SRK, Örsundaån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll i Örsundaån
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Enköpings kommun
SRK, Samordnad recipientkontroll
1965
-
Pågående
Uppsala
2011-03-09 11:25
2011-03-14 08:42
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Vilstena kvarn SE663805-156240 Vilstena kvarn 126-ÖR4 Örsundaån Vansjön - Fjärdhundra Norrström
2 Örsundaån SE664467-155994 Örsundaån, Nedströms Heby ARV Nedströms Heby ARV Örsundaån Vansjön - Fjärdhundra Norrström
3 Örsundaån SE664677-155919 Örsundaån, Uppströms Heby ARV Uppströms Heby ARV Örsundaån Vansjön - Fjärdhundra Norrström
4 Örsundaån Örsundsbro SE662506-158465 Örsundaån Örsundsbro 125-ÖR1 Örsundaån Lårstaviken - Alsta sjö Norrström
5 Örsundaån, Nysäter S SE662600-157682 Örsundaån, Nysäter S 130-ÖR2 Örsundaån myn Skattmansöån - Alsta sjö Norrström
6 Örsundaån, Ribbingebäck SE663652-157833 Örsundaån, Ribbingebäck 135-ÖR3 Lillån (myn Alstasjö) Norrström