RK, Stallbackaån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipentkontroll i Stallbackaåns avrinningsområde. Trollhättans kommun är datavärd
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Trollhättans stad
RK, Recipientkontroll
1991
-
Pågående
Västra Götaland
2011-03-01 13:25
2020-12-02 19:07
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Biflöde Stallbackaån SE646835-129763 Biflöde Satallbackaån 24 Stallbackaån - mynningen till Hullsjön Göta älv
2 Gärdhemsån SE646595-129855 Gärdhemsån ST1 Stallbackaån - uppströms Hullsjön Göta älv
3 Hullsjön, centralt SE646674-129906 Hullsjön, centralt 34 Hullsjön Göta älv
4 Hullsjöns utlopp SE646843-129847 Hullsjöns utlopp 35 Stallbackaån - mynningen till Hullsjön Göta älv
5 Kårebrobäcken SE646771-129989 Kårebrobäcken ST3 Göta älv