RMÖ, Skåne län, Regionala referensvattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med undersökningen är att följa mellanårsvariationer och förändringar över tiden i för regionen representativa vattendrag som saknar direkt påverkan från utsläpp eller markanvändning. Resultaten ska kunna användas som referens vid bedömning av förändringar i mer påverkade område.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1989
-
Pågående
Skåne
2011-03-09 11:26
2015-04-08 17:27
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Immeln, utlopp SE624175-141270 Immeln, utlopp SKRÄBEÅN:Filkesjön-Immeln (Edre ström) Skräbeån
2 Skärån, Tostarp SE621576-133939 Skärån, Tostarp Skärån Rönne å