Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Arbogaån: mellan "Gravudden" och mynningen till Skedviån (WA36789637)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Arbogaån: mellan "Gravudden" och mynningen till Skedviån (WA36789637)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Arbogaån: mellan "Gravudden" och mynningen till Skedviån (WA36789637)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Arbogaån: mellan "Gravudden" och mynningen till Skedviån (WA36789637)
Stationen skapades: 2011-03-09 13:16 av Länsstyrelsen i Västmanlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västmanland - 19
Kommun
Arboga - 1984
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Nedre Arbogaån
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6584333
SWEREF99 TM Östlig: 546600

RT 90 2,5 gon V - X: 6586050
RT 90 2,5 gon V - Y: 1500875

WGS84 Latitud: 59,3950822523974
WGS84 Longitud: 15,8205538980357

ETRS-89 Latitud: 59.39508
ETRS-89 Longitud: 15.82054

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ Påväxtalger i vattendrag, Västmanlands län Påväxt-kiselalger PAVAXT_U_6 Arbogaån Arboga stad

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ Påväxtalger i vattendrag, Västmanlands län Påväxt-kiselalger Påväxt-kiselalger   Var fjärde år 2007 -
RMÖ Påväxtalger i vattendrag, Västmanlands län Påväxt-kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var fjärde år 2007 -
RMÖ Påväxtalger i vattendrag, Västmanlands län Påväxt-kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var fjärde år 2007 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ Påväxtalger i vattendrag, Västmanlands länPåväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet