RMÖ Påväxtalger i vattendrag, Västmanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom programmet för den regionala miljöövervakningen i Västmanlands län, programområde Sötvatten, ingår delprogrammet Påväxtalger i vattendrag. Delprogrammet är gemensamt med övriga mälarlän.

Påväxtalger i rinnande vatten samlas in, analyseras och utvärderas enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp ”Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys”. Proverna tas i augusti-september. Syftet är att beskriva tillstånd hos vattendrag framförallt med avseende på övergödning. Resultaten ger underlag till statusbedömning enligt EU:s vattendirektiv samt till miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”.

I Västmanlands län är det främst vattenförekomster med övergödningsproblematik som ingår i undersökningen men även vårt regionala referensvattendrag Gärsjöbäcken provtas.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västmanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Västmanland
2011-03-09 13:26
2015-02-27 10:15
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arbogaån Arboga stad SE658605-150087 Arbogaån Arboga stad PAVAXT_U_6 Arbogaån: mellan "Gravudden" och mynningen till Skedviån Norrström
2 Asköbäcken SE660141-153684 Asköbäcken PAVAXT_U_8 Asköbäcken Norrström
3 Bjurforsån Bjurfors SE665356-152244 Bjurforsån Bjurfors PAVAXT_U_57 Prästhytteån: Bjurforsån Norrström
4 Bjurforsån St Matsbo SE665641-152248 Bjurforsån St Matsbo PAVAXT_U_58 Prästhytteån: Bjurforsån, Mellanån, Dalhagsbäcken, Björktjärnsbäcken Norrström
5 Bodabäcken, Säby SE660311-152975 Bodabäcken, Säby PAVAXT_U_47 Bodabäcken: Bodabäcken, Vretabäcken Norrström
6 Bodabäcken, Åskebro SE660608-152936 Bodabäcken, Åskebro PAVAXT_U_26 Bodabäcken: Lillhäradsbäcken, Harsjöbäcken Norrström
7 Brödmyrbäcken SE665987-153910 Brödmyrbäcken PAVAXT_U_52 WA96037895 Dalälven
8 Bäck till Hjälmaren vid Lunger SE657844-149281 Bäck till Hjälmaren vid Lunger PAVAXT_U_20 Högsjöbäcken: mellan Hjälmaren och Högsjön Norrström
9 Bäck vid Liljansberg, Bånsta SE663849-154758 Bäck vid Liljansberg, Bånsta PAVAXT_U_36 Västerängsbäcken Sala Norrström
10 Eriksbergsbäcken, Fröänge SE660441-149623 Eriksbergsbäcken, Fröänge PAVAXT_U_43 Lillån: Eriksbergsbäcken Norrström
11 Forsån nedströms reningsverk SE663158-148499 Forsån nedströms reningsverk PAVAXT_U_10 Forsån: Kvarnån, Forsån Norrström
12 Forsån uppströms reningsverk SE663160-148507 Forsån uppströms reningsverk PAVAXT_U_11 Forsån: Kvarnån, Forsån Norrström
13 Gisslarboån SE661199-150050 Gisslarboån PAVAXT_U_13 Gisslarboån: Sågdammen, Gisslarboån Norrström
14 Gnällbäcken SE663407-152697 Gnällbäcken PAVAXT_U_22 Gnällbäcken Norrström
15 Gärsjöbäcken SE664477-152370 Gärsjöbäcken PAVAXT_U_7 Norrström
16 Hedströmmen SE659525-151065 Hedströmmen PAVAXT_U_5 Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån Norrström
17 Hjulbäcken SE662905-155217 Hjulbäcken PAVAXT_U_64 Hjulbäcken Norrström
18 Häggebäcken SE665653-152291 Häggebäcken PAVAXT_U_14 Häggebäcken Norrström
19 Hörendesjöbäcken SE664774-152325 Hörendesjöbäcken PAVAXT_U_60 Svartån: mellan Fläcksjön och Hörendesjön Norrström
20 Isätrabäcken SE664241-154643 Isätrabäcken PAVAXT_U_15 Isätrabäcken Norrström
21 Kilsån SE666169-154415 Kilsån PAVAXT_U_61 Kilsån Dalälven
22 Kilsån, Björklunda SE665989-154471 Kilsån, Björklunda PAVAXT_U_50 Storån Dalälven
23 Kolbäcksån Strömsholm SE660071-152634 Kolbäcksån Strömsholm PAVAXT_U_4 Kolbäcksån: mellan Freden/Mälaren och "Sörstafors" Norrström
24 Kolbäcksån, Hovgården SE662110-152285 Kolbäcksån, Hovgården PAVAXT_U_46 Kolbäcksån: mellan Östersjön och Gnien Norrström
25 Kölstaån, Bruket SE662026-151408 Kölstaån, Bruket PAVAXT_U_48 Kölstaån: mellan Sörsjön och Glåpmossen Norrström
26 Kölstaån, Köping SE660029-151055 Kölstaån, Köping PAVAXT_U_28 Kölstaån: mellan sammanflödet med Valstaån och Sörsjön Norrström
27 Köpingsån SE659865-151111 Köpingsån, Köpings sjukhus PAVAXT_U_24 Köpingsån: mellan "Djuphamnen" och sammanflödet Kölstaån/Valstaån Norrström
28 Lillån Stenvad SE659052-150425 Lillån Stenvad PAVAXT_U_53 Lillån: Lillån, Rabobäcken Norrström
29 Lillån, Grällsta SE663652-154121 Lillån, Grällsta PAVAXT_U_63 Lillån: Lillån, Särbobäcken, Ringvallabäcken, Myrbäcken Norrström
30 Lillån, Nynäs SE661287-155994 Lillån, Nynäs PAVAXT_U_2 Lillån: Lillån, Kvarnbrobäcken, Hovgårdsbäcken, Åbylundsbäcken, Tomtabäcken Norrström
31 Lillån, Näsby SE658844-150608 Lillån, Näsby PAVAXT_U_44 Lillån: mellan "Gravudden" och "Klockarhagen" Norrström
32 Lillån, Rabobäcken, Bergbäck SE659858-150022 Lillån, Rabobäcken, Bergbäck PAVAXT_U_65 Lillån: Lillån, Rabobäcken Norrström
33 Lillån, Sevalla SE662400-155132 Lillån, Sevalla PAVAXT_U_32 Lillån: Lillån, Särbobäcken, Ringvallabäcken, Myrbäcken Norrström
34 Lillån, utlopp Arbogaån SE658798-150653 Lillån, utlopp Arbogaån PAVAXT_U_70 Lillån: mellan "Gravudden" och "Klockarhagen" Norrström
35 Limstabäcken, Hagbyholm SE660691-154784 Limstabäcken, Hagbyholm PAVAXT_U_25 Limstabäcken Norrström
36 Murån, Lasjö SE665262-152620 Murån, Lasjö PAVAXT_U_42 Murån Norrström
37 Prästhytteån, nedströms Lasjön SE664782-152388 Prästhytteån, nedströms Lasjön PAVAXT_U_68 Prästhytteån: mellan "Lämma" och Lasjön Norrström
38 Sagån Nykvarn SE661263-156021 Sagån Nykvarn PAVAXT_U_1 Sagån: mellan Oxfjärden/Mälaren och "Ekensberg" Norrström
39 Sagån, Frösvi SE661353-155999 Sagån, Frösvi PAVAXT_U_31 Sagån: mellan "Ekensberg" och "Bostället" Norrström
40 Sagån, Hillingen, Hillingebäcken, Kvarngården SE665347-152370 Sagån, Hillingen, Hillingebäcken, Kvarngården PAVAXT_U_69 Sagån: Sagån, Hillingbäcken Norrström
41 Sagån, Sala SE664624-154557 Sagån, Sala PAVAXT_U_41 Sagån: Sagån, Hillingbäcken Norrström
42 Sagån, Sala flygplats SE664381-154594 Sagån, Sala flygplats PAVAXT_U_40 Sagån: mellan "Sala flygplats" och mynningen till Lillån Norrström
43 Sagån, Sonnebo SE662961-155100 Sagån, Sonnebo PAVAXT_U_34 Sagån: Hävaströmmen, Sagån Norrström
44 Sagån, Sörbäck SE663918-154813 Sagån, Sörbäck PAVAXT_U_37 Sagån: mellan "Herrängarna" och "Sala flygplats" Norrström
45 Sagån, Tärnaby SE663524-154999 Sagån, Tärnaby PAVAXT_U_35 Sagån: mellan mynningen till Tingvastbobäcken och "Herrängarna" Norrström
46 Sagån, Väsby SE662466-155164 Sagån, Väsby PAVAXT_U_33 Sagån: mellan "Bostället" och "Pettersborg" Norrström
47 Skvalån, Sala SE664507-154475 Skvalån, Sala PAVAXT_U_39 Skvalån: Lillån Norrström
48 Storån, Fagerån SE666035-154342 Storån, Fagerån PAVAXT_U_62 Storån Dalälven
49 Stäholmsbäcken SE659700-151510 Stäholmsbäcken PAVAXT_U_9 Stäholmsbäcken: Kanstabäcken, Tunabäcken Norrström
50 Svartån Turbinbron SE661068-154115 Svartån Turbinbron PAVAXT_U_3 Svartån: mellan Västeråsfjärden/Mälaren och "Skultuna" Norrström
51 Svartån, Hogglumsbacken SE664337-152952 Svartån, Hogglumsbacken PAVAXT_U_38 Svartån: mellan Fläcksjön och Hörendesjön Norrström
52 Svartån, nedströms Fläcksjön SE663456-153065 Svartån, nedströms Fläcksjön PAVAXT_U_67 Svartån: mellan Hällsjön och Fläcksjön Norrström
53 Svartån, nedströms Hällsjön SE662455-153564 Svartån, nedströms Hällsjön PAVAXT_U_66 Svartån: mellan "Skultuna" och Hällsjön Norrström
54 Svartån,Norrhörende SE664976-152123 Svartån,Norrhörende PAVAXT_U_49 Svartån: mellan Hörendesjön och Långsjön Norrström
55 Svenbybäcken SE660742-152216 Svenbybäcken PAVAXT_U_18 Svenbybäcken Norrström
56 Tingvastbobäcken SE663459-155008 Tingvastbobäcken PAVAXT_U_17 Tingvastbobäcken Norrström
57 Valstaån, Köping SE659996-150997 Valstaån, Köping PAVAXT_U_29 Köpingsån: Valstaån Norrström
58 Vatthyttsbäcken, Vigselbo SE665807-154543 Vatthyttsbäcken, Vigselbo PAVAXT_U_51 WA32409998 Dalälven
59 Vibybäcken, Viby SE659040-150365 Vibybäcken, Viby PAVAXT_U_27 Vibybäcken Norrström
60 Åbybäcken SE660615-152895 Åbybäcken PAVAXT_U_21 Åbybäcken Norrström