RMÖ, Vattenkvalitet i vattendrag, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet syftar till att följa långsiktiga vattenkemiska och biologiska trender i vattendrag. Resultaten förväntas i första hand spegla effekter av diffus miljöpåverkan.
Godkänd
2011-02-22 13:56
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1984
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-01 13:16
2011-02-01 13:52
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bjurbäcken SE718265-171875 Bjurbäcken, Bjurbäck Bjurbäcken Bureälven
2 Byskebäcken SE721688-175512 Byskebäcken Byskebäcken Byskeälven
3 Byskebäcken, Byske SE721710-175505 Byskebäcken, Byske Byskebäcken Byskeälven
4 Byskebäcken, E4 SE721705-175510 Byskebäcken, E4 Byskebäcken Byskeälven
5 Byskebäcken, samhället SE721605-175555 Byskebäcken, samhället Byskebäcken Byskeälven
6 Byskebäcken, Övre Stensjön SE722065-175140 Byskebäcken, Övre Stensjön Byskebäcken Byskeälven
7 Fusbäcken SE707965-169175 Fusbäcken Hörnån
8 Fusbäcken, ned väg SE707910-169185 Fusbäcken, ned väg Hörnån
9 Fusbäcken, skjutbanan SE707975-169170 Fusbäcken, skjutbanan Hörnån
10 Fusbäcken, skjutbanan SE707995-169165 Fusbäcken, Skjutbanan Hörnån
11 Högliden SE713535-170960 Kvarnbäcken, Högliden Kvarnbäcken Sävarån
12 Höjdabäcken SE710354-155465 Höjdabäcken, Bergvattenberget Höjdabäcken Ångermanälven
13 Kvarnbäcken (Luspsjön) SE722505-155370 Kvarnbäcken, Luspsjön, mynningen Kvarnbäcken Umeälven
14 Kvarnbäcken, Börtingtjärnbäcken SE722618-155106 Kvarnbäcken, Börtingtjärnbäcken Kvarnbäcken Umeälven
15 Kvarnbäcken, Ikorrängesknösen SE713640-171005 Kvarnbäcken, Ikorrängesknösen Kvarnbäcken Sävarån
16 Kvarnbäcken, Rönnberget SE722568-155306 Kvarnbäcken, Rönnberget Kvarnbäcken Umeälven
17 Kvarnbäcken, Sävarån, Mynningen SE713650-171380 Kvarnbäcken, Sävarån, Mynningen Kvarnbäcken Sävarån
18 Lagbäcken, Göransbodarna SE714180-151900 Lagbäcken, Göransbodarna Lagbäcken Ångermanälven
19 Lagbäcken, väg 1052 SE713965-151910 Lagbäcken Lagbäcken Ångermanälven
20 Lagbäcken, Västerbodarna SE714250-151970 Lagbäcken, Västerbodarna Lagbäcken Ångermanälven
21 Lagbäcken, övre SE714470-151920 Lagbäcken, övre Lagbäcken Ångermanälven
22 Lillån, E4:an SE706010-169395 Lillån, E4 Lillån Öreälven
23 Lillån, Kvarnåsen SE706145-169340 Lillån, Kvarnåsen Lillån Öreälven
24 Lillån, Tappbäcken, Tranemyran SE706600-169265 Lillån, Tappbäcken, Tranemyran Lillån Öreälven
25 Myrkanalen SE710100-167625 Myrkanalen Myrkanalen Hörnån
26 Myrkanalen, mynningen SE710080-167685 Myrkanalen, mynningen Myrkanalen Hörnån
27 Myrkanalen, mynningen SE710085-167690 Myrkanalen, mynningen Myrkanalen Hörnån
28 Mälskarbäcken SE718861-154762 Mälskarbäcken Mälskabäcken Ångermanälven
29 Mälskarbäcken, järnvägen SE719162-155318 Mälksarbäcken, Järnvägen Mälskabäcken Ångermanälven
30 Mälskarbäcken, Lövberg SE719308-155258 Mälskarbäcken, Lövberg Ångermanälven
31 Mälskarbäcken, väg 1088 SE718890-154890 Mälskarbäcken, Väg 1088 Mälskabäcken Ångermanälven
32 Ned kraftledningen SE718303-171841 Bjurbäcken, kraftledningen Bjurbäcken Bureälven
33 Raurejukk, mynningen SE731825-150700 Raurejukk, mynningen Umeälven
34 Raurejukke SE731860-150695 Raurejukke Raurejukke Umeälven
35 Raurejukke, bron SE731868-150697 Raurejukke, Bron Umeälven
36 Raurejukke, kraftledningen SE731850-150699 Raurejukke, Kraftledningen Umeälven
37 Rismyrliden SE718755-171460 Bjurbäcken, Rismyrliden Bjurbäcken Bureälven
38 Röjvattsbäcken, Djupmyran SE710090-164940 Röjvattsbäcken, Djupmyran Röjvattsbäcken Lögdeälven
39 Röjvattsbäcken, ovan väg 92 SE709950-164850 Röjvattsbäcken, Ovan väg 92 Röjvattsbäcken Lögdeälven
40 Röjvattsbäcken, väg 92 SE709945-164840 Röjvattsbäcken, Väg 92 Röjvattsbäcken Lögdeälven
41 Röjvattsbäcken, väg 92 SE709945-164845 Röjvattsbäcken Röjvattsbäcken Lögdeälven
42 Storbäcken, mynningen SE720310-149520 Storbäcken, mynningen Ångermanälven
43 Storbäcken, ovan väg 1067 SE720335-149390 Storbäcken, Ovan väg 1067 Ångermanälven
44 Storbäcken, väg 1067 skjutbanan SE720330-149500 Storbäcken, Njakafjäll Ångermanälven
45 Stridbäcken (ovan kalkdoserare) SE704902-167248 Stridbäcken, ovan dos Stridbäcken Kustområde
46 Stridbäcken (ovan kalkdoserare) SE704905-167235 Stridbäcken, ovan dos Stridbäcken Kustområde
47 Stridbäcken, 2:a ovan doserare SE704945-167125 Stridbäcken, 2:a ovan dos Stridbäcken Kustområde
48 Surmyrdalsbäcken, mynningen SE706685-167150 Surmyrdalsbäcken, mynningen Surmyrdalsbäcken Leduån
49 Surmyrdalsbäcken, NO Stormossaberget SE706865-167050 Surmyrdalsbäcken, NO Stormossaberget Surmyrdalsbäcken Leduån
50 Surmyrdalsbäcken, provpunkt elfiske SE706765-167095 Surmyrdalsbäcken, ovan gångbron Surmyrdalsbäcken Leduån
51 Surmyrdalsbäcken, Rågången SE706780-167095 Surmyrdalsbäcken, Rågången Surmyrdalsbäcken Leduån
52 Sörbyn SE705615-169520 Lillån, Sörbyn Lillån Öreälven
53 Västerån, Gravuå SE711670-171090 Västerån, Gravuå Västerån Tavleån
54 Västerån, Gravuå SE711680-171085 Västerån Västerån Tavleån
55 Västerån, Gravuå SE711690-171080 Västerån, Gravuå Västerån Tavleån
56 Västerån, Pellboda SE712010-170880 Västerån, Pellboda Västerån Tavleån
57 Västerån, Österland SE711780-171020 Västerån, Österland Västerån Tavleån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Mitten SE720960-147205 Fiskonbäcken, mitten Fiskonbäcken Ångermanälven
2 Nedan Fiskonsjön SE720940-147140 Fiskonbäcken, ned Fiskonsjön Fiskonbäcken Ångermanälven
3 Ovan fallet SE720965-147230 Fiskonbäcken, ovan fallet Fiskonbäcken Ångermanälven