KEU i Västra Götalands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kalkeffektuppföljningen innefattar båd kemiska och biologiska mätningar.
Som datavärd har angets SLU även om all data idag ännu inte har börjats levereras.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1973
-
Pågående
Västra Götaland
Halland
Jönköping
Värmland
Örebro
2011-03-03 17:13
2022-10-13 10:26
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborrasjöbäcken SE640348-130812 Abborrasjöbäcken 5539 Nolån - från mynningen i Storån till Bua / Gisselåns inflöde Rolfsån
2 Abborrasjön Ab.173 utlopp SE640260-131004 Abborrasjön Ab.173 utlopp 1198 Abborrsjön Rolfsån
3 Abborratjärn 2FG.383 utlopp SE641720-132080 Abborratjärn 2FG.383 utlopp 1264 Göta älv
4 Abborrevattnet 109 utlopp SE646162-127728 Abborrevattnet 109 utlopp 3212 Långevattnet Bäveån
5 Abborrsjöbäcken SE640358-130811 Abborrsjöbäcken 4814 Nolån - från mynningen i Storån till Bua / Gisselåns inflöde Rolfsån
6 Abborrsjön 9.722 utlopp SE639791-131788 Abborrsjön 9.722 utlopp 1143 Abborrsjön Viskan
7 Abborrtjärnsbäcken SE644438-127353 Abborrtjärnsbäcken 2946 Lerån Kustområde
8 Abborrtjärnsbäcken SE644453-127415 Abborrtjärnsbäcken 3309 Kustområde
9 Abborrtjärnsbäcken 2.IB2 SE640278-130419 Abborrtjärnsbäcken 2.IB2 1268 Göta älv
10 Abborrtjärnsbäcken F10 SE644454-127413 Abborrtjärnsbäcken F10 1660 Kustområde
11 Abborrvattnet v111 utlopp SE653179-124853 Abborrvattnet v111 utlopp 1768 Abborrvattnet Strömsån
12 Agnsjöbäcken 106 SE637348-128431 Agnsjöbäcken 106 3441 Rolfsån
13 Agnsjöbäcken AG SE637330-128445 Agnsjöbäcken AG 1186 Rolfsån
14 Agnsjön 106 utlopp SE637224-128547 Agnsjön 106 utlopp 3248 Agnsjön Rolfsån
15 Alebäcken SE640960-128935 Alebäcken 2866 Alebäcken Göta älv
16 Algutstorpasjön utlopp SE637885-135667 Algutstorpasjön utlopp 3102 Algutstorpasjön Ätran
17 Alsjön 25 utlopp SE635782-131729 Alsjön 25 utlopp 1066 Lundaboån (till Viskan) Viskan
18 Alsjön utlopp SE642067-129244 Alsjön utlopp 3210 Göta älv
19 Alvhagasjön utlopp SE633725-133295 Alvhagasjön utlopp 1026 Fegen Ätran
20 Andviken 12.IB21B utlopp SE640631-130249 Andviken 12.IB21B utlopp 1277 Göta älv
21 Annlarpasjön utlopp SE635607-134177 Annlarpasjön utlopp 991 Annlarpasjön Ätran
22 Anråse å St Skår SE643943-126664 Anråse å St Skår 3437 Anråse å Kustområde
23 Apelnässjön 591 utlopp SE638496-133184 Apelnässjön 591 utlopp 1126 Apelnäsbäcken Viskan
24 Arsjön C12 utlopp SE645272-127556 Arsjön C12 utlopp 1386 Göta älv
25 Askesjö utlopp SE655977-128851 Askesjö utlopp 1548 Askesjö Göta älv
26 Asksjön H5 utlopp SE638203-130191 Asksjön H5 utlopp 1080 Asksjön Viskan
27 Backetjärn tillflöde SE652507-125803 Backetjärn tillflöde 6047 Enningdalsälven
28 Backetjärn utlopp SE652370-125789 Backetjärn utlopp 1789 Backetjärn Enningdalsälven
29 Ballasjön BA.165 utlopp SE639870-130407 Ballasjön BA.165 utlopp 1196 Ballasjön Rolfsån
30 Ballasjön utlopp SE636121-133870 Ballasjön utlopp 974 Ballasjön Ätran
31 Ballsjön utlopp SE653947-130115 Ballsjön utlopp 1537 Bäck från Ballsjön Göta älv
32 Bengtsvikevattnet utlopp SE655180-127629 Bengtsvikevattnet utlopp 1601 Bengtsvikevattnet Göta älv
33 Berganesjön utlopp SE655674-131007 Berganesjön utlopp 3461 Ömmeln Göta älv
34 Bergsjön 262 utlopp SE654782-127861 Bergsjön 262 utlopp 1580 Stenebyälven - uppströms Vångsjön Göta älv
35 Bergsjön K1 utlopp SE643366-130788 Bergsjön K1 utlopp 1299 Göta älv
36 Bergsjön tillflöde SE650569-142546 Bergsjön tillflöde 6005 Motala ström
37 Bergsjön utlopp SE640874-127742 Bergsjön utlopp 1456 Bergsjön Göta älv
38 Bergsjön v108-142 utlopp SE645548-136373 Bergsjön v108-142 utlopp 3122 Göta älv
39 Betvattnet inlopp SE648659-127359 Betvattnet inlopp 1505 Göta älv
40 Bjärsjön mitt SE646994-137366 Bjärsjön mitt 1642 Göta älv
41 Björken utlopp SE639906-132285 Björken utlopp 3260 Björken-Bolingen Viskan
42 Björkesjö utlopp SE654136-130494 Björkesjö utlopp 1630 Björkesjö Göta älv
43 Björsesjön utlopp SE635397-134986 Björsesjön utlopp 1028 Björsesjön Ätran
44 Björsjön utlopp SE647518-141122 Björsjön utlopp 3151 Göta älv
45 Blacktjärn utlopp SE640384-127780 Blacktjärn utlopp 1484 Göta älv
46 Blomman utlopp SE640638-129438 Blomman utlopp 1428 Göta älv
47 Blötevattnet östra strand SE652062-126445 Blötevatten östra strand 3214 Bäck mellan Stora Holmevatten och Södra Kornsjön Enningdalsälven
48 Blötevattsbäcken SE653593-125013 Blötevattsbäcken 2985 Skuggälven Strömsån
49 Boaspångsbäcken SE634924-134532 Boaspångsbäcken 6077 Spaden Ätran
50 Bocksjön mitt SE650642-143172 Bocksjön mitt 952 Moabäcken inkl. Bocksjön Motala ström
51 Bocksjön Tillflöde SE650746-143035 Bocksjön tillflöde 6067 Motala ström
52 Bockstjärn utlopp SE653473-125835 Bockstjärn utlopp 1790 Bockstjärn Enningdalsälven
53 Bodanesjön stn 1 inlopp S SE651060-129425 Bodanesjön stn 1 inlopp S 1517 Göta älv
54 Bodanesjön stn 3 inlopp V SE651185-129470 Bodanesjön stn 3 inlopp V 1516 Bäck från Hallesjöarna och Bodanesjön Göta älv
55 Bodanesjön stn 6 utlopp SE651242-129513 Bodanesjön stn 6 utlopp 1515 Bäck från Hallesjöarna och Bodanesjön Göta älv
56 Boksjön utlopp SE654899-126380 Boksjön utlopp 1780 Boksjön Enningdalsälven
57 Bollesjön JÖ29 utlopp SE643376-127398 Bollesjön JÖ29 utlopp 1657 Kustområde
58 Bomarkstjärn utlopp SE655653-127354 Bomarkstjärn utlopp 1599 Göta älv
59 Borydsjön H10 mitt SE645082-128655 Borydsjön H10 mitt 1398 Göta älv
60 Bosjön 3.701 utlopp SE639781-132272 Bosjön 3.701 utlopp 1139 Bosjön Viskan
61 Bottensjön tillflöde SE656695-127903 Bottensjön tillflöde 6009 Bottensjön Göta älv
62 Bottensjön utlopp SE656545-128061 Bottensjön utlopp 1557 Bottensjön Göta älv
63 Bovattnet utlopp SE654678-127984 Bovattnet utlopp 3172 Stenebyälven - uppströms Vångsjön Göta älv
64 Brandbäcken SE653255-126223 Brandbäcken 6128 Södra Kornsjön Enningdalsälven
65 Braserödsbäcken SE643547-128059 Braserödsbäcken 1499 Solbergsån - Braseröd till St Grötevatten Göta älv
66 Brasserödsån SE643627-128038 Brasserödsån 3450 Solbergsån - Braseröd till St Grötevatten Göta älv
67 Brattorpsån SE645315-127763 Brattorpsån 2629 Brattorpsån Göta älv
68 Brattorpsån SE645408-128010 Brattorpsån 2886 Göta älv
69 Brattorpsån C3 Önneröd SE645360-127945 Brattorpsån C3 Önneröd 3204 Brattorpsån Göta älv
70 Brattöälven Kaserna SE650667-126624 Brattöälven Kaserna 3371 Brattöälven Örekilsälven
71 Bredvattnet L4 utlopp SE641126-127929 Bredvattnet L4 utlopp 1460 Göta älv
72 Brodalsbäcken SE640910-128211 Brodalsbäcken 2824 Göta älv
73 Brodalsbäcken SE640925-128215 Brodalsbäcken 2574 Brodalsbäcken Göta älv
74 Brodalsbäcken dämmet SE640890-128210 Brodalsbäcken dämmet 1489 Brodalsbäcken Göta älv
75 Brodalsbäcken O7 SE640937-128232 Brodalsbäcken O7 1490 Brodalsbäcken Göta älv
76 Brurevatten GÖ4 utlopp SE644864-127754 Brurevatten GÖ4 utlopp 1679 Grössbyån Kustområde
77 Bråtaån SE643523-130042 Bråtaån Göta älv
78 Bråtesjön SE646011-127840 Bråtesjön C15 utlopp 1404 Store-Väktor Göta älv
79 Bråtnäsälven ovan väg SE657246-128022 Bråtnäsälven ovan väg 3202 Bäck vid Spargott Göta älv
80 Bräcketjärn utlopp SE653008-130658 Bräcketjärn utlopp 1567 Bäck till Svanefjorden inklusive Bräcketjärnet Göta älv
81 Brämstjärnet utlopp SE654716-124817 Brämstjärnet utlopp 1762 Brämstjärnet Strömsån
82 Brämstjärnsbäcken SE654607-124709 Brämstjärnsbäcken 3459 Vättlandsån - övre delen upp till Husebytjärn mfl Strömsån
83 Brämstjärnsbäcken SE654640-124749 Brämstjärnsbäcken 2990 Vättlandsån - övre delen upp till Husebytjärn mfl Strömsån
84 Brämstjärnsbäcken Buar SE654609-124709 Brämstjärnsbäcken Buar 3169 Vättlandsån - övre delen upp till Husebytjärn mfl Strömsån
85 Brötegårdssjön utlopp SE649645-127970 Brötegårdssjön utlopp 1705 Brötegårdssjön Örekilsälven
86 Buaråsbäcken O4 SE638931-129200 Buaråsbäcken O4 1242 Kungsbackaån
87 Buasjön 105:123 utlopp SE638216-130329 Buasjön 105:123 utlopp 1109 Buasjön Viskan
88 Buasjön nedströms utlopp SE640526-130093 Buasjön nedströms utlopp 4187 Västra Nedsjön Göta älv
89 Buvattnet 865 utlopp SE656470-132005 Buvattnet 865 utlopp 1609 Buvattnet Göta älv
90 Buvattnet utlopp SE648209-126589 Buvattnet utlopp 1700 Buvattnet Kustområde
91 Byrevattnet v110 utlopp SE648681-126553 Byrevattnet v110 utlopp 1737 Byrevattnet Örekilsälven
92 Bysjöbäcken SE641992-130324 Bysjöbäcken 2592 Göta älv
93 Bålån SE639564-132218 Bålån 3021 Bålån (mellan Bosjön och Storsjön) Viskan
94 Bålån SE639646-132272 Bålån 2547 Bålån (mellan Bosjön och Storsjön) Viskan
95 Bålån 11.697 SE639550-132220 Bålån 11.697 1145 Bålån (mellan Bosjön och Storsjön) Viskan
96 Bårredssjön 105:117 utlopp SE638176-130695 Bårredsjön 105:117 utlopp 1106 Iglabäcken Viskan
97 Båsebäcken SE655532-131266 Båsebäcken 6056 Forsnäsån - uppströms Käppesjö Göta älv
98 Bäck fr Veresjön SE640945-130625 Bäck fr Veresjön 2835 Göta älv
99 BÄCK FR. ST.RÅVATTNE SE651865-128885 BÄCK FR. ST.RÅVATTNE 2974 Örekilsälven
100 Bäck från Apelnässjön SE638485-133170 Bäck från Apelnässjön 2541 Lilla Häggån (vid Frisjön) Viskan
101 Bäck från Bottnanetjärnet SE656685-130660 Bäck från Bottnanetjärnet 6055 Dalsjön Göta älv
102 Bäck från Bredmossen SE648404-126307 Bäck från Bredmossen 6054 Taske Å Kustområde
103 Bäck från Bredmossen SE650632-125655 Bäck från Bredmossen 6122 Örekilsälven
104 Bäck från Bredv-Talsv A12 SE644496-127568 Bäck från Bredv-Talsv A12 1661 Rördalsån Kustområde
105 Bäck från Buvattnet SE647959-126749 Bäck från Buvattnet 6065 Byfjorden Kustområde
106 Bäck från Bymossen SE642991-129738 Bäck från Bymossen 6010 Mjörn Göta älv
107 Bäck från Dammsjön SE643014-130583 Bäck från Dammsjön, Dammen Göta älv
108 Bäck från Damtjern SE655575-125631 Bäck från Damtjern 6121 Enningdalsälven Enningdalsälven
109 Bäck från Fulatjärn SE640243-129406 Bäck från Fulatjärn 6084 Mölndalsån - Tväråns tillflöde till Rya / Dala ås tillflöde Göta älv
110 Bäck från Gillermossen SE643315-127255 Bäck från Gillermossen 6093 Jörlandaån Kustområde
111 Bäck från Gilltorps mosse JÖ20 SE643452-127230 Bäck från Gilltorps mosse JÖ20 1653 Kustområde
112 Bäck från Gravdalssjön SE656709-127066 Bäck från Gravdalssjön 2662 Nolbyälven - mellan Gravdalssjön och Sämsjön Göta älv
113 Bäck från Grunnevattnet SE645609-127704 Bäck från Grunnevattnet 6096 Store-Väktor Göta älv
114 Bäck från Gåsamosse SE637435-129160 Bäck från Gåsamosse 6071 Lygnern Rolfsån
115 Bäck från Hiråstjärn SE652864-125860 Bäck från Hiråstjärn 6048 Enningdalsälven
116 Bäck från Holmevatten SE651427-126330 Bäck från Holmevatten 3317 Örekilsälven
117 Bäck från Hundsjön SE644150-130200 Bäck från Hundsjön 3018 Göta älv
118 Bäck från Hundsjön SE644200-130300 Bäck från Hundsjön 3353 Bäck från Hundsjön Göta älv
119 Bäck från Hånketjärnet SE655358-127692 Bäck från Hånketjärnet 6060 Bengtsvikevattnet Göta älv
120 Bäck från Hälsingen SE643913-130275 Bäck från Hälsingen 2603 Sågån Göta älv
121 Bäck från Härsev-Äggdalssj G4 SE643859-127533 Bäck från Härsev-Äggdalssj G4 1662 Kustområde
122 Bäck från Högsjön SE643527-129712 Bäck från Högsjön 3128 Göta älv
123 Bäck från Iglekärr SE643172-127860 Bäck från Iglekärr 6019 Göta älv
124 Bäck från Kittelhögstjärn SE656017-130531 Bäck från Kittelhögstjärn 3203 Göta älv
125 Bäck från Kroketjern SE655543-126242 Bäck från Kroktjern 6114 Enningdalsälven
126 Bäck från Kroksjön SE639169-128517 Bäck från Kroksjön 3294 Bäck från Kroksjön Kungsbackaån
127 Bäck från Kroppetjärn D3 SE643141-130428 Bäck från Kroppetjärn D3 1302 Göta älv
128 Bäck från Kvarnsj-St Holmevat C7 SE644236-127631 Bäck från Kvarnsj-St Holmevat C7 1663 Kustområde
129 Bäck från Käretjärnen SE655311-129381 Bäck från Käretjärnen 1542 Göta älv
130 Bäck från Käretjärnen SE655315-129355 Bäck från Käretjärnen 2654 Göta älv
131 Bäck från Köljesjön SE636591-133995 Bäck från Köljesjön 2518 Ätran
132 Bäck från Lerbekketjern SE654191-125988 Bäck från Lerbekktjern 6117 Enningdalsälven
133 Bäck från Lidvattnet nedstr Stenkällebäcken SE646178-127519 Bäck från Lidvattnet nedstr Stenkällebäcken 1685 Kustområde
134 Bäck från Lintjärn SE656214-128527 Bäck från Lintjärn 6058 Bäck mellan Yngnesjö och Askesjö Göta älv
135 Bäck från Moltemossen SE653496-125570 Bäck från Moltemossen 6127 Norra Bullaresjön Enningdalsälven
136 Bäck från Mörttjärn SE653402-125379 Bäck från Mörttjärn 6045 Norra Bullaresjön Enningdalsälven
137 Bäck från Orrekärr SE642208-128025 Bäck från Orrekärr 6031 Sköldsån Göta älv
138 Bäck från Otetjern SE655617-126018 Bäck från Otertjern 6113 Enningdalsälven
139 Bäck från Oxsjön SE639195-129475 Bäck från Oxsjön 3049 Kungsbackaån - Oxsjön till Östra Ingsjön (bäck från Oxsjön) Kungsbackaån
140 Bäck från Pickerudstjärn SE656575-127900 Bäck från Pickerudstjärn 2909 Göta älv
141 Bäck från Potten SE651482-129568 Bäck från Potten 6063 Kabbosjön Göta älv
142 Bäck från Råvattnet SE651869-128880 Bäck från Råvattnet 2688 Örekilsälven
143 Bäck från Rösvattnet väg 2183 SE655166-127220 Bäck från Rösvattnet väg 2183 3178 Getbroälven - mellan Rösvattnet och Husetjärnen Göta älv
144 Bäck från Sandfallasjön SE638258-130800 Bäck från Sandfallasjön 6026 Viskan
145 Bäck från Sandsjön SE639324-129223 Bäck från Sandsjön 3048 Sandsjöbäcken Kungsbackaån
146 Bäck från Sandvikesjön SE650393-127196 Bäck från Sandvikesjön 3251 Sandvikesjön inkl Björnåsebäcken Örekilsälven
147 Bäck från Skrovatten JÖ32 SE643376-127295 Bäck från Skrovatten JÖ32 1659 Kustområde
148 Bäck från Sopperödvattnet SE654982-123972 Bäck från Sopperödvattnet 1759 Strömsån
149 Bäck från Sorverudstjärnet SE654728-128210 Bäck från Sorverudstjärnet 6061 Göta älv
150 Bäck från St Drisstjärnen SE641406-127874 Bäck från St Drisstjärnen 6021 Lärjeån från mynningen i Göta älv till Gråbo Göta älv
151 Bäck från St Fäbodsjön D2 SE643231-130493 Bäck från St Fäbodsjön D2 1301 Göta älv
152 Bäck från St Grandalsvatten SE644727-128074 Bäck från St Grandalsvatten 6016 Göta älv
153 Bäck från St Hökelsvattnet SE655590-127135 Bäck från St Hökelsvattnet 2667 Göta älv
154 Bäck från St Lövsjön SE641812-128688 Lövsjöbäcken 2624; 3581 Lärjeån norra grenen inklusive Lövsjöarna Göta älv
155 Bäck från St Ulvattnet SE656177-126856 Bäck från St Ulvattnet 2711 Stora Ulvattnet Kustområde
156 Bäck från Starkarnstjärnet SE653811-126259 Bäck från Starkarnstjärnet 6130 Mellan-Kornsjön Enningdalsälven
157 Bäck från Stora Trän SE643225-130815 Bäck från Stora Trän 2598 Göta älv
158 Bäck från Stora Ulevattnet SE655167-127221 Bäck från Rösvattnet väg 2183 3178 Göta älv
159 Bäck från Surströmmasjön SE639746-136475 Bäck från Surströmmasjön 3378 Saxarså Ätran
160 Bäck från Svallesjön E4b SE644082-127296 Bäck från Svallesjön E4b 1664 Kustområde
161 Bäck från Svartevatten SE646322-127530 Bäck från Svartevatten 1686 Kustområde
162 Bäck från Svarttjärn SE640984-128616 Bäck från Svarttjärn 6020 Aspen Göta älv
163 Bäck från Säveleken SE651584-126383 Bäck från Säveleken 1750 Örekilsälven
164 Bäck från Sörtjärn SE653127-125415 Bäck från Sörtjärn 6126 Norra Bullaresjön Enningdalsälven
165 Bäck från Tinnsjön FK4 SE643003-129166 Bäck från Tinnsjön FK4 1332 Tinnsjön Göta älv
166 Bäck från Tjugensjön 105:128 SE638285-130245 Bäck från Tjugensjön 105:128 1112 Viskan
167 Bäck från Ulevattnet SE654989-127155 Bäck från Ulevattnet 2666 Bäck från Stora Ulevattnet Göta älv
168 Bäck från Ustjärnen SE638868-130297 Bäck från Ustjärnen 6070 Gärån - uppströms Härsjön (Ulån) Rolfsån
169 Bäck från Utgraven SE643507-129580 Bäck från Utgraven 3129 Göta älv
170 Bäck från Vrångsjön SE650225-127192 Bäck från Vrångsjön 2685 Sandvikesjön inkl Björnåsebäcken Örekilsälven
171 Bäck från Vägtjärnet SE651480-129569 Bäck från Vägtjärnet 6103 Kabbosjön Göta älv
172 Bäck från Ängemyren SE650270-126888 Bäck från Ängemyren 6012 Torpebäcken Örekilsälven
173 Bäck frän Bodanesjön SE651287-129541 Bäck från Bodanesjön 2644 Göta älv
174 Bäck till Morjesjön SE640878-130560 Bäck till Morjesjön 2586 Göta älv
175 Bäck till St Fäbodsjön D1 SE643252-130483 Bäck till St Fäbodsjön D1 1300 Göta älv
176 Bäck vid Bohusleden SE654719-124438 Bäck vid Bohusleden 6013 Strömsån
177 Bäck vid Bråten SE656407-130896 Bäck vid Bråten 6042 Åmålsån - Dalsjön till Ömmeln Göta älv
178 Bäck vid Bäcken SE644692-128043 Bäck vid Bäcken 6094 Göta älv
179 Bäck vid Bäcken SE656818-128502 Bäck vid Bäcken 2651 Göta älv
180 Bäck vid Dallyckan SE644591-128153 Bäck vid Dallyckan 6099 Göta älv
181 Bäck vid Habacken SE639244-130845 Bäck vid Habacken 6027 Surtan (ovan Enån) Viskan
182 Bäck vid Hagarna SE655954-124102 Bäck vid Hagarna 6043 Dynekilen Kustområde
183 Bäck vid Hanatorp SE637635-131475 Bäck vid Hanatorp 6040 Viskan
184 Bäck vid Hugostrand SE654338-128645 Bäck vid Hugostrand 6101 Grann Göta älv
185 Bäck vid Liskekasberget SE655169-123802 Bäck vid Liskekasberget 6000 Kustområde
186 Bäck vid Rännareflåg SE639301-127899 Bäck vid Rännareflåg 6008 Kungsbackaån
187 Bäck vid Signeröd SE652754-125242 Bäck vid Signeröd 6125 Torpbäcken - mellan sammanflödet och Övre Bolsjöns utlopp Enningdalsälven
188 Bäck vid spargott SE657243-128021 Bäck vid spargott 2648 Bäck vid Spargott Göta älv
189 Bäck vid Stenbäck SE639186-128307 Bäck vid Stenbäck 6024 Kungsbackaån - Finnebäcken/Knipered till Nordån/Hällesåker Kungsbackaån
190 Bäck vid Surnåsbäcken SE649183-127219 Bäck vid Surnåsbäcken 6041 Örekilsälven
191 Bäck vid Sörgården SE650870-143530 Bäck vid Sörgården 6066 Motala ström
192 Bäck, Spargott SE657245-128020 Bäck, Spargott 2912 Bäck vid Spargott Göta älv
193 Bäcketjärn utlopp SE656769-128492 Bäcketjärn utlopp 1555 Göta älv
194 Bäsjön utlopp SE642914-131398 Bäsjön utlopp 1282 Göta älv
195 Bästorpsälven SE653726-126427 Bästorpsälven, Kasenmossen Enningdalsälven
196 Bäveån SE648563-127811 Bäveån Stommen 3156 Bäveån - sammanflödet med Risån till källområdena på Herrestadsfjället Bäveån
197 Bävsjön mitt SE640837-129108 Bävsjön mitt 1357 Göta älv
198 Bökebäcken 28 SE636775-130538 Bökebäcken 28 1069 Viskan
199 Böljesjön utlopp SE642631-128919 Böljesjön utlopp 3147 Göta älv
200 Bö-Långetjärnet utlopp SE653389-129437 Bö-Långetjärnet utlopp 1528 Göta älv
201 Dalabäcken SE641195-131095 Dalabäcken 2567 Nolån - uppströms Töllsjön Rolfsån
202 Dalabäcken Erikshult SE641347-131203 Dalabäcken Erikshult 3236 Rolfsån
203 Dalens damm utlopp SE644892-130062 Dalens damm utlopp 1425 Göta älv
204 Daletjärn utlopp SE654827-127043 Daletjärn utlopp 1591 Göta älv
205 Daletjärn v112 utlopp SE653110-125924 Daletjärn v112 utlopp 3158 Daletjärn Enningdalsälven
206 Dals å SE640218-129551 Dals å 3300 Dala å Göta älv
207 Dals å SE640278-129545 Dals å 1430 Dala å Göta älv
208 Dalsjön 5 utlopp SE635650-135057 Dalsjön 5 utlopp 997 Dalsjön Ätran
209 Dalsjön utlopp SE656448-130803 Dalsjön utlopp 1617 Dalsjön Göta älv
210 Dalstjärn utlopp SE655417-124238 Dalstjärn utlopp 1769 Kustområde
211 Dalstorpasjön utlopp SE638881-136307 Dalstorpasjön utlopp 3103 Ätran
212 Dalån SE643070-128660 Dalån 2873 Forsån Göta älv
213 Dammenbäcken SE637679-129469 Dammenbäcken 3290 Rolfsån
214 Dammenbäcken SE637735-129465 Dammenbäcken 3255 Rolfsån
215 Dammenbäcken D1.037 SE637720-129466 Dammenbäcken D1.037 1154 Rolfsån
216 Dammsjön D4 utlopp SE643078-130616 Dammsjön D4 utlopp 1303 Göta älv
217 Dammsjön Da.274 utlopp SE641756-131703 Dammsjön Da.274 utlopp 1197 Dammsjön Rolfsån
218 Dammtjärn v112 utlopp SE653525-125996 Dammtjärn v112 utlopp 1791 Dammtjärn Enningdalsälven
219 Djup utlopp SE653440-130654 Djup utlopp 1565 Djup Göta älv
220 Djupetjärnsbäcken 1 SE652850-128625 Djupetjärnsbäcken 1 1715 Örekilsälven
221 Djupsjön FH12 utlopp SE642513-128786 Djupsjön FH12 utlopp 3090 Göta älv
222 Djursjön 7 utlopp SE637148-131829 Djursjön 7 utlopp 1048 Kroksån (till Ö Öresjön) Viskan
223 Djäknabäcken SE650155-142795 Djäknabäcken 32 Motala ström
224 Djäknabäcken SE650160-142795 Djäknabäcken 2506 Motala ström
225 Djäknabäcken rv49 SE650282-142768 Djäknabäcken rv49 955 Djäknabäcken Motala ström
226 Dragsjöbäcken SE636782-132386 Dragsjöbäcken 6073 Torestorpsån (från Holsjön till Öjasjön) Viskan
227 Dromsetjärnsbäcken K1 SE654870-124852 Dromsetjärnsbäcken K1 1777 Dromsetjärn Kustområde
228 Drypesjön utlopp SE643346-127639 Drypesjön utlopp 1502 Göta älv
229 Dräggsjön 12 utlopp SE637371-131387 Dräggsjön 12 utlopp 1053 Bäck från Dräggsjön Viskan
230 Dräggsjön 24 utlopp SE634825-134089 Dräggsjön 24 utlopp 1011 Fegen Ätran
231 Drögsjön mitt SE656428-131901 Drögsjön mitt 1613 Göta älv
232 Drömmesbäck SE643647-130681 Drömmesbäck 6090 Anten Göta älv
233 Duldevatten utlopp SE646219-128410 Duldevatten utlopp 5527 Göta älv - Slumpån till Stallbackaån Göta älv
234 Dynebäcken SE655172-123795 Dynebäcken 2992 Kustområde
235 Dynebäcken SE655172-123796 Dynebäcken 3454 Bäck från Vaglarna Kustområde
236 Dövlesjö utlopp SE648662-126840 Dövlesjö utlopp 1742 Örekilsälven
237 Ejgdebäcken SE653745-125010 Ejgdebäcken 2986 Vättlandsån - mynningen i Strömsvattnet till sammanflödet med Hämmensån Strömsån
238 Ekelidbäcken SE653653-124742 Ekelidbäcken 2989 Strömsån
239 Ekelidbäcken S4 Klåvekullen SE653529-124570 Ekelidbäcken S4 Klåvekullen 1760 Ekelidbäcken Strömsån
240 Ekelidvattnet utlopp SE653685-124772 Ekelidvattnet utlopp 1764 Ekelidvattnet Strömsån
241 Ekån SE635638-129913 Ekån, Hängefors Ekån (till Viskan) Viskan
242 Ekån SE635960-129920 Ekån 2763 Viskan
243 Ekån SE637478-128793 Ekån, Banka Rolfsån
244 Ekån SE637494-128780 Ekån 3256 Rolfsån
245 Ekån EK1 SE636069-129868 Ekån EK1 1115 Ekån (till Viskan) Viskan
246 Ekån Ö SE637480-128795 Ekån Ö 1187 Rolfsån
247 Enhangen utlopp SE636625-134246 Enhangen utlopp 973 Enhangen och bäck till sammanflödet med Stångån Ätran
248 Eningen SV11.182 utlopp SE639759-131464 Eningen SV11.182 utlopp 1104 Surtan (ovan Enån) Viskan
249 Enån SE637315-129710 Enån 2531 Viskan
250 Enån E1 SE637408-130012 Enån E1 1076 Enån-Hedån (till Surtan) Viskan
251 Fagerlidtjärnet utlopp SE656733-126977 Fagerlidtjärnet utlopp 1606 Göta älv
252 Faxsjön utlopp SE636530-133725 Faxsjön utlopp 986 Faxsjön Ätran
253 Finnabäcken SE638982-132317 Finnabäcken 6080 Viskan
254 Finnabäcken Finnedalen SE638946-132157 Finnabäcken Finnedalen 3234 Viskan
255 Finnebäcken SE639295-128143 Finnebäcken 2811 Finnebäcken Kungsbackaån
256 Finnebäcken SE639415-128157 Finnebäcken 3293 Finnebäcken Kungsbackaån
257 Finnebäcken F1 SE639240-128140 Finnebäcken F1 1225 Finnebäcken Kungsbackaån
258 Finnsjön F2 utlopp SE639565-128173 Finnsjön F2 utlopp 1226 Finnsjön Kungsbackaån
259 Fiskalösen utlopp SE651735-140675 Fiskalösen utlopp 1638 Göta älv
260 Fixsjön utlopp SE638268-128521 Fixsjön utlopp 3323 Fixsjön Rolfsån
261 Fjällevadsbäcken SE650350-125845 Fjällevadsbäcken 2699 Örekilsälven
262 Fjällevadsbäcken Fjälla SE650946-125973 Fjällevadsbäcken Fjälla 1755 Fjällevadsbäcken Örekilsälven
263 Fjällevadsbäcken Holmgärdet SE650458-125805 Fjällevadsbäcken Holmgärdet 1754 Fjällevadsbäcken Örekilsälven
264 Fjällevadsbäcken Vaglemossen SE650890-126032 Fjällevadsbäcken Vaglemossen 1756 Örekilsälven
265 Fjällälven SE650075-128495 Fjällälven 2684 Fällälven, inkl Hålevattnet Örekilsälven
266 Fjällälven Rönningen SE650075-128494 Fjällälven Rönningen 3143 Fällälven, inkl Hålevattnet Örekilsälven
267 Flagerån SE648935-128070 Flagerån 2642 Flagerån Göta älv
268 Flagerån SE649055-127763 Flagerån 2641 Flagerån Göta älv
269 Flat utlopp SE653164-130559 Flat utlopp 1566 Flat Göta älv
270 Flatavattnet 147 utlopp SE642854-129349 Flatavattnet 147 utlopp 1369 Göta älv
271 Flatavattnet 162 utlopp SE643258-129621 Flatavattnet 162 utlopp 1377 Göta älv
272 Flaterudstjärn utlopp SE653417-129955 Flaterudstjärn utlopp 3198 Göta älv
273 Flatevattnet M3 utlopp SE641048-127976 Flatevattnet M3 utlopp 1486 Göta älv
274 Flybrobäcken SE637826-132593 Flybrobäcken 6079 Ljungaån (till Ö Öresjön) Viskan
275 Flåghulttjärnet utlopp SE654878-124783 Flåghulttjärnet utlopp 1778 Flåghulttjärnet Kustområde
276 Forsån SE643380-128630 Forsån 2879 Forsån Göta älv
277 Forsån F1 SE643385-128626 Forsån F1 1329 Forsån Göta älv
278 Forteälven SE656543-128179 Forteälven 2650 Forteälven Göta älv
279 Forteälven SE656545-128180 Forteälven 3126 Forteälven Göta älv
280 Frisjön 8.572 utlopp SE639134-132882 Frisjön 8.572 utlopp 1117 Frisjön Viskan
281 Fräcksjön SE645289-128665 Fräcksjön 5530 Fräcksjön Göta älv
282 Fuglabäcken SE640955-129825 Fuglabäcken 6085 Uspen Göta älv
283 Furesjön 756 utlopp SE654131-130664 Furesjön 756 utlopp 1628 Göta älv
284 Furesjön utlopp SE639526-132392 Furesjön utlopp 3263 Viskan
285 Fursjö 810 mitt SE655375-131167 Fursjö 810 mitt 1623 Göta älv
286 Fursjön utlopp SE656576-127142 Försjön utlopp 1604 Fursjö Göta älv
287 Furusjö 105:132 utlopp SE638804-130678 Furusjö 105:132 utlopp 1108 Furusjö Viskan
288 Furusjön 845 utlopp SE656706-130519 Furusjön 845 utlopp 1618 Göta älv
289 Furåstjärn utlopp SE640550-127967 Furåstjärn utlopp 3220 Göta älv
290 Fågeltjärnet utlopp SE652862-125651 Fågeltjärnet utlopp 1792 Enningdalsälven
291 Fälån SE638255-128480 Fälån 3326 Fälån Rolfsån
292 Fälån SE638256-128474 Fälån 3460 Fälån Rolfsån
293 Fälån S5 SE638255-128465 Fälån S5 3324 Fälån Rolfsån
294 Fäsjöbäcken SE640068-129485 Fäsjöbäcken 3299 Göta älv
295 Fäsjöbäcken SE640126-129450 Fäsjöbäcken 1431 Göta älv
296 Fäsjön utlopp SE639970-129556 Fäsjön utlopp 1432 Göta älv
297 Gantaråsbäcken Mårtensbacka SE641357-131476 Gantaråsbäcken Mårtensbacka 3319 Nolån - uppströms Töllsjön Rolfsån
298 Gasslången F1 utlopp SE642679-131275 Gasslången F1 utlopp 1289 Maryd å inklusive Gasslången Göta älv
299 Gasslången utlopp SE640019-132543 Gasslången utlopp 3261 Gasslången Viskan
300 Gesebols sjö G3.183 utlopp SE640330-131121 Gesebols sjö G3.183 utlopp 1200 Gesebols sjö Rolfsån
301 Getabäcken SE638740-128495 Getabäcken 2808 Lillån Kungsbackaån
302 Getabäcken G1 SE638712-128514 Getabäcken G1 3035 Getabäcken Kungsbackaån
303 Getbroälven SE655170-127205 Getbroälven 2900 Göta älv
304 Getbroälven SE655216-127078 Getbroälven 2665 Getbroälven - mellan Stora Tresticklan och Rösvattnet Göta älv
305 Getbroälven SE655219-127078 Getbroälven 3365 Getbroälven - mellan Stora Tresticklan och Rösvattnet Göta älv
306 Gingsjön G utlopp SE639332-129882 Gingsjön G utlopp 1190 Gingsjön Rolfsån
307 Gisselån SE640455-130830 Gisselån 2569 Gisselån - mynningen i Nolån till Gesebols sjös utlopp Rolfsån
308 Gisselån Buadamm SE640426-130925 Gisselån Buadamm 3277 Gisselån - mynningen i Nolån till Gesebols sjös utlopp Rolfsån
309 Gisslebäcken SE639135-129954 Gisslebäcken 2553 Gisslebäcken från Gingsjön Rolfsån
310 Gisslebäcken SE639170-129940 Gisslebäcken 2778 Gisslebäcken från Gingsjön Rolfsån
311 Gisslebäcken G1 SE639150-129950 Gisslebäcken G1 1159 Gisslebäcken från Gingsjön Rolfsån
312 Godatjern tillflöde SE653919-125675 Godatjern tillflöde 6119 Enningdalsälven Enningdalsälven
313 Grandalssjön S6 utlopp SE643793-129707 Grandalssjön S6 utlopp 1341 Grönån - Skepplanda till Sörån Göta älv
314 Gransjön 9 utlopp SE635453-134425 Gransjön 9 utlopp 1001 Gransjön Ätran
315 Granviksån SE650170-142690 Granviksån 2503 Motala ström
316 Granviksån rv49 SE650154-142695 Granviksån rv49 949 Granviksån Motala ström
317 Gravdalssjön utlopp SE656749-127081 Gravdalssjön utlopp 1603 Gravdalssjön Göta älv
318 Gravsjön utlopp SE639426-128331 Gravsjön utlopp 3219 Gravsjön Kungsbackaån
319 Gravsjön v103 utlopp SE636192-133754 Gravsjön v103 utlopp 975 Gravsjön Ätran
320 Grimån SE651938-125001 Grimån 3067 Grimån Enningdalsälven
321 Grimån biflöde SE651817-125062 Grimån biflöde 6046 Grimån Enningdalsälven
322 Grimån Fressland SE651537-125333 Grimån Fressland 1793 Grimån Enningdalsälven
323 Grimån Tungene SE652145-124995 Grimån Tungene 1794 Grimån Enningdalsälven
324 Grindabackebäcken GR SE637440-129850 Grindabackebäcken GR 1077 Viskan
325 Grinnerödssjön 1 utlopp SE645740-127586 Grinnerödssjön 1 utlopp 1417 Sollumsån med Grinnerödssjön Göta älv
326 Grundsjön utlopp SE655381-128011 Grundsjön utlopp 3266 Grundsjön Göta älv
327 Grunnasjön 5.716 utlopp SE639729-132024 Grunnasjön 5.716 utlopp 1141 Grunnasjö Viskan
328 Grunnebosjön utlopp SE652402-126387 Grunnebosjön utlopp 1795 Grunnebosjön Enningdalsälven
329 Grysjön utlopp SE636289-134951 Grysjön utlopp 966 Grysjöån Ätran
330 Gränsebäcken SE653638-125379 Gränsebäcken 3215 Enningdalsälven Enningdalsälven
331 Gränsebäcken SE653644-125375 Gränsebäcken 1796 Enningdalsälven Enningdalsälven
332 Gränsebäcken SE653699-125254 Gränsebäcken 3291 Enningdalsälven
333 Gräsken 6 mitt SE635649-134713 Gräsken 6 mitt 998 Gräsken Ätran
334 Grästjärnet utlopp SE651174-128989 Grästjärnet utlopp 1707 Grästjärnet Örekilsälven
335 Gröen inlopp SE640090-128517 Gröen inlopp 1437 Mölndalsån - Landvettersjöns inlopp till Tväråns tillflöde Göta älv
336 Grönavatten utlopp SE643255-129741 Grönavatten utlopp 3153 Göta älv
337 Grössbyån SE644792-127355 Grössbyån 2940 Grössbyån Kustområde
338 Grössbyån SE644795-127348 Grössbyån Sågen GÖ1 3357 Grössbyån Kustområde
339 Grössbyån SE644915-127597 Grössbyån 3224 Grössbyån Kustområde
340 Gunnarsvattenbäcken B10 SE645257-128028 Gunnarsvattenbäcken B10 3188 Göta älv
341 Guribäcken 16 SE656840-129160 Guribäcken 16 1572 Göta älv
342 Gårdsjön utlopp SE644432-127626 Gårdsjön utlopp 1665 Gårdsjön Kustområde
343 Gäddesjön utlopp SE636969-135050 Gäddesjön utlopp 969 Gäddesjön Ätran
344 Gäddevatten P3 utlopp SE641742-127749 Gäddevatten P3 utlopp 1462 Göta älv
345 Gäddevattnet tillopp SE655349-126992 Gäddevattnet tillopp 3334 Getbroälven - mellan Stora Tresticklan och Rösvattnet Göta älv
346 Gäddevattnet v108-131 utlopp SE655325-127054 Gäddevattnet v108-131 utlopp 1596 Getbroälven - mellan Stora Tresticklan och Rösvattnet Göta älv
347 Gärdsbodammen utlopp SE647236-141443 Gärdsbodammen utlopp 3383 Motala ström
348 Gärdsjön 58 utlopp SE640946-130007 Gärdsjön 58 utlopp 3136 Göta älv
349 Gärdsjön mitt SE642320-129119 Gärdsjön mitt 1364 Göta älv
350 Gärsebäcken SE653505-126860 Gärsebäcken 2971 Örekilsälven
351 Gärsebäcken SE653525-126863 Gärsebäcken 2696 Örekilsälven
352 Gärsebäcken SE653560-126920 Gärsebäcken 1726 Gärsebäcken Örekilsälven
353 Gärsjön H1 utlopp SE643361-130371 Gärsjön H1 utlopp 1305 Göta älv
354 Gärån SE638659-129855 Gärån 2550 Gärån - mynningen i Storån till Härsjöns utlopp Rolfsån
355 Gärån SE638750-130025 Gärån 2782 Gärån - mynningen i Storån till Härsjöns utlopp Rolfsån
356 Gäserudsälven SE654122-128192 Gäserudsälven Gäserud 2664 Stenebyälven - uppströms Vångsjön Göta älv
357 Göksjön FH15 utlopp SE642305-128664 Göksjön FH15 utlopp 1336 Göta älv
358 Habäcken SE639266-130225 Habäcken 6022 Storån - Gunnarstorp / Gäråns inflöde till Rävlanda / Söråns inflöde Rolfsån
359 Hagabäcken SE640305-130425 Hagabäcken 3298 Göta älv
360 Hagabäcken SE640305-130427 Hagabäcken 2834 Göta älv
361 Hagabäcken 3.IB8 SE640306-130425 Hagabäcken 3.IB8 1269 Göta älv
362 Hagabäcken 4.701 SE639986-132460 Hagabäcken 4.701 1140 Viskan
363 Hagasjön v103 utlopp SE636854-135013 Hagasjön v103 utlopp 3100 Hagasjön Ätran
364 Hagesjön V2 utlopp SE643403-130629 Hagesjön V2 utlopp 1311 Göta älv
365 Hagetjärn utlopp SE655769-127221 Hagetjärn utlopp 3173 Hagetjärn Kustområde
366 Hakån Hällan SE653348-127351 Hakån Hällan 3181 Hakån, nedre Örekilsälven
367 Hallabäcken HA1 SE638202-127585 Hallabäcken HA1 1248 Kungsbackaån
368 Hallerudsälven SE654820-126315 Hallerudsälven 2703 Enningdalsälven
369 Hallsjön mitt SE647774-130324 Hallsjön mitt 1649 Göta älv
370 Hallsjön tillflöde SE647771-130411 Hallsjön tillflöde 6003 Vänern - Dalbosjön Göta älv
371 Hammartjärn utlopp SE655983-128250 Hammartjärn utlopp 1552 Göta älv
372 Hamnevattnet utlopp SE652892-129125 Hamnevattnet utlopp 3037 Hamnevattnet Örekilsälven
373 Hanhultasjön utlopp SE649607-141612 Hanhultasjön utlopp 3314 Motala ström
374 Harbotjärn utlopp SE654277-127996 Harbotjärn utlopp 1587 Göta älv
375 Harkerudssjön utlopp SE649612-126578 Harkerudssjön utlopp 1744 Örekilsälven
376 Hassmansbäcken 4 SE645855-127594 Hassmansbäcken 4 1420 Göta älv
377 Hassungaredsbäcken SE639059-128040 Hassungaredsbäcken 3295 Bäck från Hassungaredssjöarna Kungsbackaån
378 Hassungaredsbäcken SE639085-128030 Hassungaredsbäcken 2809 Kungsbackaån
379 Hassungaredsbäcken H1 SE639066-128025 Hassungaredsbäcken H1 1227 Bäck från Hassungaredssjöarna Kungsbackaån
380 Havkällan utlopp SE648072-126683 Havkällan utlopp 1695 Kustområde
381 Havsjön 538 utlopp SE639362-132726 Havsjön 538 utlopp 1132 Havsjön Viskan
382 Hedgärdessjö SE638018-130993 Hedgärdessjö 105:480 utlopp 1038 Hedgärdessjö Viskan
383 Hedvattnet utlopp SE655825-128262 Hedvattnet utlopp 1538 Bäck mellan Grundvattnet och Askesjö Göta älv
384 Hedån SE637705-129880 Hedån 2532 Enån-Hedån (till Surtan) Viskan
385 Hedån H2 SE637705-129877 Hedån H2 1078 Enån-Hedån (till Surtan) Viskan
386 Hemsjön NO3.249 utlopp SE640818-131856 Hemsjön NO3.249 utlopp 1211 Nordån Rolfsån
387 Hensbackabäcken SE648684-126192 Hensbackabäcken 3138 Hensbackabäcken Kustområde
388 Hensbackabäcken SE648684-126227 Hensbackabäcken 3140 Hensbackabäcken Kustområde
389 Heråälven SE653918-126807 Heråälven 2690 Töftedalsån, övre Örekilsälven
390 Heråälven N om Vrångsbäcken SE653953-126801 Heråälven N om Vrångsbäcken 1721 Töftedalsån, övre Örekilsälven
391 Heråälven Nordkas SE654764-126708 Heråälven 2691 Töftedalsån, övre Örekilsälven
392 Hestrabäcken SE637172-132787 Hestrabäcken 6074 Holsjön Viskan
393 Hjulsrudstjärnet utlopp SE652283-129345 Hjulsrudstjärnet utlopp 3093 Göta älv
394 Hjulån SE641725-130790 Hjulån 2859 Hjulån - mellan Ömmern och Store-Nären Göta älv
395 Hjällnäsbäcken SE643124-130132 Hjällnäsbäcken 3196 Göta älv
396 Hjällnäsbäcken SE643175-130110 Hjällnäsbäcken 2600 Hjällnäsbäcken Göta älv
397 Hjällnäsbäcken H3 SE643303-130274 Hjällnäsbäcken H3 1307 Hjällnäsbäcken Göta älv
398 Hjällnäsbäcken H4 SE643123-130129 Hjällnäsbäcken H4 1308 Göta älv
399 Hjällnäsbäcken H5 SE643213-130116 Hjällnäsbäcken H5 1309 Hjällnäsbäcken Göta älv
400 Hjällöbäcken SE645090-140365 Hjällöbäcken 2500 Motala ström
401 Hjällöbäcken SE645128-140427 Hjällöbäcken 3119 Motala ström
402 Hjällöbäcken SE645136-140535 Hjällöbäcken 3120 Motala ström
403 Hjällöbäcken SE645150-140710 Hjällöbäcken 2501 Hjällöbäcken Motala ström
404 Hjällöbäcken - Hägnen SE645106-140394 Hjällöbäcken - Hägnen Krösahemsbäcken Motala ström
405 Hjällöbäcken norra grenen SE645121-140338 Hjällöbäcken norra grenen 941 Hjällöbäcken Motala ström
406 Hjällöbäcken södra grenen SE645086-140357 Hjällöbäcken södra grenen 942 Krösahemsbäcken Motala ström
407 Hokksjoen tillflöde SE655002-125742 Hokksjoen tillflöde 6115 Enningdalsälven Enningdalsälven
408 Holanebäcken SE653060-126775 Holanebäcken 1725 Örekilsälven
409 Holmesjön utlopp SE642397-129215 Holmesjön utlopp 3380 Göta älv
410 Holmesjön v108 utlopp SE641981-128433 Holmesjön v108 utlopp 1463 Göta älv
411 Holmetjärn utlopp SE656613-127764 Holmetjärn utlopp 1540 Göta älv
412 Holmevattnet 251 utlopp SE654164-127869 Holmevattnet 251 utlopp 1583 Göta älv
413 Holmevattnet utlopp SE644180-129623 Holmevattnet utlopp 1347 Grönå - uppströms Söråns anslutning Göta älv
414 Holmevattnet v110 utlopp SE648919-127056 Holmevattnet v110 utlopp 1743 Holmevattnet Örekilsälven
415 Holmsjön utlopp SE636460-134878 Holmsjön utlopp 3099 Drägvedsån Ätran
416 Holmåsatjärnsbäcken SE639494-130497 Holmåsatjärnsbäcken 3249 Rolfsån
417 Holsjön utlopp SE636887-132651 Holsjön utlopp 1031 Holsjön Viskan
418 Hornasjön utlopp SE640473-129112 Hornasjön utlopp 1433 Hornasjön Göta älv
419 Hornbetasjön 2 utlopp SE635929-135425 Hornbetasjön 2 utlopp 994 Pinkån: uppströms Gräsken Ätran
420 Hornbetasjön inlopp SE636049-135482 Hornbetasjön inlopp 993 Pinkån: uppströms Gräsken Ätran
421 Hornborabäckens utlopp SE651625-126649 Hornborebäckens utlopp 1749 Örekilsälven - Hajumsälvens inflöde till Töftedalsåns inflöde Örekilsälven
422 Hornborebäcken SE651664-126578 Hornborebäcken 3289 Örekilsälven
423 Hornborebäcken biflöde SE651623-126570 Hornborebäcken biflöde 6051 Örekilsälven - Hajumsälvens inflöde till Töftedalsåns inflöde Örekilsälven
424 Hornboresjön utlopp SE651633-126411 Hornboresjön utlopp 1751 Hornboresjön Örekilsälven
425 Hosjön utlopp SE653700-125254 Hosjön utlopp 1797 Hosjö Enningdalsälven
426 Hulebäcken biflöde SE637360-133643 Hulebäcken biflöde 6078 Ätran: Svenljunga - sammaflöde med Assman Ätran
427 Hulebäcken Marielund SE637245-133714 Hulebäcken Marielund 1563 Hulebäcken Ätran
428 Hulkebäcken SE639904-130293 Hulkebäcken 6086 Rolfsån
429 Hultabäcken SE641480-128099 Hultabäcken 5713 Hultabäcken Göta älv
430 Hultabäcken SE641495-128095 Hultabäcken 2822 Hultabäcken Göta älv
431 Hultabäcken L18 SE641487-128100 Hultabäcken L18 1465 Hultabäcken Göta älv
432 Hultebäcken SE652903-126468 Hultebäcken 6129 Södra Kornsjön Enningdalsälven
433 Hultstjärn utlopp SE654582-128545 Hultstjärn utlopp 3094 Göta älv
434 Humlasjön utlopp SE636119-133532 Humlasjön utlopp 987 Humlasjön Ätran
435 Hundsjön tillflöde SE644178-130096 Hundsjön tillflöde 6092 Anten Göta älv
436 Hundsjön utlopp SE644143-130151 Hundsjön utlopp 1319 Bäck från Hundsjön Göta älv
437 Hungern SO5.159 utlopp SE639439-131441 Hungern SO5.159 utlopp 1094 Hungern Viskan
438 Husebotjärnen SE654716-124874 Husebotjärnen mitt 3428 Husebotjärnen Strömsån
439 Husetjärn 438 utlopp SE655998-128353 Husetjärn 438 utlopp 1539 Husetjärnen Göta älv
440 Husetjärn 633 utlopp SE655057-127267 Husetjärn 633 utlopp 1592 Husetjärnen Göta älv
441 Husevattnet utlopp SE652464-126251 Husevattnet utlopp 1798 Husevattnet Enningdalsälven
442 Hyndarpsån SE635397-132907 Hyndarpsån 2512 Ätran
443 Hyndarpsån SE635400-132900 Hyndarpsån 971 Ätran
444 Håleresjön C14 utlopp SE646068-127870 Håleresjön C14 utlopp 1403 Göta älv
445 Hålesjön utlopp SE633924-133123 Hålesjön utlopp 1024 Hålesjön Ätran
446 Hålevattnet 51 utlopp SE650147-128588 Hålevattnet 51 utlopp 1708 Fällälven, inkl Hålevattnet Örekilsälven
447 Hålevattnet 762 utlopp SE654017-130481 Hålevattnet 762 utlopp 1631 Göta älv
448 Hållsdammen mitt SE647706-138329 Hållsdammen mitt 1643 Göta älv
449 Hållsdammen tillflöde SE647777-138348 Hållsdammen tillflöde 6068 Svesån Göta älv
450 Hållsdammsbäcken SE642279-127844 Hållsdammsbäcken 3111 Göta älv
451 Hållsdammsbäcken SE642457-127816 Hållsdammsbäcken 2617 Göta älv
452 Hållsdammsbäcken SE642465-127795 Hållsdammsbäcken 2880 Göta älv
453 Hållsdammsbäcken Granås SE642160-127838 Hållsdammsbäcken Granås 3112 Hållsdammsbäcken Göta älv
454 Hållsjön P6 utlopp SE641979-128213 Hållsjön P6 utlopp 1480 Göta älv
455 Hålltjärn utlopp SE642045-128870 Hålltjärn utlopp 1363 Göta älv
456 Hålsjö utlopp SE655327-131307 Hålsjö utlopp 1624 Göta älv
457 Hålsjön HÅ.137 utlopp SE640019-131792 Hålsjön HÅ.137 utlopp 1163 Rolfsån
458 Håltesjön G7 utlopp SE643815-127429 Håltesjön G7 utlopp 1666 Rördalsån Kustområde
459 Hårsåssjön 105:111 utlopp SE638049-130258 Hårsåssjön 105:111 utlopp 1110 Hårsåssjön Viskan
460 Häbbäcken SE639718-130044 Häbbäcken 6023 Rolfsån
461 Häcksjön utlopp SE641294-128872 Häcksjön utlopp 1350 Göta älv
462 Häljebobäcken Häljebo SE651165-125463 Häljebobäcken Häljebo 1799 Häljebobäcken Enningdalsälven
463 Häljerödssjön inlopp SE646751-127362 Häljerödssjön inlopp 5538 Havstensfjorden Kustområde
464 Häljerödssjön utlopp SE646694-127235 Häljerödssjön utlopp 1689 Häljerödsjön Kustområde
465 Hällebäcken SE641628-128298 Hällebäcken 3442 Göta älv
466 Hällebäcken SE641669-128207 Hällebäcken 3444 Göta älv
467 Hällebäcken kvarnakullen L28 SE641669-128212 Hällebäcken kvarnakullen L28 1464 Göta älv
468 Hällesjön 12 utlopp SE635203-134484 Hällesjön 12 utlopp 1004 Hällesjön Ätran
469 Hällesjön 20 utlopp SE636486-131589 Hällesjön 20 utlopp 1061 Hällesjö Viskan
470 Hällesjön G2.189 utlopp SE640503-131502 Hällesjön G2.189 utlopp 1199 Rolfsån
471 Hällsjön V2 nedströms utlopp SE639638-129656 Hällsjön V2 nedströms utlopp 1235 Vadbäcken Kungsbackaån
472 Hälsingen utlopp SE643801-130140 Hälsingen utlopp 1318 Hälsingen Göta älv
473 Hältorpsån SE642546-128122 Hältorpsån 3114 Sköldsån Göta älv
474 Hämmensån SE653605-124312 Hämmensån 2984 Hämmensån - Prästtorp till Hårdängen Strömsån
475 Hämmensån SE653614-124307 Hämmensån 3453 Hämmensån - Prästtorp till Hårdängen Strömsån
476 Hämmensån SE653974-124346 Hämmensån 2983 Hämmensån - Prästtorp till Hårdängen Strömsån
477 Härgusserödsån SE644627-127278 Härgusserödsån 3358 Härgusserödsån Kustområde
478 Härlanda tjärn T2 utlopp SE640428-127568 Härlanda tjärn T2 utlopp 1451 Härlanda Tjärn Göta älv
479 Härrgusserödsån SE644626-127278 Härgusserödsån 2941 Kustområde
480 Härrgusserödsån SE644647-127500 Härgusserödsån 3135 Härgusserödsån Kustområde
481 Härrgusserödsån Tåsteröd HE1 SE644668-127587 Härgusserödsån Tåsteröd HE1 1684 Härgusserödsån Kustområde
482 Härsjön H3.056 utlopp SE638762-130060 Härsjön H3.056 utlopp 1162 Härsjön Rolfsån
483 Hästerydsbäcken SE642065-130350 Hästerydsbäcken 3193 Stora Färgen Göta älv
484 Högesjö 65 utlopp SE651490-129594 Högesjö 65 utlopp 1514 Göta älv
485 Högsjöbäcken FH13 SE642424-128767 Högsjöbäcken FH13 1335 Göta älv
486 Hörnetjärnsbäcken 1.IB6 SE640262-130376 Hörnetjärnsbäcken 1.IB6 1267 Göta älv
487 Igelbäcken SE638115-130475 Iglabäcken 2533 Viskan
488 Igelbäcken SE650895-143575 Igelbäcken 2505 Motala ström
489 Igelbäcken SE650895-143580 Igelbäcken 31 Motala ström
490 Igelbäcken rv49 SE650888-143588 Igelbäcken rv49 953 Igelbäsken Motala ström
491 IGLABÄCKEN SE638150-130470 IGLABÄCKEN 2740 Viskan
492 Iglabäcken I1 SE638154-130480 Iglabäcken I1 1084 Iglabäcken Viskan
493 Iglafallssjön mitt SE651124-143469 Iglafallssjön mitt 954 Motala ström
494 Iglasjön utlopp SE641936-129917 Iglasjön utlopp 1349 Göta älv
495 Iglatjärn O1 utlopp SE641123-128074 Iglatjärn O1 utlopp 1491 Göta älv
496 Iglatjärnsbäcken SE640980-128205 Iglatjärnsbäcken 1492 Göta älv
497 Ingelkärr FH18 utlopp SE642411-128480 Ingelkärr FH18 utlopp 1338 Göta älv
498 Ingärdebo-Gårdsjö 7 utlopp SE635302-134759 Ingärdebo-Gårdsjö 7 utlopp 999 Ingärdebo Gårdsjö Ätran
499 Issjöbäcken SE639300-128955 Issjöbäcken 3045 Issjöbäcken Kungsbackaån
500 Issjöbäcken Eskilsby SE639323-128971 Issjöbäcken Eskilsby 3084 Issjöbäcken Kungsbackaån
501 Jämnesjön utlopp SE644651-132973 Jämnesjön utlopp 1645 Göta älv
502 Järnsjön utlopp SE656269-131924 Järnsjön utlopp 1611 Göta älv
503 Järvasjön 24 utlopp SE635967-131940 Järvasjön 24 utlopp 1065 Hägnabäcken Viskan
504 Jättesjön Ö1 utlopp SE643237-129753 Jättesjön Ö1 utlopp 1320 Göta älv
505 Jörlandaån SE643438-127260 Jörlandaån 2939 Jörlandaån Kustområde
506 Jörlandaån SE643445-127078 Jörlandaån 2938 Jörlandaån Kustområde
507 Jörlandaån SE643455-127055 Jörlandaån 2677 Jörlandaån Kustområde
508 Jörlandaån SE643495-126687 Jörlandaån 3368 Jörlandaån Kustområde
509 Jörlandaån SE643520-126632 Jörlandaån 2937 Jörlandaån Kustområde
510 Jörlandaån JÖ19 SE643436-127134 Jörlandaån JÖ19 1652 Jörlandaån Kustområde
511 Jörlandaån JÖ23 SE643428-127295 Jörlandaån JÖ23 1655 Jörlandaån Kustområde
512 Jörlandaån JÖ31 SE643380-127391 Jörlandaån JÖ31 1658 Kustområde
513 Kallebäcken SE652725-128700 Kallebäcken 2978 Örekilsälven
514 Kalvsjön 20 utlopp SE634991-133494 Kalvsjön 20 utlopp 1012 Kalvsjön Ätran
515 Kampetåbäcken SE643198-130825 Kampetåbäcken 3352 Kampetås Bäck Göta älv
516 Kampetåbäcken RV SE643182-130918 Kampetåbäcken RV 5537 Säveån - Alingsås centrum till Vårgårda Göta älv
517 Karken utlopp SE636997-133114 Karken utlopp 1034 Bäck från Karken Viskan
518 Kasebosjön utlopp SE651611-126121 Kasebosjön utlopp 1800 Kasebosjön Enningdalsälven
519 Kasebäcken SE655180-127595 Kasebäcken 3284 Bäck från Bengtsvikevattnet Göta älv
520 Kasenbergsån SE656052-132060 Kasenbergsån 2673 Kasenbergsån Göta älv
521 Kasenbergsån SE656068-132067 Kasenbergsån 2925 Kasenbergsån Göta älv
522 Kasenbergsån SE656325-132010 Kasenbergsån 2924 Kasenbergsån Göta älv
523 Kasenbergsån SE656330-132012 Kasenbergsån 2672 Kasenbergsån Göta älv
524 Kasenbergsån Packebyn SE655909-131985 Kasenbergsån Packebyn 3272 Kasenbergsån Göta älv
525 Kasetjärnet utlopp SE655745-127157 Kasetjärnet utlopp 3174 Kustområde
526 Katttjärn utlopp SE640910-129307 Kattjärn utlopp 3360 Göta älv
527 Kesnacksälven SE656595-128290 Kesnacksälven 2906 Kesnacksälven - från bäck från Snaggenässjön till Ramsbytjärn Göta älv
528 Kesnacksälven SE656688-128293 Kesnacksälven 2649 Kesnacksälven - från bäck från Snaggenässjön till Ramsbytjärn Göta älv
529 Kesnacksälven SE656715-128305 Kesnacksälven 2905 Kesnacksälven - från bäck från Snaggenässjön till Ramsbytjärn Göta älv
530 Kilandaån SE642923-128734 Kilandaån 2876 Forsån Göta älv
531 Kilandaån SE642960-129086 Kilandaån 3287 Forsån Göta älv
532 Kilandaån FK5 SE642954-128793 Kilandaån FK5 1333 Forsån Göta älv
533 Killingetjärnet utlopp SE651518-125937 Killingetjärnet utlopp 1801 Enningdalsälven
534 Killingtjärnet utlopp SE655213-130520 Killingtjärnet utlopp 1569 Göta älv
535 Kinnasjön 26 utlopp SE635755-131594 Kinnasjön 26 utlopp 1067 Lundaboån (till Viskan) Viskan
536 Klarsjön 14 utlopp SE636979-131975 Klarsjön 14 utlopp 1055 Klarsjön Viskan
537 Klevasjön utlopp SE643714-131025 Klevasjön utlopp 1284 Göta älv
538 Klevvattnet utlopp SE652410-126462 Klevvattnet utlopp 1785 Bäck mellan Stora Holmevatten och Södra Kornsjön Enningdalsälven
539 Klovatten utlopp SE643211-127716 Klovatten utlopp 1503 Göta älv
540 Kolbovattenbäcken Lunnebacka SE655203-123428 Kolbovattenbäcken Lunnebacka 3374 Lökholmsbäcken Kustområde
541 Kollsjön utlopp SE640809-129299 Kollsjön utlopp 1434 Göta älv
542 Korperudbäcken SE656830-128271 Korperudbäcken 6001 Kesnacksälven - från bäck från Snaggenässjön till Ramsbytjärn Göta älv
543 Korsvatten H1 utlopp SE643652-127570 Korsvatten H1 utlopp 1667 Korsvatten Kustområde
544 Kortebäcken SE651231-127561 Kortebäcken 5569 Häresjön Örekilsälven
545 Korungerödtjärn utlopp SE653674-125807 Korungerödtjärn utlopp 1802 Korungerödtjärn Enningdalsälven
546 Krokbäcken SE641777-128648 Krokbäcken 6082 Lärjeån norra grenen inklusive Lövsjöarna Göta älv
547 Kroksjöbäcken SE639210-128460 Kroksjöbäcken 2810 Kungsbackaån - Nordån/Hällesåker till Västra Ingsjöns utlopp Kungsbackaån
548 Kroksjöbäcken FK3 SE643051-129097 Kroksjöbäcken FK3 1331 Göta älv
549 Kroksjöbäcken:KR1 SE639213-128457 Kroksjöbäcken KR1 1230 Kungsbackaån - Nordån/Hällesåker till Västra Ingsjöns utlopp Kungsbackaån
550 Kroksjön SE639137-128523 Kroksjön 3429 Kroksjön Kungsbackaån
551 Kroksjön 103 utlopp SE635358-134283 Kroksjön 103 utlopp 1022 Tostaholmen Ätran
552 Kroksjön 106:069 utlopp SE639003-130452 Kroksjön 106:069 utlopp 1194 Kroksjön Rolfsån
553 Kroksjön 108 utlopp SE642061-129204 Kroksjön 108 utlopp 1361 Göta älv
554 Kroksjön 151 utlopp SE643050-129441 Kroksjön 151 utlopp 1372 Göta älv
555 Kroksjön 19 utlopp SE636473-131497 Kroksjön 19 utlopp 1060 Viskan
556 Kroksjön 2 utlopp SE639663-132449 Kroksjön 2 utlopp 3262 Viskan
557 Kroksjön 22 utlopp SE634149-133184 Kroksjön 22 utlopp 1023 Kroksjön Ätran
558 Kroksjön k30 utlopp SE644037-128041 Kroksjön k30 utlopp A17 3205 Torskogsbäcken Göta älv
559 Kroksjön Lövsjöbäcken utlopp SE642260-128832 Kroksjön Lövsjöbäcken utlopp 1362 Göta älv
560 Kroksjön ut Spaden 11 utlopp SE635190-134723 Kroksjön ut Spaden 11 utlopp 1003 Spadå: Spaden - Kroksjö Ätran
561 Kroksjön utlopp SE643454-129600 Kroksjön utlopp 3127 Göta älv
562 Krokssjön utlopp SE635763-134922 Krokssjön utlopp 1029 Kroksjön Ätran
563 Krokstad Långevatten utlopp SE651083-126153 Krokstad Långevatten utlopp 3162 Krokstad Långevatten Örekilsälven
564 Krokstjärn utlopp SE655875-130994 Krokstjärnet utlopp 1612 Göta älv
565 Krokstjärnet 142 utlopp SE656171-131920 Krokstjärnet 142 utlopp 3271 Göta älv
566 Krokstjärnet K3 utlopp SE655042-124831 Krokstjärnet K3 utlopp 1779 Krokstrandsbäcken Kustområde
567 Krokstrandsbäcken SE655086-124900 Krokstrandsbäcken 2997 Kustområde
568 Krokstrandsbäcken SE655088-124899 Krokstrandsbäcken 3457 Krokstrandsbäcken Kustområde
569 Krokstrandsbäcken SE655107-124933 Krokstrandsbäcken 3376 Krokstrandsbäcken Kustområde
570 Kroksån SE637235-131780 Kroksån 2523 Kroksån (till Ö Öresjön) Viskan
571 Kroksån SE637375-131540 Kroksån 2753 Kroksån (till Ö Öresjön) Viskan
572 Kroksån SE637400-131715 Kroksån 2754 Kroksån (till Ö Öresjön) Viskan
573 Kroksån SE637550-131450 Kroksån 2524 Kroksån (till Ö Öresjön) Viskan
574 Kroksån 2 SE637485-131495 Kroksån 2 1042 Kroksån (till Ö Öresjön) Viskan
575 Kroktjärnet utlopp SE655914-127141 Kroktjärnet utlopp 3175 Kroktjärnet Kustområde
576 Krokvattnet 253 utlopp SE654405-127863 Krokvattnet 253 utlopp 1582 Göta älv
577 Kullabäcken SE638110-131630 Kullabäcken 2765 Viskan
578 Kullabäcken SE638115-131630 Kullabäcken 2530 Viskan
579 Kullabäcken K1 SE638112-131630 Kullabäcken K1 1072 Viskan
580 Kullaån SE641441-129692 Kullaån 2620 Kullaån Göta älv
581 Kullaån SE641455-129705 Kullaån 2872 Kullaån Göta älv
582 Kungsbackaån SE638620-127815 Kungsbackaån 2572 Kungsbackaån - Lillån till Finnebäcken Kungsbackaån
583 Kvarnabäcken SE635019-132865 Kvarnabäcken 3296 Kvarnabäcken Ätran
584 Kvarnabäcken SE637980-128729 Kvarnabäcken 6025 Sundsjön Rolfsån
585 Kvarnabäcken SE641778-128386 Kvarnabäcken 3445 Kvarnabäcken Göta älv
586 Kvarnabäcken SE641782-128386 Kvarnabäcken 2823 Kvarnabäcken Göta älv
587 Kvarnabäcken Björsbofors L34 SE641774-128383 Kvarnabäcken Björsbofors L34 1459 Kvarnabäcken Göta älv
588 Kvarnbäcken SE640366-132315 Kvarnbäcken 3304 Rolfsån
589 Kvarnbäcken Kv.149 SE640335-132311 Kvarnbäcken Kv.149 1202 Rolfsån
590 Kvarndammen GÖ2 utlopp SE644913-127604 Kvarndammen GÖ2 utlopp 1680 Grössbyån Kustområde
591 Kvarnebäcken SE656651-127433 Kvarnebäcken 6033 Göta älv
592 Kvarnekastjärnet tillflöde SE654765-127340 Kvarnekastjärnet tillflöde 6050 Göta älv
593 Kvarnsjöbäcken SE637290-133617 Kvarnsjöbäcken 2517 Ätran
594 Kvarnsjöbäcken SE642963-130566 Kvarnsjöbäcken 3195 Göta älv
595 Kvarnsjöbäcken SE644388-127407 Kvarnsjöbäcken 3310 Lerån Kustområde
596 Kvarnsjöbäcken SE644426-127352 Kvarnsjöbäcken 2945 Lerån Kustområde
597 Kvarnsjöbäcken F9 SE644381-127406 Kvarnsjöbäcken F9 1668 Lerån Kustområde
598 Kvarnsjön 103 utlopp SE633781-133389 Kvarnsjön 103 utlopp 1027 Fegen Ätran
599 Kvarnsjön 456 utlopp SE637304-134350 Kvarnsjön 456 utlopp 988 Kvarnsjön Ätran
600 Kvarnsjön D5 utlopp SE642997-130548 Kvarnsjön D5 utlopp 1304 Göta älv
601 Kvarnsjön GÖ3 utlopp SE644956-127702 Kvarnsjön GÖ3 utlopp 1681 Grössbyån Kustområde
602 Kvarnsjön Herrgusseröd utlopp SE644634-127602 Kvarnsjön Herrgusseröd utlopp 1682 Härgusserödsån Kustområde
603 Kvarntorpsån 16 SE635167-134137 Kvarntorpsån 16 1007 Kvarntorpsån: Gräsken - Fegen Ätran
604 Kvinnestadsjön utlopp SE643591-132677 Kvinnestadsjön utlopp 3105 Kvinnestadsjön Göta älv
605 Kynne älv SE652140-125630 Kynne älv 3002 Kynneälv - mynningen i Södra Bullaren till Busjöns utlopp Enningdalsälven
606 Kynne älv Sundshult SE652097-125542 Kynne älv Sundshult 1804 Kynneälv - mynningen i Södra Bullaren till Busjöns utlopp Enningdalsälven
607 Kyrkåsbäcken SE653410-126900 Kyrkåsbäcken 1724 Örekilsälven
608 Kållebäcken SV6 SE639372-131121 Kållebäcken SV6 1100 Viskan
609 Kållenbäcken SE643698-128223 Kållenbäcken 2827 Göta älv
610 Kållenbäcken SE643700-128218 Kållenbäcken 3448 Göta älv
611 Kållenbäcken sammanflödet SE643754-128138 Kållenbäcken sammanflödet 1495 Göta älv
612 Käppesjö tillflöde SE654859-131144 Käppesjö tillflöde 6036 Käppesjö Göta älv
613 Käppesjön utlopp SE654626-131224 Käppesjön utlopp 1621 Käppesjö Göta älv
614 Käretjärnen utlopp SE655375-129441 Käretjärnen utlopp 3182 Göta älv
615 Kärraån SE647741-126817 Kärraån 2958 Kustområde
616 Kärraån SE647845-126795 Kärraån 2682 Kärraån Kustområde
617 Kärraån Röd SE647850-126798 Kärraån Röd 1699 Kärraån Kustområde
618 Kärrevattnet utlopp SE648411-126751 Kärrevattnet utlopp 1735 Kärrevattnet Örekilsälven
619 Kärrsjöbäcken KÄ1 SE639294-129105 Kärrsjöbäcken KÄ1 1237 Sågebäcken Kungsbackaån
620 Kättarpsån 21 SE634940-133584 Kättarpsån 21 1014 Stångån: Håvsjö - Kalvsjön Ätran
621 Kölvikstjärn utlopp SE656955-127630 Kölvikstjärn utlopp 1527 Göta älv
622 Kölvikstjärnet tillflöde SE657027-127691 Kölvikstjärnet tillflöde 6059 Göta älv
623 L Gräsken 26 utlopp SE635681-134944 L Gräsken 26 utlopp 1016 Pinkån: uppströms Gräsken Ätran
624 L Hagasjön utlopp SE635773-134454 L Hagasjön utlopp 1018 Ätran
625 L Hallesjön utlopp SE651342-129149 L Hallesjön utlopp 1511 Bäck från Hallesjöarna och Bodanesjön Göta älv
626 L Hassungaredssjön utlopp SE638964-128093 L Hassungaredssjön utlopp 3217 Lilla Hassungaredssjön Kungsbackaån
627 L Holmevatten utlopp SE651866-126392 L Holmevatten utlopp 3190 Lilla Holmevatten Enningdalsälven
628 L Hålsjön 105:641 utlopp SE638670-130897 L Hålsjön 105:641 utlopp 2714 Lilla Hålsjön Viskan
629 L Hålsjön utlopp SE640127-127961 L Hålsjön utlopp 1436 Göta älv
630 L Häggån SE638525-133140 L Häggån 2540 Lilla Häggån (vid Frisjön) Viskan
631 L Häggån 11.588 SE638802-133187 L Häggån 11.588 1121 Lilla Häggån (vid Frisjön) Viskan
632 L Härsjön SE640768-129378 L Härsjön 4452 Tvärån och L Härsjön Göta älv
633 L Kroksjön L20 utlopp SE641700-128046 L Kroksjön L20 utlopp 1467 Göta älv
634 L Kroksjön utlopp SE653877-128556 L Kroksjön utlopp 1585 Göta älv
635 L Lee mitt SE653868-127677 L Lee mitt 1594 Göta älv
636 L Lövsjön utlopp SE642226-128989 L Lövsjön utlopp 1359 Göta älv
637 L Stamsjön utlopp SE640516-128842 L Stamsjön utlopp 1355 Göta älv
638 L Tinnsjön utlopp SE642967-129392 L Tinnsjön utlopp 1371 Göta älv
639 L Tulteredsbäcken O10 SE641027-128254 L Tulteredsbäcken O10 1493 Brodalsbäcken Göta älv
640 L Ulvattnet utlopp SE655830-127145 L Ulvattnet utlopp 1843 Lilla Ulvattnet Kustområde
641 L Väktor C8 utlopp SE645787-128014 L Väktor C8 utlopp 1402 Sollumsån med Lille-Väktor Göta älv
642 L Öretjärn utlopp SE653350-125834 L Öretjärn utlopp 1805 Lilla Öretjärn Enningdalsälven
643 Labolbäcken SE644148-127179 Labolbäcken 3311 Labolbäcken Kustområde
644 Labolbäcken SE644160-127155 Labolbäcken 2944 Kustområde
645 Labolbäcken E9 SE644165-127150 Labolbäcken E9 1669 Labolbäcken Kustområde
646 Lafsån SE641730-131355 Lafsån 2579 Lafsån Göta älv
647 Lafsån nedre SE641736-131356 Lafsån nedre 6108 Lafsån Göta älv
648 Lafsån övre SE642100-131595 Lafsån övre 6088 Lafsån Göta älv
649 Laketjärnen utlopp SE654113-127946 Laketjärnen utlopp 1588 Göta älv
650 Lassesjön 825 utlopp SE642048-133982 Lassesjön 825 utlopp 1136 Lassesjön Viskan
651 Laxån SE641095-130346 Laxån 3080 Laxån - mellan Ömmern och Ören Göta älv
652 Laxån SE641160-130445 Laxån 2858 Laxån - mellan Ömmern och Ören Göta älv
653 Laxån SE641170-130454 Laxån 2591 Laxån - mellan Ömmern och Ören Göta älv
654 Laxån SE641228-130334 Laxån 3194 Göta älv
655 Laxån SE641300-130640 Laxån 2857 Laxån - mellan Ömmern och Ören Göta älv
656 Lensjön utlopp SE641301-129741 Lensjön utlopp 1368 Kullaån Göta älv
657 Lida damm 1.353 utlopp SE642364-132400 Lida damm 1.353 utlopp 1258 Kvarnabäcken Göta älv
658 Lilla Issjön SE639516-128982 Lilla Issjön 250 m nedan utlopp 5710 Issjöbäcken Kungsbackaån
659 Lilla Långetjärnet utlopp SE640897-129293 Lilla Långetjärnet utlopp 3361 Göta älv
660 Lillasjön 628 utlopp SE638942-132993 Lillasjön 628 utlopp 1129 Lillasjön Viskan
661 Lillesjön 42 utlopp SE652811-130332 Lillesjön 42 utlopp 1526 Åklång Göta älv
662 Lille-Trän utlopp SE643234-130614 Lille-Trän utlopp 1298 Göta älv
663 Lillhultsbäcken SE640124-129297 Lillhultsbäcken 3301 Göta älv
664 Lillhultsbäcken SE640148-129251 Lillhultsbäcken 3221 Mölndalsån - Landvettersjöns inlopp till Tväråns tillflöde Göta älv
665 Lillån SE637240-129655 Lillån 2744 Viskan
666 Lillån SE637445-129815 Lillån 2741 Viskan
667 Lillån SE638384-127855 Lillån 3036 Lillån Kungsbackaån
668 Lillån SE638540-128060 Lillån 2806 Lillån Kungsbackaån
669 Lillån SE638717-128549 Lillån 3057 Kungsbackaån
670 Lillån SE639285-134163 Lillån 2520 Lillån: Såken - sammanflödet med Ätran Ätran
671 Lillån SE639287-134162 Lillån 6107 Lillån: Såken - sammanflödet med Ätran Ätran
672 Lillån (Enån):L1 SE637450-129813 Lillån L1 1085 Lillån vid Strätered (till Enån och vidare till Surtan) Viskan
673 Lillån 542 SE639193-132823 Lillån 542 1123 Lillån-Kovraån (uppströms Häggån) Viskan
674 Lillån L2 SE638735-128481 Lillån L2 1245 Lillån Kungsbackaån
675 Limmen utlopp SE656046-130394 Limmen utlopp 1532 Limmen Göta älv
676 Lindesjön utlopp SE639410-130708 Lindesjön utlopp 3241 Lindesjön Rolfsån
677 Lindomeån SE639230-128501 Lindomeån 2813 Kungsbackaån - Nordån/Hällesåker till Västra Ingsjöns utlopp Kungsbackaån
678 Lindomeån SE639235-128630 Lindomeån 2571 Kungsbackaån - Nordån/Hällesåker till Västra Ingsjöns utlopp Kungsbackaån
679 Lindtjärn utlopp SE653982-127960 Lindtjärn utlopp 1586 Göta älv
680 Lindåsasjön 559 utlopp SE639745-133662 Lindåsasjön 559 utlopp 1124 Lindåsasjön Viskan
681 Livarebosjön utlopp SE652944-130498 Livarebosjön utlopp 1525 Göta älv
682 Liverödälven SE651955-125737 Liverödälven 3063 Liverödsälven Enningdalsälven
683 Liverödälven Minkan SE651765-125976 Liverödälven Minkan 1806 Liverödsälven Enningdalsälven
684 Liverödälven Älgeland SE651958-125735 Liverödälven Älgeland 1807 Liverödsälven Enningdalsälven
685 Ljungaån SE637710-131480 Ljungaån 5534 Ljungaån (till Ö Öresjön) Viskan
686 Ljungaån SE637720-131475 Ljungaån 2525 Ljungaån (till Ö Öresjön) Viskan
687 Ljungaån SE637920-132265 Ljungaån 2749 Ljungaån (till Ö Öresjön) Viskan
688 Ljungaån SE637925-132265 Ljungaån 2526 Ljungaån (till Ö Öresjön) Viskan
689 Ljungaån 1 SE637732-131450 Ljungaån 1 1041 Ljungaån (till Ö Öresjön) Viskan
690 Ljungsjön utlopp SE636974-132911 Ljungsjön utlopp 1035 Ljungasjön Viskan
691 Ljustersjön HE2 utlopp SE644726-127631 Ljustersjön HE2 utlopp 1683 Kustområde
692 Loeksvann tillflöde SE654347-126138 Loeksvann tillflöde 6116 Enningdalsälven
693 Lundaboån SE636660-131450 Lundaboån 2527 Lundaboån (till Viskan) Viskan
694 Lundaboån SE636660-131455 Lundaboån 2758 Viskan
695 Lundaboån 21 SE636322-131592 Lundaboån 21 1062 Lundaboån (till Viskan) Viskan
696 Lundaboån 4 SE636665-131455 Lundaboån 4 1044 Lundaboån (till Viskan) Viskan
697 Lundasjön 22 utlopp SE636100-131340 Lundasjön 22 utlopp 1063 Lundasjön Viskan
698 Lundetjärnet utlopp SE651426-125722 Lundetjärnet utlopp 1808 Lundetjärnet Enningdalsälven
699 Lussebäcken LU SE637430-129945 Lussebäcken LU 1087 Viskan
700 Lygnö å SE642070-130795 Lygnö å 2854 Lygnöå och Störtaredsån Göta älv
701 Lygnö å SE642089-130846 Lygnö å 2595 Lygnöå och Störtaredsån Göta älv
702 Lygnö å SE642237-131355 Lygnö å 2594 Lygnöå och Störtaredsån Göta älv
703 Lygnö å F6 SE642050-130770 Lygnö å F6 1294 Lygnöå och Störtaredsån Göta älv
704 Lygnösjö tillflöde SE642187-131002 Lygnösjö tillflöde 6089 Lygnöå och Störtaredsån Göta älv
705 Lysetjärn 289 utlopp SE655113-129675 Lysetjärn 289 utlopp 1560 Vatten från Lysetjärnen Göta älv
706 Lysetjärn 507 utlopp SE656030-128089 Lysetjärn 507 utlopp 1544 Lyssetjärnen Göta älv
707 Lysetjärnet 298 utlopp SE655689-129551 Lysetjärnet 298 utlopp 1561 Göta älv
708 Lysevatten utlopp SE644494-127688 Lysevatten utlopp 1671 Lysevatten Kustområde
709 Lysevattnet 454 utlopp SE641998-127922 Lysevattnet 454 utlopp 1327 Göta älv
710 Lysjön 612 utlopp SE639011-133547 Lysjön 612 utlopp 2068 Lysjön Viskan
711 Lysjöån 12.616 SE638857-133224 Lysjöån 12.616 1122 Lysjöån (mellan Lysjön och Frisjön) Viskan
712 Lyssjö utlopp SE656188-128168 Lyssjö utlopp 1543 Lyssjö Göta älv
713 Låbysjön inlopp SE656328-132010 Låbysjön inlopp 1 Kasenbergsån Göta älv
714 Låbysjön utlopp SE656245-132043 Låbysjön utlopp 1610 Göta älv
715 Låbytorpsbäcken SE656171-132075 Låbytorpsbäcken 6032 Kasenbergsån Göta älv
716 Långa Stamsjön utlopp SE640760-128954 Långa Stamsjön utlopp 1352 Lilla Stamsjön Göta älv
717 Långavad SE645763-128206 Långavad 6015 Sollumsån med Lille-Väktor Göta älv
718 Lången 311 utlopp SE643520-130932 Lången 311 utlopp 1283 Holmabäck Göta älv
719 Långesbrobäcken SE643255-130864 Långesbrobäcken 6029 Säveån - Alingsås centrum till Vårgårda Göta älv
720 Långesjön FH16 utlopp SE642250-128565 Långesjön FH16 utlopp 1337 Göta älv
721 Långetjärn v108 utlopp SE640460-129466 Långetjärn v108 utlopp 1438 Göta älv
722 Långetjärnsbäcken 5.IB12 SE640442-130465 Långetjärnsbäcken 5.IB12 1270 Göta älv
723 Långevallsälven SE652800-125519 Långevallsälven 3185 Långevallsälven Enningdalsälven
724 Långevallsälven SE652806-125517 Långevallsälven 3439 Långevallsälven Enningdalsälven
725 Långevatten B23 utlopp SE644475-127835 Långevatten B23 utlopp 1392 Göta älv
726 Långevatten F1 utlopp SE644201-127413 Långevatten F1 utlopp 1672 Lerån Kustområde
727 Långevatten k189 utlopp SE651915-124783 Långevatten k189 utlopp 1809 Långevatten Enningdalsälven
728 Långevatten L31 utlopp SE641784-128198 Långevatten L31 utlopp 1468 Göta älv
729 Långevattnet 109 utlopp SE646174-127774 Långevattnet 109 utlopp 3211 Långevattnet Bäveån
730 Långevattnet L3 utlopp SE641170-127881 Långevattnet L3 utlopp 1470 Göta älv
731 Långhalmen inlopp SE648897-128081 Långhalmen inlopp 1508 Flagerån Göta älv
732 Långhalmen utlopp SE649524-128381 Långhalmen utlopp 1509 Långhalmen Göta älv
733 Långtjärn utlopp SE651659-125659 Långtjärn utlopp 3157 Långtjärn Enningdalsälven
734 Långtjärnet 501 utlopp SE656345-128125 Långtjärnet 501 utlopp 1550 Långtjärnen Göta älv
735 Långvattnet utlopp SE653242-125047 Långvattnet utlopp 1810 Långvattnet Enningdalsälven
736 Långvattnet v110 utlopp SE651203-127587 Långvattnet v110 utlopp 1713 Långvattnet Örekilsälven
737 Löjebäcken SE643197-128797 Löjebäcken 6030 Forsån Göta älv
738 Lökholmsbäcken SE655155-123191 Lökholmsbäcken 3455 Lökholmsbäcken Kustområde
739 Lökholmsbäcken SE655222-123279 Lökholmsbäcken 3320 Lökholmsbäcken Kustområde
740 Lökholmsbäcken Lindräckan SE655155-123189 Lökholmsbäcken Lindräckan 3372 Lökholmsbäcken Kustområde
741 Löv södra SE652022-126613 Löv södra strand 3191 Löv Enningdalsälven
742 Lövbrobäcken SE638280-129895 Lövbrobäcken 2790 Lövbrobäcken/Sandsjöbäcken Rolfsån
743 Lövbrobäcken SE638325-129910 Lövbrobäcken 2549 Lövbrobäcken/Sandsjöbäcken Rolfsån
744 Lövbrobäcken Lida SE638503-130085 Lövbrobäcken Lida 3239 Lövbrobäcken/Sandsjöbäcken Rolfsån
745 Madbäcken SE652980-127235 Madbäcken 2964 Örekilsälven
746 Madbäcken biflöde SE652937-127194 Madbäcken biflöde 6002 Örekilsälven
747 Madbäcken Brunnberg SE652962-127366 Madbäcken Brunnberg 1733 Örekilsälven
748 Madsjön utlopp SE652482-127718 Madsjön utlopp 1734 Bäck från Madsjön Örekilsälven
749 Malevattnet utlopp SE651578-126127 Malevattnet utlopp 1811 Malevattnet Enningdalsälven
750 Malsjö 5.366 utlopp SE642436-132816 Malsjö 5.366 utlopp 1260 Malsjö Göta älv
751 Marjebosjön utlopp SE637078-135977 Marjebosjön utlopp 3101 Marjebosjön Ätran
752 Marsjön K2 inlopp SE638188-131805 Marsjön K2 inlopp 1075 Marsjön Viskan
753 Marsjön K3 inlopp SE638257-131835 Marsjön K3 inlopp 1074 Viskan
754 Marsjön utlopp SE652638-129125 Marsjön utlopp 1519 Göta älv
755 Martas bäck SE650440-128935 Martas bäck 2979 Fällälven, inkl Hålevattnet Örekilsälven
756 Martas Bäck SE650435-128927 Martas Bäck 3285 Örekilsälven
757 Maryd å SE642330-130705 Maryd å 2856 Göta älv
758 Maryd å SE642333-130704 Maryd å 2597 Göta älv
759 Maryd å SE642355-130760 Maryd å 2855 Göta älv
760 Maryd å F2 uppströms Hjälmareds damm SE642357-130762 Maryd å F2 uppströms Hjälmareds damm 1290 Maryd å inklusive Gasslången Göta älv
761 Masjön M2.059 Åkullen SE638840-130263 Masjön M2.059 Åkullen 1164 Gärån - uppströms Härsjön (Ulån) Rolfsån
762 Mellan-Kornsjön utlopp SE653461-126344 Mellan-Kornsjön utlopp 1783 Mellan-Kornsjön Enningdalsälven
763 Mellom-Ulvattnet utlopp SE655954-126993 Mellom-Ulvattnet utlopp 1842 Stora Ulvattnet Kustområde
764 Mellumvattnet utlopp SE651179-125644 Mellumvattnet utlopp 3159 Mellumvattnet Enningdalsälven
765 Metsjö utlopp SE648430-126858 Metsjö utlopp 1521 Göta älv
766 Mjögaresjön 504 utlopp SE638949-132068 Mjögaresjön 504 utlopp 2061 Viskan
767 Mjögasjön 105:644 utlopp SE638500-131442 Mjögasjön 105:644 utlopp 1040 Viskan
768 Mjörn tillflöde SE642454-129420 Mjörn tillflöde 6100 Mjörn Göta älv
769 Mjösjön 105:640 utlopp SE638483-130879 Mjösjön 105:640 utlopp 1114 Mjösjön Viskan
770 Mjövattenssjön utlopp SE648746-126711 Mjövattenssjön utlopp 1739 Mjövattenssjön Örekilsälven
771 Mogasjön utlopp SE635685-134122 Mogasjön utlopp 990 Mogasjön Ätran
772 Mollsjöbäcken Lindåsen SE642377-128071 Mollsjöbäcken Lindåsen 3092 Sköldsån Göta älv
773 Mollsjön utlopp SE642158-128150 Mollsjön utlopp 1325 Mollsjön med bäck Göta älv
774 Morjesjöbäcken Tolla SE640875-130559 Morjesjöbäcken Tolla 3222 Göta älv
775 Morjesjön 9.IB22 utlopp SE640830-130524 Morjesjön 9.IB22 utlopp 1274 Östra Nedsjön Göta älv
776 Motjärn 484 utlopp SE656804-128027 Motjärn 484 utlopp 1551 Motjärn Göta älv
777 Motjärn utlopp SE652258-126094 Motjärn utlopp 1812 Enningdalsälven
778 Mullsjön utlopp SE649839-141287 Mullsjön utlopp 959 Mullsjöbäcken Motala ström
779 Munnesjöbäcken S7 SE638258-128466 Munnesjöbäcken S7 3328 Fälån Rolfsån
780 Myresjö 4b.404 utlopp SE642396-133164 Myresjö 4b.404 utlopp 1266 Myresjöån Göta älv
781 Myresjön utlopp SE650694-129238 Myresjön utlopp 1513 Göta älv
782 Måbäcken SE636568-131021 Måbäcken 27 1068 Tolken (Mark) Viskan
783 Mållsjön utlopp SE648289-127315 Mållsjön utlopp 3370 Bäveån - sammanflödet med Risån till källområdena på Herrestadsfjället Bäveån
784 Måttjärn 106:214 utlopp SE640690-131250 Måttjärn 106:214 utlopp 3109 Rolfsån
785 Mäfällingen utlopp SE655066-127236 Mäfällingen utlopp 1590 Göta älv
786 Mögsjön utlopp SE655728-130108 Mogsjön utlopp 3197 Göta älv
787 Mölndalsån SE640200-129555 Mölndalsån 2573 Mölndalsån - Rya / Dala ås tillflöde till Västra Nedsjöns utlopp Göta älv
788 Mölndalsån SE640208-129679 Mölndalsån 2817 Mölndalsån - Rya / Dala ås tillflöde till Västra Nedsjöns utlopp Göta älv
789 Mölnebäcken SE641417-127823 Mölnebäcken 2821 Mölnebäcken Göta älv
790 Mölnebäcken SE641740-127616 Mölnebäcken 3447 Surtesjön Göta älv
791 Mölnebäcken L7 SE641411-127817 Mölnebäcken L7 1471 Mölnebäcken Göta älv
792 Mölnesjö Mö.142 utlopp SE640274-132008 Mölnesjö Mö.142 utlopp 1203 Rolfsån
793 Mörtsjöbäcken SE639372-129703 Mörtsjöbäcken 3292 Kungsbackaån
794 Mörtsjöbäcken SE639372-129706 Mörtsjöbäcken 3020 Kungsbackaån
795 Mörtsjöbäcken M1 SE639370-129706 Mörtsjöbäcken M1 1236 Kungsbackaån
796 Mörttjärn utlopp SE653565-125193 Mörttjärn utlopp 4532 Enningdalsälven
797 N Acksjön 350 utlopp SE642201-132408 N Acksjön 350 utlopp 1255 Göta älv
798 N Kornsjön utlopp SE653813-126173 N Kornsjön utlopp 1782 Norra Kornsjön Enningdalsälven
799 Nacketjärn utlopp SE653581-128782 Nacketjärn utlopp 1530 Nacketjärnet Göta älv
800 Nedre Bolsjön utlopp SE652689-124892 Nedre Bolsjön utlopp 1813 Nedre Bolsjön Enningdalsälven
801 Nedre Gällsjön mitt SE653366-130791 Nedre Gällsjön mitt 1626 Göta älv
802 Nedre Idetjärn utlopp SE650262-128761 Nedre Idetjärn utlopp 1710 Nedre Idetjärn Örekilsälven
803 Nedre Kalven utlopp SE655536-131664 Nedre Kalven utlopp 3356 Göta älv
804 Nedre Långevatten K4 utlopp SE643661-127246 Nedre Långevatten K4 utlopp 1673 Nedre Långevatten Kustområde
805 Nedre Trästickeln utlopp SE648845-126575 Nedre Trästickeln utlopp 1740 Vågsätersbäcken Örekilsälven
806 Nockerödvattnet utlopp SE651435-125867 Nockerödvattnet utlopp 1814 Nockerödvattnet Enningdalsälven
807 Nolbyälven SE656249-127223 Nolbyälven 3369 Nolbyälven Göta älv
808 Nolbyälven SE656303-127206 Nolbyälven 2663 Nolbyälven Göta älv
809 Nolsjön utlopp SE651997-141327 Nolsjön utlopp 6037 Velen Motala ström
810 Nolån SE639890-130635 Nolån 2799 Nolån - från mynningen i Storån till Bua / Gisselåns inflöde Rolfsån
811 Nolån SE640490-130845 Nolån 5546 Nolån - Bua / Gissleåns inflöde till Nolåns och Nordåns sammanflöde Rolfsån
812 Nolån SE640775-130950 Nolån 2794 Nolån - sammanflödet med Nordån till Töllsjöns utlopp Rolfsån
813 Nolån SE641185-131110 Nolån 2793 Nolån - uppströms Töllsjön Rolfsån
814 Nolån SE641390-131820 Nolån 2792 Nolån - uppströms Töllsjön Rolfsån
815 Nolån SE641395-131865 Nolån 2565 Nolån - uppströms Töllsjön Rolfsån
816 Nolån N4.164 Horsared SE641237-131264 Nolån N4.164 Horsared 1207 Nolån - uppströms Töllsjön Rolfsån
817 Noraneälven SE653812-126179 Noraneälven 3312 Noraneälven Enningdalsälven
818 Nordsjön N4 utlopp SE639584-128357 Nordsjön N4 utlopp 1232 Nordsjön Kungsbackaån
819 Nordvammsjöns Utl. SE653916-124858 Nord-Vammsjön utlopp 3168 Vättlandsån - mynningen i Strömsvattnet till sammanflödet med Hämmensån Strömsån
820 Nordvattnet utlopp SE651238-125670 Nordvattnet utlopp 3161 Nordvattnet Enningdalsälven
821 Nordån SE639235-128368 Nordån 3044 Nordån- Gravsjön till mynningen i Lindomeån Kungsbackaån
822 Nordån SE639280-128385 Nordån 2812 Kungsbackaån
823 Nordån SE640760-131030 Nordån 2562 Nordån Rolfsån
824 Nordån SE641070-131445 Nordån 2795 Nordån Rolfsån
825 Nordån SE641115-131767 Nordån 2561 Nordån Rolfsån
826 Nordån Maden SE640771-131065 Nordån Maden 3244 Nordån Rolfsån
827 Nordån N1 SE639235-128366 Nordån N1 1228 Nordån- Gravsjön till mynningen i Lindomeån Kungsbackaån
828 Nordån NO4.240 SE641002-131982 Nordån NO4.240 1212 Nordån Rolfsån
829 Nordån NO5.227 SE641116-131768 Nordån NO5.227 1213 Nordån Rolfsån
830 Nordån,NO6. 164 ns. dos SE641122-131725 Nordån NO6.164 1214 Nordån Rolfsån
831 Norrsjön utlopp SE637410-133545 Norrsjön utlopp 984 Norrsjön Ätran
832 Nye Damm V4 utlopp SE643563-130664 Nye Damm V4 utlopp 1313 Göta älv
833 Nyellerudstjärn utlopp SE656141-128427 Nyellerudstjärn utlopp 1562 Göta älv
834 Nässjön SE634180-133441 Nässjön 23 utlopp 1015 Bäck från Porssjön och Nässjön Ätran
835 Nästjärnet utlopp SE655951-126919 Nästjärnet utlopp 1844 Stora Ulvattnet Kustområde
836 Näsvattnet utlopp SE649004-127525 Näsvattnet utlopp 3274 Göta älv
837 Näverhultasjön utlopp SE642108-131333 Näverhultasjön utlopp 5535 Hjulån - inloppet i Store-Nären till källområdena Göta älv
838 Nössjö utlopp SE656377-127113 Nössjö utlopp 3176 Nössjö Göta älv
839 Opperhalen utlopp SE637107-134618 Opperhalen utlopp 962 Lillån: Genom Opperhalen till Visen Ätran
840 Ottersjön mitt SE650609-142591 Ottersjön mitt 950 Motala ström
841 Oxalasjön 211 utlopp SE640634-131143 Oxalasjön 211 utlopp 3245 Oxalasjön Rolfsån
842 Oxalasjön utlopp SE639570-130697 Oxalasjön utlopp 3243 Gärån - uppströms Härsjön (Ulån) Rolfsån
843 Oxasjö 105:136 utlopp SE638962-130638 Oxasjö 105:136 utlopp 1113 Oxasjö Viskan
844 Oxsjön 107:24 utlopp SE638894-129290 Oxsjön 107:24 utlopp 2713 Kungsbackaån - Oxsjön till Östra Ingsjön (bäck från Oxsjön) Kungsbackaån
845 Oxsjön U2 utlopp SE639329-127074 Oxsjön U2 utlopp 1249 Oxsjön Kustområde
846 Pers å SE642786-128088 Pers å 3144 Sköldsån Göta älv
847 Pickerudstjärn utlopp SE656557-127890 Pickerudstjärn utlopp 3199 Göta älv
848 Pickesjön 711 utlopp SE640128-132565 Pickesjön 711 utlopp 1135 Pickesjön Viskan
849 Pipesjön utlopp SE633707-133197 Pipesjön utlopp 5170 Ätran
850 Pjukasjön utlopp SE636824-135003 Pjukasjön utlopp 3132 Mörkebäcken Ätran
851 Pliktån SE641265-129855 Pliktån 2871 Pliktån Göta älv
852 Pliktån SE641316-129794 Pliktån Bortre Maden 3209 Pliktån Göta älv
853 Plogfoten M5 utlopp SE641110-128010 Plogfoten M5 utlopp 1487 Göta älv
854 Plommerödsbäcken SE643387-127968 Plommerödsbäcken 1498 Göta älv
855 Porssjön 204 utlopp SE634140-133270 Porssjön 204 utlopp 1019 Bäck från Porssjön och Nässjön Ätran
856 Porssjön utlopp SE643080-129487 Porssjön utlopp 1373 Göta älv
857 Porstjärn utlopp SE640963-129512 Porstjärn utlopp 1439 Göta älv
858 Porsån SE643818-126922 Porsån 3288 Kustområde
859 Porsån K6 SE643761-126995 Porsån K6 1674 Porsån Kustområde
860 Prästevattenbäcken 7 SE645857-127593 Prästevattenbäcken 7 1419 Göta älv
861 Prästtjärn utlopp SE640591-128053 Prästtjärn utlopp 1485 Göta älv
862 Pulsemosjön utlopp SE651506-126086 Pulsemosjön utlopp 1815 Pulsemosjön Enningdalsälven
863 Päremyrbäcken uppstr sammanfl SE654165-126772 Päremyrbäcken uppstr sammanfl 1722 Örekilsälven
864 Pärs å SE642778-128086 Pers å 3113 Sköldsån Göta älv
865 Pölevattnet utlopp SE648448-126819 Pölevattnet utlopp 1736 Örekilsälven
866 Rammsjön 705 utlopp SE639940-134574 Rammsjön 705 utlopp 2062 Rammsjön Ätran
867 Rammsjön RA.029 utlopp SE638126-129414 Rammsjön RA.029 utlopp 1168 Rammsjön med bäck Rolfsån
868 Ramsbytjärn utlopp SE656964-128259 Ramsbytjärn utlopp 3201 Ramsbytjärn Göta älv
869 Rannekärrsbäcken JÖ3 SE643498-126944 Rannekärrsbäcken JÖ3 1650 Kustområde
870 Rellsjön L36 utlopp SE641847-128296 Rellsjön L36 utlopp 1472 Göta älv
871 Remnebäcken SE651466-125551 Remnebäcken 3066 Remnebäcken Enningdalsälven
872 Remnebäcken SE651469-125554 Remnebäcken 3071 Enningdalsälven
873 Remnebäcken Remne SE651407-125483 Remnebäcken Remne 1817 Remnebäcken Enningdalsälven
874 Restad Långevatten utlopp SE651401-126334 Restad Långevatten utlopp 1753 Restad Långevatten Örekilsälven
875 Restebäcken SE646660-127095 Restebäcken 2956 Kustområde
876 Restebäcken SE646766-127385 Restebäcken 3189 Kustområde
877 Restebäcken E6 SE646650-127075 Restebäcken E6 1691 Restebäcken Kustområde
878 Restevattnet tillflöde SE646850-127557 Restevattnet tillflöde 6014 Havstensfjorden Kustområde
879 Restevattnet utlopp SE646859-127533 Restevattnet utlopp 1690 Restevattnet Kustområde
880 Resteån SE646659-127096 Resteån 3451 Restebäcken Kustområde
881 Rimtjärn utlopp SE657056-127973 Rimtjärn utlopp 1553 Rimtjärnsbäcken Göta älv
882 Ringebäcken RB5 SE637658-130411 Ringebäcken RB5 3050 Ringebäcken (till Surtan) Viskan
883 Rinnabäcken SE640680-130127 Rinnabäcken 6105 Västra Nedsjön Göta älv
884 Risbysjön utlopp SE642305-128457 Risbysjön utlopp 3364 Göta älv
885 Rishageröd Vatten C1 utlopp SE645218-127649 Rishageröd Vatten C1 utlopp 1387 Göta älv
886 Rolfsån SE638019-127933 Rolfsån 3438 Rolfsån (Mynnningen-Stensjön) Rolfsån
887 Rosabäcken SE641463-132120 Rosabäcken 2791 Rolfsån
888 Rosabäcken SE641464-132124 Rosabäcken 3297 Rolfsån
889 Rosabäcken SE641468-132135 Rosabäcken 3237 Rolfsån
890 Rotehogstjärnen SE652902-125783 Rotehogstjärnen 5531 Rotehogstjärnen Enningdalsälven
891 Rullebäcken SE635305-133020 Hyndarpsån Hyndarp 3349 Ätran: Östra Frölunda - Mårdaklev Ätran
892 Rullebäcken SE635420-132985 Rullebäcken 2511 Ätran
893 Rumpesjön utlopp SE653970-130530 Rumpesjön utlopp 1632 Göta älv
894 Ryabäcken SE638760-129780 Ryabäcken 2551 Rolfsån
895 Ryabäcken SE638780-129785 Ryabäcken 2784 Storån - Gunnarstorp / Gäråns inflöde till Rävlanda / Söråns inflöde Rolfsån
896 Ryabäcken R1.087 SE638787-129772 Ryabäcken R1.087 1165 Rolfsån
897 Ryasjön 598 utlopp SE638483-133619 Ryasjön 598 utlopp 1128 Apelnäsbäcken Viskan
898 Rydbosjön F7 utlopp SE641946-130369 Rydbosjön F7 utlopp 1295 Göta älv
899 Rydsbäcken SE637784-131737 Rydsbäcken 6007 Ljungaån (till Ö Öresjön) Viskan
900 Ryks bäck Bodaredal SE643562-129168 Ryks bäck Bodaredal 3091 Göta älv
901 Ryrsjöbäcken SE644842-128583 Ryrsjöbäcken 2884 Göta älv
902 Ryrsjön H3 utlopp SE644900-128548 Ryrsjön H3 utlopp 1397 Göta älv
903 Ryssbybäcken SE640370-132590 Ryssbybäcken 2804 Sörån - uppströms Viaredssjön (Ryssbybäcken) Rolfsån
904 Ryssbybäcken SE640374-132597 Ryssbybäcken 3306 Sörån - uppströms Viaredssjön (Ryssbybäcken) Rolfsån
905 Ryssbybäcken 2 SE640380-132590 Ryssbybäcken 2 3279 Sörån - uppströms Viaredssjön (Ryssbybäcken) Rolfsån
906 Rådanetjärnet utlopp SE655178-131103 Rådanetjärnet utlopp 1622 Forsnäsån - uppströms Käppesjö Göta älv
907 Rådasjön SE639929-127630 Rådasjön utlopp 3432 Rådasjön Göta älv
908 Råttån SE643365-128955 Råttån 2877 Göta älv
909 Råttån SE643383-129002 Råttån 2606 Göta älv
910 Råttån FR1 SE643363-128950 Råttån FR1 1330 Göta älv
911 Rällsboån SE644164-129818 Rällsboån 3106 Göta älv
912 Rämne å SE642415-129355 Rämne å 3079 Rämneå Göta älv
913 Rämneå SE642413-129357 Rämne å 2614 Rämneå Göta älv
914 Rävekärrs Långevatten utlopp SE639591-127612 Rävekärrs Långevatten utlopp 3258 Göta älv
915 Rödvatten B17 mitt SE644529-127782 Rödvatten B17 mitt 1391 Bäck med Rödvattnet och Västersjön Göta älv
916 Rörbäcken SE644040-131123 Rörbäcken 6091 Göta älv
917 Rördalsån SE643926-126921 Rördalsån 3133 Rördalsån Kustområde
918 Rördalsån SE643932-126843 Rördalsån 2947 Rördalsån Kustområde
919 Rördalsån K12 SE643929-126911 Rördalsån K12 1675 Rördalsån Kustområde
920 Rörsjöbäcken 7.IB16 SE640497-130452 Rörsjöbäcken 7.IB16 1272 Göta älv
921 Rötjärn utlopp SE656536-128433 Rötjärn utlopp 1556 Rötjärn Göta älv
922 S Blötevattnet utlopp SE653497-125002 S Blötevattnet utlopp 1766 Södra Blötevattnet Strömsån
923 S Kornsjön utlopp SE652556-126311 S Kornsjön utlopp 1784 Södra Kornsjön Enningdalsälven
924 S Svansjön utlopp SE634376-133465 S Svansjön utlopp 1020 Vattendrag: Fegen till Kalvsjön via Svansjöarna Ätran
925 S Tjurevatten utlopp SE653754-125934 S Tjurevatten utlopp 1819 Tjurevattnen Södra Enningdalsälven
926 S Varsudstjärnet mitt SE655569-131304 S Varsudstjärnet mitt 1625 Göta älv
927 Sandaredsån SE640231-132065 Sandaredsån 2563 Sandaredsån Rolfsån
928 Sandaredsån SE640445-132152 Sandaredsån 2800 Rolfsån
929 Sandaredsån Backabo SE640453-132152 Sandaredsån Backabo 3134 Sandaredsån Rolfsån
930 Sandaredsån Sa1.136 Backabo SE640450-132151 Sandaredsån Sa1.136 Backabo 1216 Sandaredsån Rolfsån
931 Sandaredsån Sa2 SE640240-132062 Sandaredsån Sa2 1217 Sandaredsån Rolfsån
932 Sandebäcken SE654760-126401 Sandebäcken 6131 Enningdalsälven
933 Sandlidbäcken SE645561-128063 Sandlidbäcken 6095 Brattorpsån Göta älv
934 Sandrydsbäcken SE637810-129516 Sandrydsbäcken 3257 Rolfsån
935 Sandrydsbäcken S3 SE637756-129613 Sandrydsbäcken S3 3082 Rolfsån
936 Sandsikebäcken SE653177-126589 Sandsikebäcken 6049 Örekilsälven
937 Sandsjöbäcken SE639320-129220 Sandsjöbäcken 2816 Kungsbackaån
938 Sandsjöbäcken SA1 SE639293-129175 Sandsjöbäcken SA1 1238 Sandsjöbäcken Kungsbackaån
939 Sandsjön SD.045 utlopp SE638650-130148 Sandsjön SD.045 utlopp 1169 Rolfsån
940 Sandsjön utlopp SE642376-132240 Sandsjön 355 utlopp 3227 Kvarnabäcken Göta älv
941 Sandsjön v108 utlopp SE640496-128906 Sandsjön v108 utlopp 1356 Alebäcken - Sandsjön till St. Stamsjön Göta älv
942 Sandvadsbäcken Lilla Tultered SE641015-128279 Sandvadsbäcken Lilla Tultered 1494 Göta älv
943 Sandvatten utlopp SE654747-124967 Sandvatten utlopp 1763 Sandvatten Strömsån
944 Sannersbybäcken SE645008-128232 Sannersbybäcken 2889 Göta älv
945 Sannersbybäcken SE645070-128035 Sannersbybäcken 2630 Göta älv
946 Sannersbybäcken SE645119-127943 Sannersbybäcken 2631 Göta älv
947 Sannersbybäcken B13 SE645068-128019 Sannersbybäcken B13 1409 Göta älv
948 Sannersbybäcken B19 SE644969-128089 Sannersbybäcken B19 1406 Göta älv
949 Sannersbybäcken B6 SE645119-127940 Sannersbybäcken B6 1408 Göta älv
950 Sannersbybäcken B9 SE645003-128233 Sannersbybäcken B9 3187 Göta älv
951 Segolsbytjärn utlopp SE653592-128711 Segolsbytjärn utlopp 1531 Segolsbytjärnet Göta älv
952 Sibrissen utlopp SE652830-125716 Sibrissen utlopp 1820 Sibrissen Enningdalsälven
953 Siktjärn utlopp SE652907-125103 Siktjärn utlopp 1821 Siktjärn Enningdalsälven
954 Sillebäcken SE656431-128958 Sillebäcken 6109 Sillebäcken Göta älv
955 Sillebäcken SE656435-128957 Sillebäcken 2652 Sillebäcken Göta älv
956 Simsjön utlopp SE647133-138139 Simsjön utlopp 1644 Göta älv
957 Sisjön utlopp SE639564-127089 Sisjön utlopp 3088 Sisjön Kustområde
958 Sjöbäcken 2 SE652860-128685 Sjöbäcken 2 1716 Örekilsälven
959 Sjökärrssjön utlopp SE652319-126326 Sjökärrssjön utlopp 1822 Sjökärrssjön Enningdalsälven
960 Skallerödsjön utlopp SE651959-124882 Skallerödsjön utlopp 1823 Skallerödsjön Enningdalsälven
961 Skansasjön 556 utlopp SE639613-133534 Skansasjön 556 utlopp 2065 Skansasjön Viskan
962 Skarnhällesjön utlopp SE648736-126361 Skarnhällesjön utlopp 1701 Skarnhällesjön Kustområde
963 Skattagårdssjön utlopp SE636868-134290 Skattagårdssjön utlopp 978 Skattagårdssjö Ätran
964 Skedtjärnet utlopp SE651454-129763 Skedtjärnet utlopp 1518 Göta älv
965 Skogssjön 3 utlopp SE635747-135298 Skogssjön 3 utlopp 995 Pinkån: uppströms Gräsken Ätran
966 Skottbackatjärn utlopp SE653480-127241 Skottbackatjärn utlopp 1728 Skottbackatjärn Örekilsälven
967 Skottesjön utlopp SE653837-126678 Skottesjön utlopp 1719 Skottesjön Örekilsälven
968 Skriktjärn utlopp SE657002-128006 Skriktjärn utlopp 1554 Bäck vid Spargott Göta älv
969 Skrimsjö 658 utlopp SE639175-131508 Skrimsjö 658 utlopp 1134 Skrimsjö Viskan
970 Skrålabäcken SE637840-130955 Skrålabäcken 2764 Skrålabäcken (till Viskan) Viskan
971 Skrålabäcken SE637950-130978 Skrålabäcken 2539 Skrålabäcken (till Viskan) Viskan
972 Skrålabäcken Nyhagen SE637741-130873 Skrålabäcken Nyhagen 3252 Skrålabäcken (till Viskan) Viskan
973 Skuggälven SE654165-124695 Skuggälven 2701 Skuggälven Strömsån
974 Skulevatten utlopp SE641221-128051 Skulevatten utlopp 1473 Göta älv
975 Skvättebäcken SE637582-135388 Skvättebäcken 2508 Ätran
976 Skvättebäcken SE637635-135335 Skvättebäcken 2723 Ätran
977 Skvättebäcken 8.IB18 SE640565-130467 Skvättebäcken 8.IB18 1273 Göta älv
978 Skvättebäcken TGB SE637634-135335 Skvättebäcken TGB 3131 Ätran
979 Skyarpasjön utlopp SE635510-134358 Skyarpasjön utlopp 1021 Kvarntorpsån: Gräsken - Fegen Ätran
980 Skyrsjön L22 utlopp SE641793-127896 Skyrsjön L22 utlopp 1475 Göta älv
981 Skållesjöbäcken S23 SE638412-128720 Skållesjöbäcken S23 3325 Fälån Rolfsån
982 Skånerödsbäcken SE651051-125225 Skånerödsbäcken 6123 Enningdalsälven
983 Skårdalsbäcken SE653439-129692 Skårdalsbäcken 6062 Råvarp Göta älv
984 Skäfthultssjön utlopp SE643153-129512 Skäfthultssjön utlopp 1379 Göta älv
985 Skällsjöbäcken SE639953-128764 Skällsjöbäcken 3303 Göta älv
986 Skällsjöbäcken SE640075-128735 Skällsjöbäcken 2818 Göta älv
987 Skällsjöbäcken Björröd SE640068-128737 Skällsjöbäcken Björröd 1440 Göta älv
988 Skäremosjön utlopp SE635987-134222 Skäremosjön utlopp 989 Skäremosjön Ätran
989 Skäresjön NO1.248 utlopp SE640807-131632 Skäresjön NO1.248 utlopp 1209 Skäresjöbäcken Rolfsån
990 Skärjebosjön 8 utlopp SE635487-134689 Skärjebosjön 8 utlopp 1000 Skärjebosjön Ätran
991 Skärsjön 436 utlopp SE636606-132488 Skärsjön 436 utlopp 1033 Skärsjön Viskan
992 Skärsjön utlopp SE634767-132452 Skärsjön utlopp 3332 Skärsjön Ätran
993 Skörsbobäcken SE644343-128190 Skörsbobäcken 2633 Göta älv
994 Skörsbobäcken SE644370-128320 Skörsbobäcken 2888 Göta älv
995 Skörsbobäcken A10 SE644352-128192 Skörsbobäcken A10 1412 Göta älv
996 Skörsbobäcken A14 SE644368-128325 Skörsbobäcken A14 1415 Göta älv
997 Skörsbobäcken ask16 SE644374-128265 Skörsbobäcken ask16 3086 Göta älv
998 Slereboån SE643652-129258 Slereboån 2610 Sörån / Slereboån Göta älv
999 Slereboån SE643688-129515 Slereboån 2611 Sörån / Slereboån Göta älv
1000 Slereboån S13 SE643657-129394 Slereboån S13 3077 Sörån / Slereboån Göta älv
1001 Slereboån S7 SE643791-129699 Slereboån S7 1342 Sörån / Slereboån Göta älv
1002 Smedvattnet utlopp SE652298-126555 Smedvattnet utlopp 3213 Smedvattnet Enningdalsälven
1003 Smedvattnet v109/110 utlopp SE648001-126721 Smedvattnet v109/110 utlopp 1696 Smedvattnet Kustområde
1004 Smörsömlingen mitt SE645907-128942 Smörsömlingen mitt 1424 Göta älv
1005 Smörvattnet M1 utlopp SE641186-128017 Smörvattnet M1 utlopp 1457 Göta älv
1006 Snaggenässjön utlopp SE656507-128245 Snaggenässjön utlopp 1558 Snaggenässjön Göta älv
1007 Solbergsån SE643415-128005 Solbergsån 2578 Solbergsån - mynningen till Braseröd Göta älv
1008 Solbergsån SE643423-128002 Solbergsån 2826 Solbergsån - mynningen till Braseröd Göta älv
1009 Solbergsån Mariedal SE643419-128007 Solbergsån Mariedal 1497 Solbergsån - mynningen till Braseröd Göta älv
1010 Solbergsån tillflöde SE643766-127928 Solbergsån tillflöde 6018 Solbergsån - Braseröd till St Grötevatten Göta älv
1011 Sollums Lång C13 utlopp SE645911-127980 Sollums Lång C13 utlopp 1401 Göta älv
1012 Sollumsån SE645715-128095 Sollumsån 2627 Sollumsån med Lille-Väktor Göta älv
1013 Solviksälven SE655850-130170 Solviksälven 2919 Solviksälven Göta älv
1014 Solviksälven SE655852-130173 Solviksälven 2658 Solviksälven Göta älv
1015 Solviksälven 5a SE655855-130170 Solviksälven 5a 1570 Solviksälven Göta älv
1016 Spaden 14 utlopp SE634861-134201 Spaden 14 utlopp 1005 Fegen Ätran
1017 Spadån SE634860-134199 Spadån 2514 Spadå: Fegen - Spaden Ätran
1018 St Abborrasjön 581 utlopp SE638437-132494 St Abborrasjön 581 utlopp 1125 Stora Abborrasjön Viskan
1019 St Abborrasjön 9 utlopp SE637930-132548 St Abborrasjön 9 utlopp 1050 Viskan
1020 St Barrsjön 105:634 utlopp SE638312-131340 St Barrsjön 105:634 utlopp 1039 Stora Barrsjön Viskan
1021 St Bjursjön mitt SE648799-137675 St Bjursjön mitt 3116 Göta älv
1022 St Björketjärn R5 utlopp SE640209-127797 St Björketjärn R5 utlopp 1452 Göta älv
1023 St Björsjön P10 utlopp SE641990-128017 St Björsjön P10 utlopp 1481 Göta älv
1024 St Bodasjön V1 utlopp SE643305-130453 St Bodasjön V1 utlopp 1310 Göta älv
1025 St Dalsjön 786 utlopp SE640240-133965 St Dalsjön 786 utlopp 2066 Stora Dalsjön Viskan
1026 St Djäknasjön mitt SE650435-142799 St Djäknasjön mitt 957 Motala ström
1027 St Ekevattnet Stn1 utlopp SE650172-127021 St Ekevattnet Stn1 utlopp 1747 Brattöälven Örekilsälven
1028 St Eksjö EK2 utlopp SE635521-129661 St Eksjö EK2 utlopp 1116 Stora Eksjö Viskan
1029 St Furutjärnsbäcken 6.IB14 SE640457-130465 St Furutjärnsbäcken 6.IB14 1271 Göta älv
1030 St Fäsjön utlopp SE643830-131073 St Fäsjön utlopp 1285 Göta älv
1031 St Galtasjön 11 utlopp SE637595-131909 St Galtasjön 11 utlopp 1052 Viskan
1032 St Gettjärnet utlopp SE642256-128747 St Gettjärnet utlopp 1360 Göta älv
1033 St Gunnarsvattnet B25 mitt SE645222-127910 St Gunnarsvattnet B25 mitt 3338 Göta älv
1034 St Gäddevattenstjärn utlopp SE652056-126103 St Gäddevattenstjärn utlopp 3164 Stora Gäddevattenstjär Enningdalsälven
1035 St Hagasjön utlopp SE635829-134398 St Hagasjön utlopp 1017 Stora Hagasjön Ätran
1036 St Hallesjön utlopp SE651390-129100 St Hallesjön utlopp 3184 Bäck från Hallesjöarna och Bodanesjön Göta älv
1037 St Hannebergstjärn SE655505-127793 St Hannebergstjärn utlopp 3267 Göta älv
1038 St Hassungaredssjön utlopp SE638944-128075 St Hassungaredssjön utlopp 3216 Stora Hassungaredssjön Kungsbackaån
1039 St Hissjön utlopp SE636525-133107 Stora Hissjöns utlopp 5542 Hiån (vid Holsjön) Viskan
1040 St Holmevatten SE644226-127688 St Holmevatten utlopp 3436 Stora Holmevatten Kustområde
1041 St Holmevatten JÖ12 utlopp SE643572-127044 St Holmevatten JÖ12 utlopp 1651 Stora Holmevatten Kustområde
1042 St Holmevatten v112 utlopp SE651966-126412 St Holmevatten v112 utlopp 3192 Stora Holmevatten Enningdalsälven
1043 St Holmevattnet utlopp SE646198-127700 St Holmevattnet utlopp 1692 Stora Holmevattnet Bäveån
1044 St Hålsjön utlopp SE640164-127987 St Hålsjön utlopp 1441 Göta älv
1045 St Hällesvattnet utlopp SE648277-127117 St Hällesvattnet utlopp 1693 Bäveån
1046 St Hökelsvattnet utlopp SE655557-127055 St Hökelsvattnet utlopp 1598 Göta älv
1047 St Klevsjön utlopp SE643301-129640 St Klevsjön utlopp 1378 Göta älv
1048 St Kolsjö KO utlopp SE640037-131988 St Kolsjö KO utlopp 1201 Rolfsån
1049 St Kroksjön 200 utlopp SE653888-128473 St Kroksjön 200 utlopp 1584 Göta älv
1050 St Kroksjön 269 utlopp SE642646-130936 St Kroksjön 269 utlopp 1323 Göta älv
1051 St Kroksjön 563 utlopp SE637465-135417 St Kroksjön 563 utlopp 964 Stora Kroksjön Ätran
1052 St Kroksjön L21 utlopp SE641709-127999 St Kroksjön L21 utlopp 1476 Göta älv
1053 St Krökingen V3 utlopp SE643349-130629 St Krökingen V3 utlopp 1312 Göta älv
1054 St Kvarndålet utlopp SE650826-128644 St Kvarndålet utlopp 3096 Stora Kvarndålet Örekilsälven
1055 St Kvarnevatten E12 mitt SE646397-128536 St Kvarnevatten E12 mitt 1388 Göta älv
1056 St Kvarnsjön utlopp SE637198-133504 St Kvarnsjön utlopp 972 Hulebäcken Ätran
1057 St Kåsjön utlopp SE640421-128187 St Kåsjön utlopp 3351 Stora Kåsjön Göta älv
1058 St Köljasjön utlopp SE635432-132996 St Köljasjön utlopp 970 Rullån Ätran
1059 St Kölnevattnet utlopp SE648210-126895 St Kölnevattnet utlopp 1697 Stora Kölnevattnet Kustområde
1060 St Ljusevatten utlopp SE643362-129536 St Ljusevatten utlopp 1382 Göta älv
1061 St Lången utlopp SE644156-131315 St Lången utlopp 1287 Svartån Göta älv
1062 St Lövsjön utlopp SE642039-128819 St Lövsjön utlopp 1358 Göta älv
1063 St Mölnvattnet utlopp SE655650-127220 St Mölnvattnet utlopp 1602 Göta älv
1064 St Mörkevattnet 6 utlopp SE646009-127667 St Mörkevattnet 6 utlopp 1422 Göta älv
1065 St Nabbasjö SE640101-132192 St Nabbasjö utlopp 3386 Rolfsån
1066 St Nakersjön 10 utlopp SE637741-132194 St Nakersjön 10 utlopp 1051 Viskan
1067 St Nären utlopp SE641734-130806 St Nären utlopp 1317 Store-Nären Göta älv
1068 St Olevattnet utlopp SE654141-130587 St Olevattnet utlopp 1629 Göta älv
1069 St Ramsjön utlopp SE640977-128498 St Ramsjön utlopp 1483 Göta älv
1070 St Reusvattnet utlopp SE651388-125800 St Reusvattnet utlopp 1824 Stora Reusvattnet Enningdalsälven
1071 St Ristjärn utlopp SE639911-128656 St Ristjärn utlopp 1442 Göta älv
1072 St Rotevattnet utlopp SE651233-125988 St Rotevattnet utlopp 3163 Fjällevadsbäcken Örekilsälven
1073 St Råvattnet utlopp SE651867-128889 Bäck från St Råvattnet 3146 Örekilsälven
1074 St Sandsjön utlopp SE642349-128269 St Sandsjön utlopp 1346 Snäckebäcken och Stora Sandsjön Göta älv
1075 St Skarsjön utlopp SE646146-127403 St Skarsjön utlopp 1687 Stora Skarsjön Kustområde
1076 St Skogssjön mitt SE649513-141314 St Skogssjön mitt 958 Motala ström
1077 St Stamsjön utlopp SE640680-128957 St Stamsjön utlopp 1354 Stora Stamsjön Göta älv
1078 St Stentjärnen L23 utlopp SE641589-127817 St Stentjärnen L23 utlopp 1477 Göta älv
1079 St Sturven utlopp SE640619-129618 St Sturven utlopp 1446 Stora Sturven Göta älv
1080 St Svansjö 8S utlopp SE638301-129358 St Svansjö 8S utlopp 1191 Svansjöbäcken inkl. Stora och Lilla Svansjön Rolfsån
1081 St Tingsjön mitt SE650187-142481 St Tingsjön mitt 948 Motala ström
1082 St Tingsjön tillflöde SE650185-142429 St Tingsjön tillflöde 6006 Motala ström
1083 St Tjärn 4S utlopp SE638072-129045 St Tjärn 4S utlopp 1188 Rolfsån
1084 St Torstjärnet utlopp SE653962-127351 St Torstjärnet utlopp 1600 Göta älv
1085 St Trän K2 utlopp SE643270-130760 St Trän K2 utlopp 1297 Göta älv
1086 St Tränningen 2ED.374 utlopp SE642059-132162 St Tränningen 2ED.374 utlopp 1262 Torvån Göta älv
1087 St Ulevattnet 639 utlopp SE654970-127170 St Ulevattnet 639 utlopp 1593 Stora Ulevattnet Göta älv
1088 St Ulvattnet 112/113:1 utlopp SE656180-126861 St Ulvattnet 112/113:1 utlopp 1841 Stora Ulvattnet Kustområde
1089 St Valsjön SE651038-141824 St Valsjön tillflöde 6011 Motala ström
1090 St Valsjön utlopp SE650981-141924 St Valsjön utlopp 945 Motala ström
1091 St Vrångstjärnet SE654508-127219 St Vrångstjärnet 5532 Töftedalsån, övre Örekilsälven
1092 St Väktor C16 utlopp SE645919-127873 St Väktor C16 utlopp 1399 Store-Väktor Göta älv
1093 St Yxesjön utlopp SE651979-129111 St Yxesjön utlopp 3097 Göta älv
1094 St Ålevattnet utlopp SE650537-128790 St Ålevattnet utlopp 1709 Stora Ålevattnet Örekilsälven
1095 St Älsjön 752 utlopp SE639705-132408 St Älsjön 752 utlopp 1153 Stora Älsjön Viskan
1096 St Ärttjärn utlopp SE639467-130745 St Ärttjärn utlopp 3242 Stora Ärttjärn Rolfsån
1097 St Öresjön 11S.018 utlopp SE638590-129348 St Öresjön 11S.018 utlopp 1178 Stora Öresjön Rolfsån
1098 St Öretjärn utlopp SE653371-125951 St Öretjärn utlopp 1825 Stora Öretjärn Enningdalsälven
1099 St Örevattnet utlopp SE648126-126732 St Örevattnet utlopp 1698 Stora Örevattnet Kustområde
1100 St Örtjärn utlopp SE640339-129693 St Örtjärn utlopp 1443 Göta älv
1101 St Ötjärn utlopp SE651372-129215 St Ötjärn utlopp 1512 Göta älv
1102 St Övattnet utlopp SE639915-129401 St Övattnet utlopp 1445 Göta älv
1103 Stamnåraälven SE654840-127705 Stamnåraälven 2903 Stamnåraälven Göta älv
1104 Stavsjön utlopp SE644418-129962 Stavsjön utlopp 1427 Göta älv
1105 Stendammen A4 utlopp SE644056-128151 Stendammen A4 utlopp 1389 Torskogsbäcken Göta älv
1106 Stensjön SE639849-127544 Stensjön utlopp 3433 Stensjön Göta älv
1107 Stensjön v108 SE640930-129556 Stensjön v108 utlopp 3430 Göta älv
1108 Stenstjärnet utlopp SE655456-131475 Stenstjärnet utlopp 1627 Göta älv
1109 Stenunge å SE2 nr 84 SE644659-126940 Stenunge å SE2 nr 84 3039 Stenungeå Kustområde
1110 Stenunge å SE3 SE644667-126828 Stenunge å SE3 3038 Stenungeå Kustområde
1111 Stinnerödsån SE643534-127921 Stinnerödsån 3449 Solbergsån - Braseröd till Storsjön Göta älv
1112 Stinnerödsån SE643547-127911 Stinnerödsån 1500 Solbergsån - Braseröd till Storsjön Göta älv
1113 Stockasjön 156 utlopp SE640477-131413 Stockasjön 156 utlopp 3282 Stockasjön Rolfsån
1114 Stockasjön utlopp SE639407-130363 Stockasjön utlopp 1195 Stockabäcken Rolfsån
1115 Stockaälven SE655880-131000 Stockaälven 2669 Göta älv
1116 Stockaälven SE655940-131035 Stockaälven 2926 Göta älv
1117 Stomsjö utlopp SE642416-133244 Stomsjö utlopp 3225 Göta älv
1118 Stora Gissletjärn SE640369-130983 Stora Gissletjärn 3385 Stora Gissletjärn Rolfsån
1119 Stora Hagasjö SE638416-132958 St Hagasjö 601 utlopp 1037 Stora Hagasjö Viskan
1120 Stora Härsjön SE640364-129240 St Härsjön utlopp 1448 Stora Härsjön Göta älv
1121 Stora Långetjärnet utlopp SE640920-129233 Stora Långetjärnet utlopp 3362 Göta älv
1122 Stora Silevatten SE644964-128088 Stora Silevatten 5533 Göta älv
1123 Storasjö tillflöde SE635067-132807 Storasjö tillflöde 6075 Storasjön Ätran
1124 Storasjön utlopp SE634965-132822 Storasjön H utlopp 3333 Storasjön Ätran
1125 Storeputt utlopp SE651471-125866 Storeputt utlopp 1826 Storeputt Enningdalsälven
1126 Storetjärnet utlopp SE656100-129552 Storetjärnet utlopp 1559 Storetjärnet Göta älv
1127 Storrån 5b utlopp SE655550-130225 Storrån 5b utlopp 1571 Göta älv
1128 Storsjön utlopp SE639333-132202 Storsjön 3264 Storsjön Viskan
1129 Stortjärn mitt SE656672-130875 Stortjärn mitt 1619 Göta älv
1130 Storån SE639020-129925 Storån 2777 Storån - Gunnarstorp / Gäråns inflöde till Rävlanda / Söråns inflöde Rolfsån
1131 Storån SE639177-130040 Storån 2776 Storån - Gunnarstorp / Gäråns inflöde till Rävlanda / Söråns inflöde Rolfsån
1132 Strandsjön 172 utlopp SE650802-127141 Strandsjön 172 utlopp 1704 Strandsjön Örekilsälven
1133 Strandsjön tillflöde SE650681-127202 Strandsjön tillflöde 6053 Strandsjön Örekilsälven
1134 Strättsjön Ö2 utlopp SE643104-129688 Strättsjön Ö2 utlopp 1321 Göta älv
1135 STRÖMSBÄCKEN SE645277-128103 STRÖMSBÄCKEN 2891 Göta älv
1136 Stångån Ararp SE636139-134008 Stångån Ararp 982 Stångån: Sjöbo - Håvsjön Ätran
1137 Stångån Håcksvik SE635710-133932 Stångån Håcksvik 981 Stångån: Håvsjö - Kalvsjön Ätran
1138 Störtaredsån SE642215-131250 Störtaredsån 2853 Lygnöå och Störtaredsån Göta älv
1139 Störtaredsån ned dos SE642223-131276 Störtaredsån ned dos 3081 Lygnöå och Störtaredsån Göta älv
1140 Suledsälven SE656042-130348 Suledsälven 2659 Suledsälven Göta älv
1141 Suledsälven SE656045-130365 Suledsälven 3016 Suledsälven Göta älv
1142 Sundasjön mitt SE642556-129124 Sundasjön mitt 1348 Göta älv
1143 Sundsjön utlopp SE637933-128625 Sundsjön utlopp 3387 Sundsjön Rolfsån
1144 Sundsjön utlopp SE650224-128748 Sundsjön utlopp 1711 Sundsjön Örekilsälven
1145 Sundstorpsån SE638135-129075 Sundstorpsån 2788 Rolfsån
1146 Sundstorpsån SE638148-129077 Sundstorpsån 2555 Rolfsån
1147 Sundstorpsån 2S SE638046-128924 Sundstorpsån 2S 1182 Rolfsån
1148 Sundstorpsån B SE638169-129110 Sundstorpsån B 1185 Sundstorpsån Rolfsån
1149 Surströmmasjön utlopp SE639645-136455 Surströmmasjön utlopp 1030 Saxarså Ätran
1150 Surtan SE638110-130405 Surtan 2735 Surtan (från Enån till utlopp i Viskan) Viskan
1151 Surtan SE638605-130410 Surtan 2731 Surtan (från Enån till utlopp i Viskan) Viskan
1152 Surtan SE638700-130515 Surtan 2536 Surtan (från Enån till utlopp i Viskan) Viskan
1153 Surtan SE638775-130560 Surtan 2733 Surtan (från Enån till utlopp i Viskan) Viskan
1154 Surtan SE638935-130700 Surtan 2535 Surtan (östra övre delningen) Viskan
1155 Surtan SE638945-130685 Surtan 2538 Surtan (ovan Enån) Viskan
1156 Surtan Fotskäl SE637700-130234 Surtan Fotskäl 3377 Surtan (ovan Enån) Viskan
1157 Surtan SO1 SE638941-130712 Surtan SO1 1090 Surtan (östra övre delningen) Viskan
1158 Surtesjön P1 utlopp SE641768-127580 Surtesjön P1 utlopp 1478 Surtesjön Göta älv
1159 Svalsjön 45 utlopp SE652947-130435 Svalsjön 45 utlopp 1524 Göta älv
1160 Svalsjön utlopp SE644661-127742 Svalsjön utlopp 3027 Göta älv
1161 Svansjöbäcken SE638150-129150 Svansjöbäcken 2789 Rolfsån
1162 Svansjöbäcken SE638156-129155 Svansjöbäcken 2556 Rolfsån
1163 Svansjöbäcken C SE638099-129063 Svansjöbäcken C 1189 Svansjöbäcken inkl. Stora och Lilla Svansjön Rolfsån
1164 Svansjön 629 utlopp SE638983-132981 Svansjön 629 utlopp 1130 Svansjön Viskan
1165 Svansjön tillflöde SE638992-132994 Svansjön tillflöde 6081 Frisjön Viskan
1166 Svartbekken SE654898-126296 Svartbekken 6118 Enningdalsälven
1167 Svarttjärnet utlopp SE656266-128216 Svarttjärnen utlopp 3200 Svarttjärnen Göta älv
1168 Svartåbäcken SE640650-128573 Svartåbäcken 2622 Svartåbäcken Göta älv
1169 Svartåbäcken SE640737-128647 Svartåbäcken 3208 Svartåbäcken Göta älv
1170 Svartåbäcken SE640780-128654 Svartåbäcken 1384 Svartåbäcken Göta älv
1171 Svartåbäcken SE640834-128685 Svartåbäcken 3014 Svartåbäcken Göta älv
1172 Svartåbäcken SE640864-128695 Svartåbäcken 2869 Göta älv
1173 Svingsjön utlopp SE651295-128781 Svingsjön utlopp 1706 Svingsjön Örekilsälven
1174 Svingån SE651355-128630 Svingån 3125 Svingån Örekilsälven
1175 Svänasjön 13 utlopp SE637284-131957 Svänasjön 13 utlopp 1054 Bäck från Svänasjön Viskan
1176 Sågarebäcken SE650630-143210 Sågarebäcken 2504 Motala ström
1177 Sågarebäcken rv49 SE650619-143217 Sågarebäcken rv49 951 Moabäcken inkl. Bocksjön Motala ström
1178 Sågebäcken SE636150-130764 Sågebäcken, Självik Viskan
1179 Sågebäcken SE639490-129880 Sågebäcken 6069 Rolfsån
1180 Sågebäcken mynningen SE636083-130729 Sågebäcken mynningen 3253 Viskan
1181 Sågetjärn utlopp SE655823-131038 Sågetjärn utlopp 1615 Göta älv
1182 Såghultsbäcken SE653064-125691 Såghultsbäcken 3064 Enningdalsälven
1183 Såghultsbäcken utloppet SE653088-125590 Såghultsbäcken utloppet 1827 Såghultsbäcken Enningdalsälven
1184 Såghultsbäcken väg164 (Biflöde) SE652937-125752 Såghultsbäcken väg164 (Biflöde) 1828 Enningdalsälven
1185 Sågån SE643915-130280 Sågån 2846 Göta älv
1186 Sågån Snasen SE643913-130277 Sågån Snasen 3363 Sågån Göta älv
1187 Såken utlopp SE639362-134159 Såken utlopp 992 Såken Ätran
1188 Sälesjön utlopp SE652280-126317 Sälesjön utlopp 1829 Enningdalsälven
1189 Sälsjön utlopp SE641649-131981 Sälsjön utlopp 3226 Göta älv
1190 Sämsjön utlopp SE656569-127082 Sämsjön utlopp 3177 Sämsjön Göta älv
1191 Sänningen utlopp SE651667-141412 Sänningen utlopp 961 Sänningsbäcken inkl. Sänningen Motala ström
1192 Sävbäcken SE639175-132940 Sävbäcken 2771 Sävbäcken (till Häggån) Viskan
1193 Sävbäcken SE639251-133212 Sävbäcken 2546 Sävbäcken (till Häggån) Viskan
1194 Sävbäcken Skarnhalla SE639204-133017 Sävbäcken Skarnhalla 3232 Sävbäcken (till Häggån) Viskan
1195 Säven 6.348 utlopp SE642608-132524 Säven 6.348 utlopp 1252 Säven Göta älv
1196 Säveån 4.108 Vänga damm SE641867-132920 Säveån 4.108 Vänga damm 1253 Säveån - inloppet i Säven till källområdena Göta älv
1197 Sävsjö 15 utlopp SE636803-131853 Sävsjö 15 utlopp 1056 Torestorpsån (från Holsjön till Öjasjön) Viskan
1198 Sävsjö inlopp SE636801-132028 Sävsjö 15 inlopp 3108 Torestorpsån (från Holsjön till Öjasjön) Viskan
1199 Sävsjöbäcken Enelund SE638752-131943 Sävsjöbäcken Enelund 3233 Viskan
1200 Sävsjön 501 utlopp SE638837-131981 Sävsjön 501 utlopp 1131 Viskan
1201 Sävsjön 569 utlopp SE639459-133462 Sävsjön 569 utlopp 1133 Sävsjön Viskan
1202 Söabäcken SE642750-129490 Söabäcken 2862 Söabäcken Göta älv
1203 Söabäcken SE642933-129507 Söabäcken 2626 Söabäcken Göta älv
1204 Söabäcken A SE642640-129486 Söabäcken A 1380 Göta älv
1205 Söabäcken B SE642560-129530 Söabäcken B 1381 Söabäcken Göta älv
1206 Södra Barnsjön utlopp SE638908-127974 Södra Barnsjön utlopp 3218 Södra Barnsjön Kungsbackaån
1207 Södra Kypesjön utlopp SE640545-133033 Södra Kypesjön utlopp 5536 Viskan (från Öresjö till centrala Borås) Viskan
1208 Södra Långevattnet SE639780-127609 Södra Långevattnet utlopp 3431 Göta älv
1209 Sögårdsbäcken SE653190-125608 Sögårdsbäcken 3065 Sögårdsbäcken Enningdalsälven
1210 Sögårdsbäcken Möre SE653435-125737 Sögårdsbäcken Möre 1832 Enningdalsälven
1211 Sögårdsbäcken Sögård SE653210-125631 Sögårdsbäcken Sögård 1831 Sögårdsbäcken Enningdalsälven
1212 Söletjärn utlopp SE653220-124810 Söletjärn utlopp 1767 Strömsån
1213 Sör-Vammsjön utlopp SE653825-124942 Sör-Vammsjön utlopp 3166 Skuggälven Strömsån
1214 Sörvattnet östra SE651117-125645 Sörvattnet östra strand 3160 Sörvattnet Enningdalsälven
1215 Sörån SE639800-130745 Sörån 2803 Sörån - mynningen i Storån till Viaredssjöns utlopp Rolfsån
1216 Sörån SE639845-130835 Sörån 2802 Sörån - mynningen i Storån till Viaredssjöns utlopp Rolfsån
1217 Sörån SE639889-130930 Sörån 3305 Sörån - mynningen i Storån till Viaredssjöns utlopp Rolfsån
1218 Sörån SE640010-131260 Sörån 2801 Sörån - mynningen i Storån till Viaredssjöns utlopp Rolfsån
1219 Sörån SE643685-129520 Sörån 2874 Sörån / Slereboån Göta älv
1220 Sörån SE643695-128875 Sörån 2875 Sörån / Slereboån Göta älv
1221 Sörån Forsa SE639692-130479 Sörån Forsa 3359 Sörån - mynningen i Storån till Viaredssjöns utlopp Rolfsån
1222 Sörån S1 SE643691-128864 Sörån S1 1339 Sörån / Slereboån Göta älv
1223 Sörån tillflöde SE639754-130695 Sörån tillflöde 6098 Sörån - mynningen i Storån till Viaredssjöns utlopp Rolfsån
1224 Tansjön tillflöde SE654706-130547 Tansjön tillflöde 6057 Tansjön Göta älv
1225 Tansjön utlopp SE654326-130479 Tansjön utlopp 1608 Tansjön Göta älv
1226 Taraldstjärnet utlopp SE653875-126021 Taraldstjärnet utlopp 1833 Enningdalsälven
1227 Taske å SE648261-126438 Taske å 3207 Taske Å Kustområde
1228 Taske å SE648610-126070 Taske å 2960 Kustområde
1229 Taske å SE648610-126150 Taske å 2959 Kustområde
1230 Taske å Hogstorp SE648254-126325 Taske å Hogstorp 3137 Taske Å Kustområde
1231 Teåkersälven SE652329-129145 Teåkersälven 2647 Teåkersälven Göta älv
1232 Teåkersälven SE652400-129065 Teåkersälven 2892 Teåkersälven Göta älv
1233 Tillflöde Västerlandaån B28 Banken SE644610-128077 Tillflöde Västerlandaån B28 Banken 3443 Göta älv
1234 Tingsjöbäcken SE650080-142645 Tingsjöbäcken 2502 Motala ström
1235 Tingsjöbäcken rv49 SE650067-142657 Tingsjöbäcken rv49 947 Motala ström
1236 Tingsjön utlopp SE650728-141952 Tingsjön utlopp 946 Motala ström
1237 Tinkån SE635690-134600 Tinkån 2728 Kvarntorpsån: Gräsken - Fegen Ätran
1238 Tjöstelserödsbäcken SE646165-127290 Tjöstelserödsbäcken 2680 Tjöstelsrödsbäcken Kustområde
1239 Tjöstelserödsbäcken SE646187-127214 Tjöstelserödsbäcken 2952 Kustområde
1240 Tjöstelserödsbäcken mynningen SE646110-127164 Tjöstelserödsbäcken mynningen 1688 Tjöstelsrödsbäcken Kustområde
1241 Tolken tillflöde SE636514-130922 Tolken tillflöde 6028 Tolken (Mark) Viskan
1242 Tolsjön utlopp SE640287-128854 Tolsjön utlopp 1447 Göta älv
1243 Tomtabäcken SE638850-129890 Tomtabäcken 2559 Storån - Gunnarstorp / Gäråns inflöde till Rävlanda / Söråns inflöde Rolfsån
1244 Tomtabäcken SE638860-129895 Tomtabäcken 2783 Storån - Gunnarstorp / Gäråns inflöde till Rävlanda / Söråns inflöde Rolfsån
1245 Tomtabäcken T1.049 SE638865-129905 Tomtabäcken T1.049 1171 Tomtabäcken från St Bergsjö Rolfsån
1246 Torestorpsån SE636660-131190 Torestorpsån 2529 Torestorpsån från (Sandsjö till Tolken) Viskan
1247 Torestorpsån SE636665-131190 Torestorpsån 2755 Viskan
1248 Torestorpsån SE636833-132517 Torestorpsån 2519 Torestorpsån (från Holsjön till Öjasjön) Viskan
1249 Torestorpsån SE636853-132270 Torestorpsån 2757 Torestorpsån (från Holsjön till Öjasjön) Viskan
1250 Torestorpsån efter Övermån 3 SE636690-131200 Torestorpsån efter Övermån 3 1043 Torestorpsån från (Sandsjö till Tolken) Viskan
1251 Torgerslundstjärnen utlopp SE652806-124941 Torgerslundstjärnen utlopp 1834 Torgerslundstjärnen Enningdalsälven
1252 Torpbäcken SE652920-125380 Torpbäcken 3068 Torpbäcken - mellan sammanflödet och Övre Bolsjöns utlopp Enningdalsälven
1253 Torpbäcken SE652983-125380 Torpbäcken 3024 Torpbäcken - mellan sammanflödet och Långevattnets utlopp Enningdalsälven
1254 Torpbäcken SE653073-125321 Torpbäcken 3069 Torpbäcken - mellan sammanflödet och Långevattnets utlopp Enningdalsälven
1255 Torpbäcken Hovsäter SE653072-125320 Torpbäcken Hovsäter 3089 Torpbäcken - mellan sammanflödet och Långevattnets utlopp Enningdalsälven
1256 Torpbäcken Torp kvarnen SE652981-125398 Torpbäcken Torp kvarnen 1835 Torpbäcken - mynningen i N Bullaresjön och sammanflödet Enningdalsälven
1257 Torrgårdsvatten utlopp SE644187-127897 Torrgårdsvatten utlopp 6004 Göta älv
1258 Torskebäcken LI SE656248-130435 Torskebäcken LI 6097 Limmen Göta älv
1259 Torskebäcken SB SE640563-128456 Torskebäcken SB 6083 Svartåbäcken Göta älv
1260 Torskogsån SE644019-128343 Torskogsån 2638 Göta älv
1261 Torskogsån ned spikdammen SE644031-128331 Torskogsån ned spikdammen A5 3206 Torskogsbäcken Göta älv
1262 Trantjärn utlopp SE652523-126120 Trantjärn utlopp 1836 Trantjärn Enningdalsälven
1263 Trehörnesjön Stn3 utlopp SE650465-126919 Trehörnesjön Stn3 utlopp 1748 Brattöälven Örekilsälven
1264 Trehörnesjön Svarteborg utlopp SE650088-125612 Trehörnesjön Svarteborg utlopp 3041 Örekilsälven
1265 Trehörnesjön v112 utlopp SE651481-126088 Trehörnesjön v112 utlopp 1837 Trehörnesjön Enningdalsälven
1266 Trehörningen 105:120 utlopp SE638282-130736 Trehörningen 105:120 utlopp 1107 Viskan
1267 Trehörningen utlopp SE639725-137271 Trehörningen utlopp 967 Trehörningen Ätran
1268 Trestickan utlopp SE653352-127172 Trestickan utlopp 1727 Örekilsälven
1269 Tresticketjärn utlopp SE653719-126009 Tresticketjärn utlopp 1838 Tresticketjärn Enningdalsälven
1270 Trollsjön P11 utlopp SE641933-127992 Trollsjön P11 utlopp 1482 Göta älv
1271 Trummesjö Tr.236 utlopp SE641021-132036 Trummesjö Tr.236 utlopp 1218 Rolfsån
1272 Tubbaredsbäcken SE640565-130465 Tubbaredsbäcken 2832 Göta älv
1273 Tubbaredsbäcken SE640565-130470 Tubbaredsbäcken 2585 Göta älv
1274 Tusseredssjön 15 utlopp SE635300-134132 Tusseredssjön 15 utlopp 1006 Tusseredssjön Ätran
1275 Tvärsjön utlopp SE640773-129726 Tvärsjön utlopp 1367 Kullaån och Tvärsjön Göta älv
1276 Tvärån SE640234-129273 Tvärån 3302 Tvärån Göta älv
1277 Tvärån SE640340-129235 Tvärån 2819 Tvärån Göta älv
1278 Tvättesjön utlopp SE641029-130739 Tvättesjön utlopp 3223 Göta älv
1279 Tyviksån 1.575 SE638495-132605 Tyviksån 1.575 1118 Viskan
1280 Tyviksån 10.575 SE638261-132452 Tyviksån 10.575 1120 Viskan
1281 Tyviksån 9.575 SE638302-132447 Tyviksån 9.575 1119 Viskan
1282 Tåsjön 1BC.351 utlopp SE642187-132096 Tåsjön 1BC.351 utlopp 1256 Göta älv
1283 Tåsjön utlopp SE644046-131374 Tåsjön utlopp 1286 Svartån Göta älv
1284 Tåtjärnsbäcken S19a SE638372-128715 Tåtjärnsbäcken S19a 3329 Fälån Rolfsån
1285 Töftedalsån SE652230-126885 Töftedalsån 2972 Örekilsälven
1286 Töftedalsån SE653400-126850 Töftedalsån 2969 Örekilsälven
1287 Töftedalsån SE653500-126855 Töftedalsån 2970 Örekilsälven
1288 Töftedalsån SE653576-126791 Töftedalsån 2694 Töftedalsån Örekilsälven
1289 Töftedalsån Bondemon SE653530-126840 Töftedalsån Bondemon 1720 Töftedalsån Örekilsälven
1290 Töftedalsån Vägövergången SE653576-126788 Töftedalsån Vägövergången 3348 Töftedalsån Örekilsälven
1291 Töftedalsån Ödegården SE652554-126909 Töftedalsån Ödegården 3179 Töftedalsån Örekilsälven
1292 Töftesjöbäcken SE653855-126711 Töftesjöbäcken 2693 Töftsjöbäcken, nedre Örekilsälven
1293 Töftsjön utlopp SE654006-126620 Töftsjön utlopp 3180 Töftsjöbäcken, övre Örekilsälven
1294 Töllsjön Tö1.262 inlopp SE641128-130975 Töllsjön Tö1.262 inlopp 1219 Töllsjön Rolfsån
1295 Töllsjön utlopp SE640854-130982 Töllsjön utlopp 3235 Töllsjön Rolfsån
1296 Tösjön utlopp SE641482-128933 Tösjön utlopp 1351 Göta älv
1297 Udderudstjärn utlopp SE655731-128508 Udderudstjärn utlopp 1545 Göta älv
1298 Ugglebosjön utlopp SE636794-134433 Ugglebosjön utlopp 979 Ugglebosjön Ätran
1299 Ularåsbäcken SE638955-129825 Ularåsbäcken 2552 Ularåsbäcken Rolfsån
1300 Ularåsbäcken SE638975-129840 Ularåsbäcken 2786 Ularåsbäcken Rolfsån
1301 Ularåsbäcken U1.100 SE638990-129822 Ularåsbäcken U1.100 1174 Ularåsbäcken Rolfsån
1302 Ulasjön utlopp SE639386-130643 Ulasjön utlopp 3240 Gärån - uppströms Härsjön (Ulån) Rolfsån
1303 Ulevattnet utlopp SE648625-126491 Ulevattnet utlopp 1738 Örekilsälven
1304 Ullerudstjärnen utlopp SE653121-130645 Ullerudstjärnen utlopp 1568 Ånebäcken Göta älv
1305 Ulån SE639034-130553 Ulån 3307 Gärån - uppströms Härsjön (Ulån) Rolfsån
1306 Ulån H1.071 SE639030-130550 Ulån H1.071 1161 Gärån - uppströms Härsjön (Ulån) Rolfsån
1307 Uppsalen 1.720 utlopp SE639772-131913 Uppsalen 1.720 utlopp 1137 Lillån Viskan
1308 Uspen utlopp SE641068-129720 Uspen utlopp 1366 Uspen Göta älv
1309 Utterbäcken SE636982-133103 Utterbäcken 6038 Holsjön Viskan
1310 Uttrabäcken SV3 SE639225-130835 Uttrabäcken SV3 1099 Viskan
1311 V Fattabobäcken 11.IB5 SE640778-130380 V Fattabobäcken 11.IB5 1276 Göta älv
1312 V Fegen pkt 19 utlopp SE635040-133900 V Fegen pkt 19 utlopp 1010 Fegen Ätran
1313 V Haksjön utlopp SE653804-127101 V Haksjön utlopp 1730 Västra Haksjön Örekilsälven
1314 V Ingsjön K6 utlopp SE639243-128795 V Ingsjön K6 utlopp 1229 Västra Ingsjön Kungsbackaån
1315 V Krokevattnet utlopp SE648477-126973 V Krokevattnet utlopp 1522 Göta älv
1316 V Långevattnet R8 utlopp SE640270-127728 V Långevattnet R8 utlopp 1453 Göta älv
1317 V Nedsjön utlopp SE640292-129933 V Nedsjön utlopp 1449 Västra Nedsjön Göta älv
1318 V Surtan SV1 SE638990-130740 V Surtan SV1 1098 Surtan (ovan Enån) Viskan
1319 V Surtan SV7 SE639405-131093 V Surtan SV7 1101 Surtan (ovan Enån) Viskan
1320 Vaglarna utlopp SE655235-123914 Vaglarna utlopp 1770 Bäck från Vaglarna Kustområde
1321 Vagnsjöbäcken Kaveröd SE655214-123385 Vagnsjöbäcken Kaveröd 3373 Kongbäck/Vagnsjöbäcken Kustområde
1322 Vagnsjön norr SE655549-123303 Vagnsjön norra strand 3165 Vagnsjö Kustområde
1323 Valbakebäcken SE654591-124741 Valbakebäcken 2991 Strömsån
1324 Valbakebäcken SE654600-124714 Valbakebäcken 3458 Vättlandsån - övre delen upp till Husebytjärn mfl Strömsån
1325 Valbakebäcken N Buar SE654601-124713 Valbakebäcken N Buar 1761 Strömsån
1326 Valboån SE652335-128655 Valboån 2973 Örekilsälven
1327 Valboån 3 Kraksvadet SE652745-128790 Valboån 3 Kraksvadet 1717 Örekilsälven
1328 Valboån 4 Kvarnen SE652640-128615 Valboån 4 Kvarnen 1718 Valboån - Källområdet till länsväg 172 vid Arnebyn Örekilsälven
1329 Valevattnet E2 utlopp SE643986-127365 Valevattnet E2 utlopp 1676 Valevattnet Kustområde
1330 Vallerån SE643091-127663 Vallerån 3017 Göta älv
1331 Vallerån vattenverket SE643096-127667 Vallerån vattenverket 1501 Vallerån Göta älv
1332 Vallsjön utlopp SE641547-137649 Vallsjön utlopp 1639 Göta älv
1333 Valsebotjärnet utlopp SE655561-127926 Valsebotjärnet utlopp 1597 Göta älv
1334 Valsjön utlopp SE643484-129754 Valsjön utlopp 1326 Göta älv
1335 Valån SE643405-130045 Valån 2848 Göta älv
1336 Valån SE643435-129839 Valån 2615 Göta älv
1337 Valån Valebråta SE643421-129952 Valån Valebråta 3130 Göta älv
1338 Veka Öjasjö utlopp SE639251-134409 Veka Öjasjö utlopp 985 Veka Öja Sjö Ätran
1339 Velen mitt SE651117-141366 Velen utlopp 3149 Velen Motala ström
1340 Velen Ålekvarn SE651766-141268 Velen Ålekvarn 3085 Mossån övre Motala ström
1341 Verkälven SE654223-130700 Verkälven 2675 Verkälven Göta älv
1342 Verkälven SE654262-130487 Verkälven 2674 Verkälven Göta älv
1343 Verkälven SE654275-130490 Verkälven 2931 Verkälven Göta älv
1344 Verkälven mynningen SE654219-130702 Verkälven mynningen 3273 Verkälven Göta älv
1345 Vibosjön utlopp SE640980-130033 Vibosjön utlopp 1365 Pliktån Göta älv
1346 Viletjärn utlopp SE652162-126136 Viletjärn utlopp 1839 Viletjärn Enningdalsälven
1347 Visen utlopp SE636944-134814 Visen utlopp 963 Visen Ätran
1348 Viskan SE637464-130673 Viskan 3013 Viskan (mellan Slottsån och Surtan) Viskan
1349 Vitasjöbäcken Strömsnäs SE635851-133189 Vitasjöbäcken Strömsnäs 3259 Bäck från Vitasjön Ätran
1350 Vitasjön utlopp SE635711-133058 Vitasjön utlopp 983 Bäck från Vitasjön Ätran
1351 Vitebärn mitt SE652703-141288 Vitebärn mitt 1637 Göta älv
1352 Vristulven mitt SE649519-137757 Vristulven mitt 1640 Vristulven Göta älv
1353 Vrångevattnet utlopp SE648398-126926 Vrångevattnet utlopp 1523 Göta älv
1354 Vrångevattnet v112 utlopp SE650285-125689 Vrångevattnet v112 utlopp 3043 Rambergsån Enningdalsälven
1355 Vrångsbäcken SE653935-126880 Vrångsbäcken 2968 Örekilsälven
1356 Vrångsbäcken SE653935-126895 Vrångsbäcken 2692 Örekilsälven
1357 Vrångsbäcken uppstr sammanfl SE653940-126885 Vrångsbäcken uppstr sammanfl 1723 Örekilsälven
1358 Vrångsjön 176 utlopp SE650222-127192 Vrångsjön 176 utlopp 1703 Vrångsjön Örekilsälven
1359 Vrångsjön utlopp SE653109-129302 Vrångsjön utlopp 1529 Göta älv
1360 Vulserödsbäcken SE643718-126679 Vulserödsbäcken 6017 Kustområde
1361 Vågsätersbäcken SE648983-126566 Vågsätersbäcken 3452 Viksjön Örekilsälven
1362 Vågsätersbäcken SE648987-126583 Vågsätersbäcken 3250 Örekilsälven
1363 Vångsjön utlopp SE654046-128448 Vångsjön utlopp 1589 Vångsjön Göta älv
1364 Vänesjön 726 utlopp SE639625-132385 Vänesjön 726 utlopp 1150 Viskan
1365 Vängabäcken SE643700-130620 Vängabäcken 2845 Göta älv
1366 Vängaån SE643599-130657 Vängaån 2602 Göta älv
1367 Vängaån SE643707-130579 Vängaån 2601 Göta älv
1368 Vängaån Rudesjöns utlopp SE643654-130501 Vängaån Rudesjöns utlopp 1314 Göta älv
1369 Vännebosjön 6 utlopp SE637849-132459 Vännebosjön 6 utlopp 1046 Ljungaån (till Ö Öresjön) Viskan
1370 Västerlandaån SE644682-127976 Västerlandaån 2636 Bäck med Rödvattnet och Västersjön Göta älv
1371 Västerlandaån SE644770-128285 Västerlandaån 2885 Bäck med Rödvattnet och Västersjön Göta älv
1372 Västerlandaån B5 SE644760-128264 Västerlandaån B5 1396 Bäck med Rödvattnet och Västersjön Göta älv
1373 Västersjön 2.715 utlopp SE639950-132256 Västersjön 2.715 utlopp 1138 Västersjön Viskan
1374 Västersjön B2 utlopp SE644651-127874 Västersjön B2 utlopp 1393 Bäck med Rödvattnet och Västersjön Göta älv
1375 Ygnesjö utlopp SE656257-128591 Ygnesjö utlopp 1546 Yngnesjö Göta älv
1376 Yttersjön 10 utlopp SE635449-134621 Yttersjön 10 utlopp 1002 Yttersjön Ätran
1377 Yttre Stångsjön utlopp SE636883-134172 Yttre Stångsjön utlopp 976 Stångån: Sjöbo - Håvsjön Ätran
1378 Yttre Älvsjön utlopp SE636452-134376 Yttre Älvsjön utlopp 3098 Kvarnabäcken Ätran
1379 Yxsjön N3 utlopp SE639690-128385 Yxsjön N3 utlopp 1231 Yxsjön Kungsbackaån
1380 Åkersjön M2 utlopp SE641076-127973 Åkersjön M2 utlopp 1488 Göta älv
1381 Ålbäcken SE636784-131404 Ålbäcken 6039 Sandsjö Viskan
1382 Ålevatten utlopp SE643850-127294 Ålevatten utlopp 3434 Rördalsån Kustområde
1383 Åmålsån SE655228-132038 Åmålsån 3355 Åmålsån - Nedre Kalven till mynningen i Vänern Göta älv
1384 Åmålsån SE655275-131920 Åmålsån 2932 Åmålsån - Nedre Kalven till mynningen i Vänern Göta älv
1385 Åmålsån SE655445-131845 Åmålsån 2671 Åmålsån - Nedre Kalven till mynningen i Vänern Göta älv
1386 Ånebäcken SE653090-130600 Ånebäcken 2661 Ånebäcken Göta älv
1387 Ånebäcken Ekekullen SE653087-130595 Ånebäcken Ekekullen 3183 Ånebäcken Göta älv
1388 Åsjön utlopp SE642998-129504 Åsjön utlopp 1374 Söabäcken Göta älv
1389 Älesjön 610 utlopp SE637659-132925 Älesjön 610 utlopp 1036 Lilla Häggån (vid Frisjön) Viskan
1390 Älghultssjön utlopp SE644669-130029 Älghultasjön utlopp 1426 Göta älv
1391 Älgsjöbäcken SE655473-124730 Älgsjöbäcken 2995 Kustområde
1392 Älgsjöbäcken SE655473-124733 Älgsjöbäcken 3456 Kustområde
1393 Älgsjöbäcken, kvarndämme SE655473-124735 Älgsjöbäcken kvarndämmet 3154 Kustområde
1394 Älgsjön 18 utlopp SE636479-132039 Älgsjön 18 utlopp 1059 Älgsjön Viskan
1395 Älgsjön tillflöde SE655310-124551 Älgsjön tillflöde 6044 Kustområde
1396 Älgsjön v108-131 utlopp SE654466-128037 Älgsjön v108-131 utlopp 1581 Stenebyälven - uppströms Vångsjön Göta älv
1397 Älgsjön v111/112 utlopp SE655401-124610 Älgsjön v111/112 utlopp 1776 Älgsjön Kustområde
1398 Älingabäcken GÅ SE640343-131575 Älingabäcken GÅ 6087 Gesebols sjö Rolfsån
1399 Älingabäcken VS SE635740-133010 Älingabäcken VS 6076 Ätran: Östra Frölunda - Mårdaklev Ätran
1400 Älsjön badplats SE641256-128500 Älsjön badplats strand 3145 Göta älv
1401 Älsjön P6 utlopp SE641241-128565 Älsjön P6 utlopp 1458 Göta älv
1402 Ämtarevatten utlopp SE643141-129553 Ämtarevatten utlopp 1376 Göta älv
1403 Ämtasjön utlopp SE636723-135024 Ämtasjön utlopp 968 Mörkebäcken Ätran
1404 Ängebytjärnet utlopp SE655295-130982 Ängebytjärnet utlopp 1607 Göta älv
1405 Äntervattnet utlopp SE651108-125935 Äntervattnet utlopp 1757 Fjällevadsbäcken Örekilsälven
1406 Ärtingen 808 utlopp SE641508-133220 Ärtingen 808 utlopp 2067 Ärtingen Viskan
1407 Ö Fattabobäcken 10.IB5 SE640793-130419 Ö Fattabobäcken 10.IB5 1275 Göta älv
1408 Ö Fegen F2 norra SE634693-134208 Ö Fegen F2 norra 1008 Fegen Ätran
1409 Ö Fegen F4 södra SE634670-133800 Ö Fegen F4 södra 1009 Fegen Ätran
1410 Ö Haksjön utlopp SE653765-127159 Ö Haksjön utlopp 1729 Östra Haksjön Örekilsälven
1411 Ö Ingsjön K7 utlopp SE639250-129360 Ö Ingsjön K7 utlopp 1241 Östra Ingsjön Kungsbackaån
1412 Ö Krokevattnet utlopp SE648442-127498 Ö Krokevattnet utlopp 1694 Bäveån - sammanflödet med Risån till källområdena på Herrestadsfjället Bäveån
1413 Ö Långevattnet utlopp SE640231-127779 Ö Långevattnet utlopp 1454 Göta älv
1414 Ö Nedsjön 14.IB14 utlopp SE640458-130232 Ö Nedsjön 14.IB14 utlopp 1279 Östra Nedsjön Göta älv
1415 Ö Solsjön utlopp SE655536-129959 Ö Solsjön utlopp 1564 Östra Solsjön Göta älv
1416 Ö Surtan SO3 SE639235-131385 Ö Surtan SO3 1092 Viskan
1417 Öjasjön 16 utlopp SE636759-131522 Öjasjön 16 utlopp 1057 Öjasjön Viskan
1418 Öjasjön H2 utlopp SE643229-130328 Öjasjön H2 utlopp 1306 Göta älv
1419 Öjasjön utlopp SE642842-129345 Öjasjön utlopp 1370 Göta älv
1420 Öjaån 8 SE637852-132626 Öjaån 8 1049 Ljungaån (till Ö Öresjön) Viskan
1421 Öjesjön utlopp SE640443-129649 Öjesjön utlopp 1450 Göta älv
1422 Ömmeln utlopp SE656060-131299 Ömmeln utlopp 1614 Ömmeln Göta älv
1423 Ömmern tillflöde SE640980-130286 Ömmern tillflöde 6104 Ömmern Göta älv
1424 Ömmern utlopp SE641321-130145 Ömmern utlopp 1315 Ömmern Göta älv
1425 Örbäck SE641957-134223 Örbäck 3350 Örbäck (från Lassesjö till Marsjön) Viskan
1426 Örbäck SE641976-134215 Örbäck 2548 Örbäck (från Lassesjö till Marsjön) Viskan
1427 Örekilsälven SE650750-126170 Örekilsälven 2698 Örekilsälven - inloppet i Kärnsjön till Hajumsälvens inflöde Örekilsälven
1428 Örekilsälven SE652500-127115 Örekilsälven 2962 Örekilsälven
1429 Örekilsälven SE653640-127880 Örekilsälven 2961 Örekilsälven
1430 Örekilsälven 3 Torpfors SE653625-127882 Örekilsälven 3 Torpfors 1732 Örekilsälven - Källområdet till Torpfors Örekilsälven
1431 Ören utlopp SE641330-130671 Ören utlopp 1316 Ören Göta älv
1432 Öresjoen tillflöde SE655577-125792 Örsjoen tillflöde 6120 Enningdalsälven Enningdalsälven
1433 Örevatten F4 utlopp SE644229-127455 Örevatten F4 utlopp 1677 Kustområde
1434 Örevattenbäcken B SE643312-127636 Örevattenbäcken B 1504 Göta älv
1435 Örevattnet utlopp SE649958-125585 Örevattnet utlopp 3042 Örevattnet Örekilsälven
1436 Örletjärn utlopp SE656095-128066 Örletjärn utlopp 1547 Göta älv
1437 Örsjön 156 utlopp SE640458-131241 Örsjön 156 utlopp 3283 Örsjön Rolfsån
1438 Örstjärnsbäcken SE653765-127226 Örstjärnsbäcken 6102 Hakån, övre Örekilsälven
1439 Ösjöbäcken H6 SE639015-130477 Ösjöbäcken H6 1156 Rolfsån
1440 Ösjön H4 utlopp SE638053-130007 Ösjön H4 utlopp 1079 Viskan
1441 Östadsbäcken SE643025-129820 Östadsbäcken 2851 Göta älv
1442 Östadsbäcken Ö3 SE643056-129874 Östadsbäcken Ö3 1322 Göta älv
1443 Östersjön N5 utlopp SE639472-128616 Östersjön N5 utlopp 1233 Östersjön Kungsbackaån
1444 Östervatten B18 utlopp SE644712-127901 Östervatten B18 utlopp 1394 Göta älv
1445 Österödsbäcken SE648392-126592 Österödsbäcken 1702 Kustområde
1446 Övre Bolsjön utlopp SE652816-125218 Övre Bolsjön utlopp 1840 Övre Bolsjön Enningdalsälven
1447 Övre Högsjön utlopp SE653449-129798 Övre Högsjön utlopp 1536 Göta älv
1448 Övre Långevatten H2 utlopp SE643529-127500 Övre Långevatten H2 utlopp 1678 Övre Långevatten Kustområde
1449 Övre Stångsjön utlopp SE636950-134229 Övre Stångsjön utlopp 977 Stångån: Sjöbo - Håvsjön Ätran
1450 Övre Älvsjön utlopp SE636612-134477 Övre Älvsjön utlopp 3032 Kvarnabäcken Ätran
1451 Öxasjön 17 utlopp SE636717-131975 Öxasjön 17 utlopp 1058 Viskan
1452 Öxsjön utlopp SE640679-129000 Öxsjön utlopp 1353 Öxsjön Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Buvattnet mitt SE648265-126222 Buvattnet mitt 4192 Taske Å Kustområde
2 Dynebäcken utloppet SE655185-123735 Dynebäcken utloppet 4241 Kustområde
3 Hultabäcken SE641460-128122 Hultabäcken 3446 Hultabäcken Göta älv
4 Hyndarpsån Hyndarp SE635305-133024 Hyndarpsån Hyndarp 3349 Rullån Ätran
5 Kasesjön SE648764-126977 Kasesjön 4392 Holmevattnet Örekilsälven
6 Kungsbackaån P9 SE638912-127765 Kungsbackaån P9 3346 Kungsbackaån - Lillån till Finnebäcken Kungsbackaån
7 Kärrsjön utlopp KÄ2 SE639715-129176 Kärrsjön utlopp KÄ2 5054 Västra Ingsjön Kungsbackaån
8 Myresjö utlopp strand SE642397-133163 Myresjö utlopp strand 7000 Myresjöån Göta älv
9 Nolån 40.164 SE639750-130460 Nolån 40.164 1223 Nolån - från mynningen i Storån till Bua / Gisselåns inflöde Rolfsån
10 Risevattnet utlopp SE655152-128027 Risevattnet utlopp 4558 Bäck från Risevattnet Göta älv
11 Sirsjön utlopp SE642182-128498 Sirsjön utlopp 4589 Forsån Göta älv
12 Slottsån Hulta SE637585-130841 Slottsån Hulta 3254 Slottsån (från Ö Öresjön till utlopp i Viskan) Viskan
13 Stora Iglekärr utlopp SE643462-129020 Stora Iglekärr utlopp 5579 Göta älv
14 Storån 60 SE638490-129740 Storån 60 1193 Storån - mynningen i Lygnern till Gunnarstorp / Gäråns inflöde Rolfsån
15 Sörån 30.107 SE640009-131270 Sörån 30.107 1222 Sörån - mynningen i Storån till Viaredssjöns utlopp Rolfsån
16 Sörån S2 SE643734-129449 Sörån S2 4691 Sörån / Slereboån Göta älv
17 Sörån S3 SE643775-129581 Sörån S3 4692 Sörån / Slereboån Göta älv