 Hakån, utflöde i Örekilsälven SE653312-127585 Hakån, utflöde i Örekilsälven Ö5 Örekilsälven
3 Lersjön SE204378-398265 Lersjön Lersjön Lersjön Örekilsälven
4 Lerån, utflöde i Valboån SE650944-128133 Lerån, utflöde i Valboån V4 Lerån Örekilsälven
5 Madbråtsbäcken, utflöde i Valboån SE651683-128434 Madbråtsbäcken, utflöde i Valboån V2 Madbråtsbäcken Örekilsälven
6 Munkedals bruk SE649110-125975 Munkedals bruk Munkedalsälven - gjuterifallet till utflödet i Örekilsälven Örekilsälven
7 Munkedalsälven SE649114-125964 Munkedalsälven, utflöde i Örekilsälven M15 Munkedalsälven - gjuterifallet till utflödet i Örekilsälven Örekilsälven
8 Sedimentdammen SE649085-125955 Sedimentdammen Örekilsälven
9 Storängsbäcken, utflöde i Örekilsälven SE653486-127676 Storängsbäcken, utflöde i Örekilsälven Ö4 Örekilsälven
10 Uppströms fabrik, M14 SE649254-126204 Munkedalsälven, uppströms fabrik M14 Munkedalsälven - Vassbotten till gjuterifallet Örekilsälven
11 Valboån, Hällevad SE650030-127681 Valboån, Hällevad V5 Valboån - Lillån till Härån Örekilsälven
12 Valboån, Härsängen SE651328-128540 Valboån, Härsängen V14 Valboån - Julan till Svingån Ligger utanför HARO
13 Valboån, Torp SE649474-127551 Valboån, Torp V9 Valboån - Ellenösjön till Lillåns inflöde Örekilsälven
14 Örekilsälven E6-bron SE649005-125940 E6-bron Örekilsälven - mynningen till Munkedalsälvens inflöde Örekilsälven
15 Örekilsälven Ned sammanflödet SE649065-125945 Ned sammanflödet Örekilsälven - mynningen till Munkedalsälvens inflöde Örekilsälven
16 Örekilsälven Skäret SE649145-125925 Skäret Örekilsälven - Munkedalsälvens inflöde till Kärnsjöns utlopp Örekilsälven
17 Örekilsälven, inflöde i Kärnsjön SE650570-126104 Örekilsälven, inflöde i Kärnsjön Ö10 Örekilsälven - inloppet i Kärnsjön till Hajumsälvens inflöde Örekilsälven
18 Örekilsälven, uppströms Storängsbäcken SE653484-127686 Örekilsälven, uppströms Storängsbäcken Ö3 Örekilsälven - Torpfors till sammanflödet med Töftedalsån Örekilsälven
19 Örekilsälven, uppströms Töftedalsån SE652509-127119 Örekilsälven, uppströms Töftedalsån Ö1 Örekilsälven - Torpfors till sammanflödet med Töftedalsån Örekilsälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Ellenösjön SE649302-127427 Ellenösjön V11 Ellenösjön Örekilsälven
2 Hajumsälven, utflöde i Örekilsälven SE650936-126454 Hajumsälven, utflöde i Örekilsälven Ö9 Hajumsälven, nedströms Brattöälven Örekilsälven
3 Kärnsjön SE649820-125882 Kärnsjön Ö11 Kärnsjön Örekilsälven
4 Kärnsjön, utlopp SE649438-125878 Kärnsjön, utlopp Ö12 Örekilsälven - Munkedalsälvens inflöde till Kärnsjöns utlopp Örekilsälven
5 Lerdalsbäcken, utflöde i Sannesjön SE651553-127264 Lerdalsbäcken, utflöde i Sannesjön Ö8 Lerdalsälven Örekilsälven
6 Lillån, utflöde i Valboån SE650004-127881 Lillån, utflöde i Valboån V7 Lillån Örekilsälven
7 Sannesjön, djuphålan SE651287-127201 Sannesjön, djuphålan Sannesjön Sannesjön Örekilsälven
8 Töftedalsån, uppströms Örekilsälven SE652452-126935 Töftedalsån, uppströms Örekilsälven Ö6 Töftedalsån Örekilsälven
9 Valboån, Tångelanda SE650982-128292 Valboån, Tångelanda V3 Valboån - Härån till Julan Örekilsälven
10 Valboån, Vången SE652529-128589 Valboån, Vången V1 Valboån - Källområdet till länsväg 172 vid Arnebyn Örekilsälven
11 Viksjön, djuphålan SE649089-126730 Viksjön, djuphålan Viksjön Viksjön Örekilsälven
12 Örekilsälven, Bärkebro SE652696-128016 Örekilsälven, Bärkebro Ö2 Örekilsälven - Källområdet till Torpfors Örekilsälven
13 Östersjön SE649412-127959 Östersjön V10 Östersjön Örekilsälven