RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I ett forskningsprojekt vid Lunds universitet 1967–1984 undersökte Gunnar Andersson varje sommar 11–13 sjöar i sydvästra Skåne. Undersökningen var inriktad på analys av sjövattnets joninnehåll (makrokonstituenter), men även närsalter analyserades. Provtagningar genomfördes under perioden slutet av juli till augusti. Studien har sedan fortsatt årligen och efterhand fått mer karaktär av övervakning av framför allt närsalter och andra eutrofibeskrivande variabler. Sedan 1989 genomförs studien i Länsstyrelsens regi. Några år (1968, 1978, 1998) har antalet undersökta sjöar utökats med ca 20 sjöar fördelade över hela Skåne. Flertalet av de totalt ca 25 sjöarna undersöktes redan 1946–48 av Artur Almestrand. Fyra sjöar (Krageholmssjön, Havgårdssjön, Dagstorpssjön, Krankesjön) har ingått i det nationella övervakningsprogrammet ''Nationella referenssjöar'' sedan 1996. I och med programförändringen av den nationella miljöövervakningen 2008 ingår numera Krageholmssjön, Havgårdssjön och, Krankesjön i ”Nationella trendsjöar” och Dagstorpssjön har överförts till delprogrammet ”Regionala referenssjöar”.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1967
-
Pågående
Skåne
2011-03-09 11:54
2017-12-01 13:36
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Börringesjön SE615350-134290 Börringesjön 3 Börringesjön Sege å
2 Fjällfotasjön SE615750-134190 Fjällfotasjön 2 Fjällfotasjön Sege å
3 Snogeholmssjön SE616140-136850 Snogeholmssjön 8 Snogeholmssjön Kävlingeån
4 Svaneholmssjön SE615500-135310 Svaneholmssjön 6 Kustområde
5 Sövdeborgssjön SE616360-136700 Sövdeborgssjön 9 Sövdeborgssjön Kävlingeån
6 Sövdesjön SE616340-136490 Sövdesjön 1 Sövdesjön Kävlingeån
7 Vombsjön SE617500-136060 Vombsjön 11 Vombsjön Kävlingeån
8 Västra Ringsjön SE619750-135450 Västra Ringsjön 12 Västra Ringsjön Rönne å
9 Yddingen SE616060-133910 Yddingen 1 Yddingesjön Sege å
10 Östra Ringsjön SE619500-135900 Östra Ringsjön 13 Östra Ringsjön Rönne å