SRK, Ringsjöarna

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Ringsjöns vattenråd undersöker kontinuerligt hur situationen i Ringsjöarna ser ut genom det löpande kontrollprogrammet. Detta används också för uppföljningen av Projekt Ringsjön. Kontrollprogrammet är utformat för att övervaka tillståndet och har för att kunna följa utfiskningsprojektet kompletterats med undersökningar av fisk, bottenfauna, djurplankton och simfåglar.
Undersökningarna följer det reviderade kontrollprogrammet som utarbetades under 1996. Det gällande programmet ansluter till de undersökningar som sedan 1975 utförts kontinuerligt i vattensystemet. Vattenkemidata från Ringsjöarna finns tillgänglig på SLU´s hemsida från och med 1944.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Ringsjöns Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1966
-
Pågående
Skåne
2011-03-09 11:18
2011-03-09 11:20
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hörbyån SE619344-136227 Hörbyån 7 Rönne å: Östra Ringsjön-Lybybäcken (Hörbyån) Rönne å
2 Höörsån SE620003-135960 Höörsån 10 Höörsån Rönne å
3 Kvesarumsån SE619964-136098 Kvesarumsån 9 Kvesarumsån Rönne å
4 Nunnäsbäcken SE619779-136213 Nunnäsbäcken 8 Rönne å
5 Rönneå, utloppet ur Ringsjön SE620070-135222 Rönneå, utloppet ur Ringsjön 1 Rönne å: Hålsaxbäcken-Västra Ringsjön Rönne å
6 Snogerödsbäcken SE619275-135539 Snogerödsbäcken 6 Rönne å
7 Sundet Östra och Västra Ringsjön SE619635-135563 Sundet Östra och Västra Ringsjön 3 Rönne å: Västra Ringsjön-Östra Ringsjön Rönne å
8 Sätoftasjön SE619810-135900 Östra Ringsjön Rönne å
9 Västra Ringsjön SE619810-135450 Västra Ringsjön 2 Västra Ringsjön Rönne å
10 Östra Ringsjön SE619510-135900 Östra Ringsjön 4 Östra Ringsjön Rönne å